Ανοικτός Διαγωνισμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με τίτλο «Υπηρεσία χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) εκτυπωτικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Δάφνης – Υμηττού»

from to
ScheduledΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Τελευταία ενημέρωση 30 Ιουνίου, 2023 12:23 μμ

Κατεβάστε την διακήρυξη ΚΗΜΔΗΣ εδώ

Κατεβάστε την περίληψη ΚΗΜΔΗΣ εδώ

Κατεβάστε το έντυπο οικονομικής προσφοράς εδώ

Κατεβάστε το επεξεργάσιμο αρχείο .xml σε μορφή .pdf εδώ

Κατεβάστε το επεξεργάσιμο αρχείο .xml σε μορφή .zip εδώ

Προϋπολογισμός 232.361,92 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., (187.388,65 € + Φ.Π.Α. 24% : 44.973,27 €)

Συστημικό αριθμό  (ΕΣΗΔΗΣ) 196015

Ημερομηνία λήξης προσφορών 04 Αυγούστου 2023 και ώρα 15:00

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών 09 Αυγούστου και ώρα 11:00

image_print
Facebooktwitterpinterestlinkedin