1

26η Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 30.10.2018

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των  άρθρων    72 και 75  του  Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4071/2012  όπως ισχύουν, σας καλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, Έλλης 16 & Κανάρη, τη    Τρίτη 30    Οκτωβρίου 2018  και ώρα 9:30 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:

 

 1. Εισήγηση προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018
 2. Έλεγχος υλοποίησης προϋπολογισμού και υποβολή της τριμηνιαίας  έκθεσης  του 3ου τριμήνου κατάστασης των εσόδων και εξόδων του Δήμου  έτους 2018 στο Δημοτικό Συμβούλιο
 3. Έγκριση 3ου πρακτικού του διεξαχθέντος ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την ομάδα Β: ΓΑΛΑ της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Μ.Α.Π. –Γάλα –Προληπτική Ιατρική» και κατακύρωση και ανάδειξη οριστικού  αναδόχου
 4. Έγκριση   πρακτικού διαγωνισμού του έργου «Εγκατάσταση συστημάτων  πυρασφάλειας  μετά των απαιτουμένων λοιπών εργασιών  στον 7ο  Παιδικό Σταθμό επί των οδών Πλούτωνος & Βότση  στην Δ.Κ. Δάφνης (συν) »
 5. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου επί υποθέσεως του Δήμου
 6. Υποβολή  στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση,  του  σχεδίου του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου έτους 2019,  συνοδευόμενο από τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ και την αιτιολογική έκθεση στην οποία παρουσιάζονται οι προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο αυτό

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

     ΜΙΧΑΗΛ  Ι.  ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
Δελτίο Τύπου για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου απο τον Οργανισμό Κοινωνικής Πολιτικής

 

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα γιόρτασαν το Έπος του ΟΧΙ όλοι οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου Δάφνης Υμηττού. 

Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλο το προσωπικό που σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα κατάφεραν να παρουσιάσουν αξιόλογες γιορτές εμφυσώντας το πνεύμα της Εθνικής μας εορτής στους μικρούς μας μαθητές.

 

Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ του οργανισμού σας εύχονται χρόνια πολλά.  

 

Φωτογραφίκο υλικό :

 
Πρόσκληση ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου 30.10.2018

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 και τις όμοιες του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης)  όπως τροποποιήθηκε με τους  Ν. 3870/2010 και 4071/2012 και ισχύει και του Ν. 4172/2013,  καλείστε  σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την  Τρίτη 30 Οκτωβρίου  2018 και   ώρα   10:15 μ.μ. στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού)  Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, (αριθμ. 28/20-1-2011 αποφ. Δημ. Συμβουλίου), στην αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος,  με  μοναδικό θέμα συζήτησης και λήψης απόφασης:

 

 

 • Ψήφιση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων του Δήμου οικ. έτους 2019.

 

                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

                 Νικόλαος Ε. Τσιλίφης
7η Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 30.10.2018

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των  άρθρων 73 και 75 του  Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –  Πρόγραμμα Καλλικράτης), σε συνδυασμό με τις όμοιες  του Ν.4071/2012 , σας καλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης,  Έλλης 16 & Κανάρη, την Τρίτη  30  Οκτωβρίου 2018 και ώρα 9:45 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα:

 

 1. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο χωροθέτησης πινακίδων ρύθμισης κυκλοφορίας επί της οδού Ηλιουπόλεως στο τμήμα της από τη Λ. Κωνσταντινουπόλεως έως και την οδό Ειδομένης Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού, κατόπιν πρότασης  του Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας  Υμηττού.
 2. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο χωροθέτησης πινακίδων οδικής σήμανσης επί της οδού Μεσολογγίου στη συμβολή της με την οδό Σωκιών Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού, κατόπιν πρότασης  του Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας  Υμηττού
 3. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο χωροθέτησης πινακίδων οδικής σήμανσης και κατασκευής λευκής διαγράμμισης επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης, κατόπιν πρότασης  του Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας  Δάφνης
 4. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο χορήγησης και ανανέωσης χορήγησης θέσης στάθμευσης μη αναπηρικών αυτοκινήτων.
 5. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο περί έγκρισης ή απόρριψης αίτησης υλοτομίας δένδρου

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

     ΜΙΧΑΗΛ  Ι.  ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
Πολύμερη εκδρομή απο τα Κ.Α.Π.Η στα Ιωάννινα – Μέτσοβο (23 – 24 – 25 Νοεμβρίου 2018)

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ

Κ.Α.Π.Η ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ

 

ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ  Ε Κ Δ Ρ Ο Μ Η

ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΜΕΤΣΟΒΟ

23 – 24 – 25  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2018

 

 • ΤΙΜΗ 97 € ανά μέλος σε δίκλινο δωμάτιο.
 • ΤΙΜΗ 117 € ανά μέλος σε μονόκλινο δωμάτιο.

