Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Δάφνης – Υμηττού