Ανοικτός Διαγωνισμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με τίτλο «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού»

ScheduledΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Δημοσίευση: 30 Δεκεμβρίου 2022, 10:36

image_pdfimage_print

Κατεβάστε την προκήρυξη ΚΗΜΔΗΣ εδώ

Κατεβάστε την διακήρυξη – μελέτη – προϋπολογισμός εδώ

Κατεβάστε το ΕΕΕΣ ψηφιακά υπογεγραμμένο εδώ

Κατεβάστε το επεξεργάσιμο αρχείο .xml σε μορφή .zip εδώ

Κατεβάστε το επεξεργάσιμο αρχείο .xml σε μορφή .pdf εδώ

Αρ. διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ 180761

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 20/01/2023 Ώρα 11:00πμ

Ημερομηνία Αποσφράγισης: Τρίτη 20/01/2023 Ώρα 12:00πμ

Facebooktwitterpinterestlinkedin