Αναζήτηση Αποφάσεων

Δημοσίευση: 27 Απριλίου 2017, 10:22

image_pdfimage_print
  • Κατηγορία

Βρέθηκαν 3517 Αποφάσεις
Αρ.Αποφ. Ημερομηνία Τίτλος Διαύγεια Οργ.Μονάδα Αρχείο
27 02/03/2023 Ορθή επανάληψη του 2ου Πρακτικού για τονηλεκτρονικό διαγωνισμό με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ 2022» λόγω λάθους καταχώρησης αθροίσματος στην προσφορά της εταιρείας ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΚΕ -ΝΕΤΜΕΤΑΛ. ΨΦΦ0Ω9Φ-ΒΥ3Απόρρητο: Οικονομική Επιτροπή
26 02/03/2023 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί υποθέσεως του Δήμου. Ψ4ΛΝΩ9Φ-1ΤΚΑπόρρητο: Οικονομική Επιτροπή
25 02/03/2023 Έγκριση 4ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Διαμόρφωση Περιβάλλοντος χώρου της Πλατείας Μακρυγιάννη» και ανάδειξη οριστικού αναδόχου. 9ΛΒ0Ω9Φ-ΤΕΑΑπόρρητο: Οικονομική Επιτροπή
24 02/03/2023 Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 253/2022 και 17/2023 προηγούμενων αποφάσεων του σώματος που αφορά στην συγκρότηση της υπ’αριθμ. : 1. Επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμών και απ’ευθείας αναθέσεων για προμήθειες και υπηρεσίες μηχανολογικού, ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού υλικού / υπηρεσίας, για το έτος 2023 βάσει του Ν.4412/2016. ΨΒΘ8Ω9Φ-ΤΚΟ Απόρρητο: Οικονομική Επιτροπή
23 02/03/2023 Αποδοχή επιχορήγησης ποσού για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.  ΨΑΒΜΩ9Φ-ΝΚΜΑπόρρητο: Οικονομική Επιτροπή
22 21/02/2023 Έγκριση του Νο 1 Πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής του  ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Ειδών Διατροφής».. 61ΔΖΩ9Φ-Τ06 Απόρρητο: Οικονομική Επιτροπή
21 21/02/2023 Έγκριση του 2ου πρακτικού του  διαγωνισμού του έργου «Υποέργο 2  «Εργασίες διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ.» για το χρηματοδοτούμενο έργο: «Ποιοτική αναβάθμιση και αναζωογόνηση υποβαθμισμένων περιοχών Δήμου Δάφνης – Υμηττού».   ΩΜΧ2Ω9Φ-ΔΤΠΑπόρρητο: Οικονομική Επιτροπή