Αναζήτηση Αποφάσεων

Τελευταία ενημέρωση 30 Μαρτίου, 2023 07:43 μμ

  • Κατηγορία

Βρέθηκαν 3405 Αποφάσεις
Αρ.Αποφ. Ημερομηνία Τίτλος Διαύγεια Οργ.Μονάδα Αρχείο
124 19/09/2023 Έγκριση 3ου Πρακτικού του   διαγωνισμού του έργου «Ανακατασκευή οδοστρωμάτων οδών Δήμου Δάφνης – Υμηττού». 637ΗΩ9Φ-ΕΚΙΟικονομική Επιτροπή
123 19/09/2023 Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης της Πράξης   με τίτλο: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Δήμου Δάφνης – Υμηττού»,  στα πλαίσια του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός»  του Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 6ΤΥ9Ω9Φ-ΡΞΜΟικονομική Επιτροπή
122 19/09/2023 Έγκριση Πρακτικών 1 και 2 της Διεξαγωγής του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με γενικό τίτλο : «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (LEASING) ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ». 67Ο5Ω9Φ-ΨΒΕΟικονομική Επιτροπή
121 19/09/2023 Αποδοχή επιχορήγησης ποσού   χρηματοδότησης του έργου «Εκπόνηση Μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Δάφνης – Υμηττού” από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ. 6ΝΧ3Ω9Φ-Γ3ΚΟικονομική Επιτροπή
120 19/09/2023 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί υποθέσεως του Δήμου. 6ΠΖ1Ω9Φ-4Μ3Οικονομική Επιτροπή
119 19/09/2023 Ορισμός δικαστικού επιμελητή επί υποθέσεως   του Δήμου 92ΩΧΩ9Φ-ΘΝΠΟικονομική Επιτροπή
118 19/09/2023 Αποδοχή επιχορήγησης για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε σχολικές μονάδες για το διδακτικό έτος 2023 -2024. ΨΚΘΑΩ9Φ-6ΟΦΟικονομική Επιτροπή
image_print