Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Δάφνης – Υμηττού

Μονομετοχική Δημοτική Α.Ε. Δήμου Δάφνης – Υμηττού

Διεύθυνση : Ηλιουπόλεως 120 Δάφνη

Τηλ : 2109750713                                                                                

e-mail: modiae.dafni@gmail.com

Η Μονομετοχική  Δημοτική  Ανώνυμη  Εταιρεία Δάφνης-Υμηττού συστάθηκε στις 29-12-2009, (σύσταση ΦΕΚ 14899/30-12-2009,τροποποίηση ΦΕΚ 2195/20-4-2011). Μοναδικός μέτοχος της εταιρείας είναι ο Δήμος Δάφνης-Υμηττού, ο οποίος εκπροσωπείται από τον Δήμαρχο.Σκοπός της Εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό της, είναι: Η αξιοποίηση και η εκμετάλλευση γενικά της ακίνητης δημοτικής περιουσίας, με λειτουργία  χώρων στάθμευσης, κυλικείων,  κέντρων αναψυχής  και ψυχαγωγίας, με την διοργάνωση εκθέσεων, συναυλιών, ψυχαγωγικών και λοιπών εκδηλώσεων στους διαμορφωμένους ειδικά χώρους καθώς και η εκμετάλλευση της διαφημιστικής δραστηριότητας. Ειδικότεροι στόχοι της εταιρείας είναι:(α) Η αύξηση των εσόδων από ακίνητη περιουσία του Δήμου.(β) Η εκμετάλλευση του κυλικείου του Δημοτικού Κοιμητηρίου Δάφνης και η αύξηση των εσόδων του.(γ) Ευπρεπισμός περιβάλλοντος χώρου κυλικείου.(δ) Η εκμετάλλευση των υπαίθριων χώρων του Δήμου για διαφήμιση και η αύξηση των εσόδων.(ε) H εκμετάλλευση  του Θερινού Δημοτικού κινηματογράφου.

Οι τωρινές δραστηριότητες της εταιρείας είναι οι κάτωθι:

α) Η εκμετάλλευση του κυλικείου του Δημοτικού Νεκροταφείου, εξυπηρετώντας  τους δημότες, που πραγματοποιούν τελετές (κηδείες ή μνημόσυνα), με ιδιαίτερα προσιτή τιμή, αποκομίζοντας ταυτόχρονα σχετικό έσοδο για την επιχείρηση.

β) Η υπαίθρια διαφήμιση (κιγκλιδώματα επί των πεζοδρομίων ή θέσεις στάθμευσης λεωφορείων). Αυτή διενεργείται σε νόμιμους χώρους, που έχουν παραχωρηθεί, για τον σκοπό αυτό, από τον Δήμο, με συνέπεια να υπάρχουν τα ανάλογα έσοδα.

γ) Εκμετάλλευση του θερινού κινηματογράφου ΣΙΝΕ ΔΑΦΝΗ.

δ) Εκμετάλλευση(ενοικίαση) του ισογείου καταστήματος επί της  Ηλιουπόλεως 120. 

Πέραν αυτών και εντός των πλαισίων του καταστατικού και του νόμου, προσπαθούμε για την αύξηση των δραστηριοτήτων μας.

Σύνθεση Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Δάφνης-Υμηττού

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)ΧΑΡΙΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2ΚΑΡΑΚΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΛΙΟΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΛΑΜΠΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΑΪΚΑ ΜΕΛΗ
4ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣΚΑΝΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΡΗΓΑ ΑΝΝΑ
6ΝΟΥΤΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΔΕΛΛΙΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
7ΚΟΝΤΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΑΚΗΣΚΕΣΛΕΫ ΠΑΥΛΟΣ
8ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΒΕΚΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
9ΖΩΓΡΑΦΙΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣΤΑΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
error: Content is protected !!