Αναζήτηση Αποφάσεων

  • Κατηγορία

Βρέθηκαν 2603 Αποφάσεις
Αρ.Αποφ. Ημερομηνία Τίτλος Διαύγεια Οργ.Μονάδα Αρχείο
127 27/07/2021 Έγκριση πρακτικού κατακύρωση αποτελέσματος πλειοδοτικού, διαγωνισμού για την « Εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων (Ο.Τ.Κ.Ζ.), χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Δάφνης-Υμηττού, που θα περισυλλεχθούν και θα ανακυκλωθούν βάσει του Π.Δ. 116/2004 και τη συλλογή κινητών πραγμάτων για σκραπ μετάλλου και σιδήρου σύμφωνα με το Π.Δ.270/1981» 67ΜΘΩ9Φ-ΜΣΕΟικονομική Επιτροπή
126 27/07/2021 Τροποποίηση της πρότασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ Δάφνης -Υμηττού» ΩΘΠ0Ω9Φ-ΖΘΦΟικονομική Επιτροπή
125 27/07/2021 Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου « Ανάπλαση περιοχής Ζωοδόχου Πηγής στη Δ.Κ. Δάφνης» Οικονομική Επιτροπή
124 27/07/2021 Έγκριση του 3ου ΑΠΕ και 3ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου « ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 1ου ΕΠΑΛ ΥΜΗΤΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ -ΥΜΗΤΤΟΥ» Οικονομική Επιτροπή
123 27/07/2021 Προέλεγχος Ισολογισμού, Κατάστασης αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσης, Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης Χρήσης και Προσαρτήματος Ισολογισμού του Δήμου Δάφνης Υμηττού οικονομικού έτους 2019 και σύνταξη εισηγητικής έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο Οικονομική Επιτροπή
122 27/07/2021 Έλεγχος υλοποίησης προϋπολογισμού και υποβολή της τριμηνιαίας έκθεσης του 2ου τριμήνου κατάστασης των εσόδων και εξόδων του Δήμου έτους 2021 στο Δημοτικό Συμβούλιο Οικονομική Επιτροπή
121 27/07/2021 Εισήγηση προς έγκριση στο Δημοτικό συμβούλιο της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021 Οικονομική Επιτροπή
image_print
error: Content is protected !!