 

(2 Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο μέσα στην πόλη των Ιωαννίνων,

2 πρωινά, 2 δείπνα,  μετακινήσεις)

 

Εγγραφές με προκαταβολή στα  Κ.Α.Π.Η Δάφνης – Υμηττού

 

Κλήρωση και αποπληρωμή την  ΤΡΙΤΗ 20  Νοεμβρίου 2018 ώρα 10:0Ο π.μ

 

       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ :

 

 1. ΑΓΑΛΜΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ – ΩΡΑ 6:30 π.μ
 2. ΑΓ.ΦΩΤΕΙΝΗ-ΩΡΑ 6:35 π.μ
 3. ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ – ΩΡΑ 6:40 π.μ
 4. ΟΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (LIDL) – ΩΡΑ 6:45 π.μΠερίπατος απο τα Κ.Α.Π.Η του Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής – Κυριακή 11 Νοεμβρίου 2018

 
Τηλεοπτικά ενημερωτικά μηνύματα από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

 

Με σκοπό την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε τα δύο  παρακάτω τηλεοπτικά µηνύµατα:

 

 • ΚΑΝΕ ΤΟ ∆ΙΚΟ ΣΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟ, µε οδηγίες για σύνταξη σχεδίου προετοιµασίας έκτακτης ανάγκης

 

 • ∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ∆ΡΟΜΟΥ ΜΕ ΧΕΙΜΑΡΡΟ, µε οδηγίες προστασίας για διάβαση ιρλανδικών διαβάσεων

 
Συμμετοχή του 3ου Γυμνάσιου Υμηττού στο Ευρωπαικό Πρόγραμμα ERASMUS PLUS

 

Το 3ο Γυμνάσιο Υμηττού συμμετέχει ως εταίρος σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα erasmus plus για τα σχολικά έτη
2018-2020
Ενημερωτική Επιστολή πρός τους Δήμους για την Πρόσκληση Εκπαιδευτών

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

 

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε τη Δευτέρα 22/10/2018, στην ιστοσελίδα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ,  η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  για  την υποβολή  αιτήσεων προς  σύναψη  σύμβασης  έργου  για εκπαιδευτές ενηλίκων στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης των Δήμων (ΚΔΒΜ-ΝΕΑ ΦΑΣΗ).

Ο σύνδεσμος που μπορείτε να την βρείτε είναι ο παρακάτω:

https://www.inedivim.gr/sites/default/files/announcements-proclamations-publicity/files/prosklisi_ekpaideyton_kdvm-nea_fasi_2.pdf 

Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων ορίζεται: από 23/10/2018 (ώρα 11:00) έως και 06/11/2018 (ώρα 12:00).

Παρακαλούμε ενημερώστε τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτές να υποβάλουν αίτηση έτσι ώστε να ενταχθούν στους πίνακες υποψηφίων ανά Περιφέρεια.

Πληροφορίες σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τους όρους της θα

παρέχονται στα τηλέφωνα:

213-131-4620, 213-131-4630, 213-131-4636, 213-131-4637, 213-131-4638, 213-131-4663

κατά τις  ώρες 10:00 έως τις 13:00

 

Για την ενημέρωση

Βασιλική Κοτρίκλα

Υπάλληλος του Τμήματος Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης

Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων
13η Πρόσκληση για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου 30.10.2018

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες των  Ν. 3870/2010 και 4071/2012 και ισχύει, καλείσθε στην 13η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την  Τρίτη 30 Οκτωβρίου   2018  και  ώρα  9:15 μ.μ. στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού)  Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, (αριθμ. 28/20-1-2011 αποφ. Δημ. Συμβουλίου), στην αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις.

