Αναζήτηση Αποφάσεων

  • Κατηγορία

Βρέθηκαν 2553 Αποφάσεις
Αρ.Αποφ. Ημερομηνία Τίτλος Διαύγεια Οργ.Μονάδα Αρχείο
76 23/11/2021 Ένταξη ΣΑΤΑ κάλυψης δαπάνης έργων Δημοτικό Συμβούλιο
75 23/11/2021 Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής 6ΘΝ8Ω9Φ-ΑΟΦΔημοτικό Συμβούλιο
215 22/11/2021 Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου επί της αριθμ. κατάθεσης δικογράφου 1677/2018 έφεσης Ψ4Χ5Ω9Φ-Χ53Οικονομική Επιτροπή
214 22/11/2021 Έγκριση και παραλαβή του Γ΄ Σταδίου της μελέτης με τίτλο: “Μελέτη Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας” (ΣΒΑΚ) ΩΜΟΩΩ9Φ-ΝΔΡ Οικονομική Επιτροπή
213 22/11/2021 Αποδοχή επιχορήγησης ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021 στους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους από την 7η έως 9η δόση 99ΝΔΩ9Φ-ΟΗ4 Οικονομική Επιτροπή
212 22/11/2021 Εισήγηση προς έγκριση στο Δημοτικό συμβούλιο της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021 Οικονομική Επιτροπή
211 22/11/2021 Έγκριση τοποθέτησης φωτιστικών στολισμού σε περιοχή του Δήμου Δάφνης-Υμηττού ΩΝΤΖΩ9Φ-Ο0ΟΟικονομική Επιτροπή
image_print
error: Content is protected !!