Εύρεση Εργασίας

Σας παρέχουμε κατάλογο με αντίστοιχους συνδέσμους (links) ευρέσεως εργασίας:

  1. Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού
  2. Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού
  3. Dikaiologitika News
  4. Kariera.gr
  5. Skywalker.gr
  6. Jobfind.gr
  7. Ergasia.gr
  8. CarrerPlanner.gr
  9. Careerjet.gr
  10. Χρυσή Ευκαιρία (Εργασία)

Προκηρύξεις Προσλήψεις Προσωπικού

Δήμου ΔάφνηςΥμηττού

«Τελικά αποτελέσματα της ΣΟΧ 2/2021 Ανακοίνωσης»

«Τελικά αποτελέσματα της ΣΟΧ 2/2021 Ανακοίνωσης»

0 comments

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε κατόπιν ραντεβού αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση

0 comments

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ υπ. αρ. ΣΜΕ/2021 (Α.Π. 558/2021 ) Πρόσληψης Καλλιτεχνικού Διευθυντή Δημοτικού Ωδείου Υμηττού ΤΕ Μουσικού

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ υπ. αρ. ΣΜΕ/2021 (Α.Π. 558/2021 ) Πρόσληψης Καλλιτεχνικού Διευθυντή Δημοτικού Ωδείου Υμηττού ΤΕ Μουσικού

0 comments

«Προσωρινά αποτελέσματα της ΣΟΧ 2/2021 Ανακοίνωσης»

«Προσωρινά αποτελέσματα της ΣΟΧ 2/2021 Ανακοίνωσης»

0 comments

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ωρομίσθιων καθηγητών μουσικής για το Δημοτικό Ωδείο Υμηττού για την περίοδο 2021-2022

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ωρομίσθιων καθηγητών μουσικής για το Δημοτικό Ωδείο Υμηττού για την περίοδο 2021-2022

0 comments

«Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από 29/9/2021 έως 8/10/2021

«Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από 29/9/2021 έως 8/10/2021

0 comments

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ. αρ. ΣΟΧ1/2021 «Πρόσληψης καλλιτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ. αρ. ΣΟΧ1/2021 «Πρόσληψης καλλιτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου»

0 comments

«Ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων της ΣΟΧ 1/2021»

«Ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων της ΣΟΧ 1/2021»

0 comments

«Οριστικά αποτελέσματα σχολικών καθαριστριών διδακτικού έτους 2021-2022»

«Οριστικά αποτελέσματα σχολικών καθαριστριών διδακτικού έτους 2021-2022»

0 comments

«Προσωρινά αποτελέσματα σχολικών καθαριστριών διδακτικού έτους 2021-2022»

«Προσωρινά αποτελέσματα σχολικών καθαριστριών διδακτικού έτους 2021-2022»

0 comments
image_print
error: Content is protected !!