 1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018 κατόπιν εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής
 2. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019 κατόπιν εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής
 3. Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων και εξόδων 3ου τριμήνου οικ. έτους 2018 του Δήμου Δάφνης-Υμηττού κατόπιν υποβολής της από την  Οικονομική Επιτροπή
 4. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής
 5. Αποδοχή ποσών : α) από πρόστιμα ΚΟΚ διμήνου από 03/07/2018 έως και 02/09/2018 από το  ταμείο παρακαταθηκών και δανείων, β) για κατάθεση μισθωμάτων των σχολικών μονάδων από 1/5/2018  εως 31/8/2018,  γ) για κατάθεση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων 5ης, 6ης ,7ης και 8ης μηνιαίας κατανομής έτους 2018 και δ) για κατάθεση για την απόδοση ανταποδοτικού τέλους λαϊκών αγορών για το Δήμο Δάφνης Υμηττού για το έτος 2017
 6. Ορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 281 του Ν. 3463/2006, επί υποθέσεως του Δήμου.
 7. Ανάκληση της αριθμ. 143/2018 προηγούμενης απόφασης του σώματος περί ορισμού υπαλλήλων της Οικονομικής Υπηρεσίας και των αναπληρωτών τους, υπογραφής επιταγών και εντολών προς τις τράπεζες για λογαριασμό του Δήμου Δάφνης Υμηττού, βάσει των διατάξεων του άρθρου 204 του Ν. 4555/2018 και λήψη νέας
 8. Έγκριση πρακτικών παραλαβής υπηρεσιών /εργασιών
 9. Έγκριση πρακτικού 1 για την ΟΜΑΔΑ Γ: ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, την ΟΜΑΔΑ Δ:ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ και την ΟΜΑΔΑ Ε:ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ της «Προμηθείας Μ.Α.Π.-Γάλα-Προληπτική Ιατρική»  για την ανάθεση με την επαναληπτική διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση σχετικής προκήρυξης (παρ.2α του άρ.32 του Ν4412/2016)
 10. Έγκριση 1ου ΑΠΕ, 1ου ΠΚΠΤΜΝΕ και παράτασης εργασιών του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών με στόχο την ποιοτική τους αναβάθμιση και την πιστοποίηση τους για την νόμιμη λειτουργία τους Δήμου Δάφνης Υμηττού»
 11. Έγκριση ή μη αγοράς οικοπέδου στο ΟΤ.194 (Σ. Βενιζέλου και Μ. Αλεξάνδρου) για την επέκταση του 1ου ολοήμερου Δημοτικού σχολείου Δάφνης
 12. Ακύρωση της αριθμ. 134/2018 προηγούμενης απόφασης του Σώματος περί έγκρισης σκοπιμότητας, διενέργειας εκτέλεσης έργου και έγκρισης της αρ. 63/2018 μελέτης για τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά στο έργο με τίτλο « Ανάπλαση περιοχής Ζωοδόχου Πηγής στην Δ.Κ. Δάφνης» προϋπολογισμού δαπάνης 4.700.000€ και υπάρχουσας πίστωσης για το έτος 2018 ποσού 500.000€
 13. Έγκριση σκοπιμότητας, διενέργειας εκτέλεσης έργου και έγκριση της αρ. 63/2018 μελέτης για τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά στο έργο με τίτλο « Ανάπλαση περιοχής Ζωοδόχου Πηγής στην Δ.Κ. Δάφνης» για το οικονομικό έτος 2018
 14. Έγκριση της αριθμ. 87/2018 μελέτης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού Παιδικών Σταθμών»
 15. Α) Υποβολή προτάσεων στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ»  2014- 2020 Άξονα προτεραιότητας (10) «Ανάπτυξη- Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας», Β) έγκριση  όρων σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης  με τον ΝΠΔΔ Οργανισμό Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμο και Γ) εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή αυτής.
 16. Έγκριση ορθής επανάληψης της αριθμ. 53/2018 προηγούμενης απόφασης που αφορά στην έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο  Πρόγραμμα Χρηματοδότησης ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ Άξονας Προτεραιότητας: Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων, όσον αφορά στον τίτλο του έργου.
 17. Έγκριση ορθής επανάληψης της αριθμ. 54/2018 προηγούμενης απόφασης που αφορά στην έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο  Πρόγραμμα Χρηματοδότησης ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ Άξονας Προτεραιότητας : Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,  όσον αφορά στον τίτλο του έργου
 18. Έγκριση ορθής επανάληψης της αριθμ. 83/2018 προηγούμενης απόφασης που αφορά στην έγκριση Α) συμμετοχής του Δήμου στο  Πρόγραμμα Χρηματοδότησης ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ Άξονας Προτεραιότητας : Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων,  όσον αφορά στον τίτλο του έργου.
 19. Έγκριση παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστων χώρων κατά την εορταστική περίοδο Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς με τη διαδικασία της δημοπρασίας
 20. Έγκριση έκδοσης κανονιστικής απόφασης χωροθέτησης πινακίδων ρύθμισης κυκλοφορίας επί της οδού Ηλιουπόλεως Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού στο τμήμα της από τη Λ. Κωνσταντινουπόλεως έως και την οδό Ειδομένης,  κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 21. Έγκριση έκδοσης κανονιστικής απόφασης χωροθέτησης πινακίδων οδικής σήμανσης  επί της οδού Μεσολογγίου στη συμβολή της με την οδό Σωκιών  της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 22. Έγκριση έκδοσης κανονιστικής απόφασης χωροθέτησης πινακίδων οδικής σήμανσης  και κατασκευής λευκής διαγράμμισης επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως της Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης, για διευκόλυνση διέλευσης οχημάτων,  κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 23. Έγκριση χορήγησης και ανανέωσης χορήγησης θέσης στάθμευσης μη αναπηρικών αυτοκινήτων, κατόπιν εισηγήσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 24. Έγκριση αίτησης υλοτομίας δένδρων κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 25. Έγκριση της αριθμ. 111/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του εποπτευόμενου από το Δήμο ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης – Υμηττού»,  περί ορισμού υπαλλήλου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για την διαχείριση λογαριασμών, υπογραφής επιταγών και εντολών για το Ν.Π. με τις συνεργαζόμενες τράπεζες.
 26. Έγκριση αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής  Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π
 27. Έγκριση αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού  Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Νικόλαος Ε. Τσιλίφης

 

error: Content is protected !!