Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πληροφορικής – Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Πολεοδομίας

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών,Πληροφορικής - Προγραμματισμού,Περιβάλλοντος,Ποιότητας Ζωής και Πολεοδομίας
Προϊστάμενος: Χριστόφιλος Γεώργιος
Τηλέφωνα: 2132085502
Email: infotexniki@dafni-ymittos.gov.gr

Τμήμα Τεχνικό και Πολιτικής Προστασίας

Προϊστάμενος:
Χριστόφιλος Γεώργιος
Τηλέφωνα:
2132085502
Γραφεία:
Τεχνικών Έργων - Συντήρησης Υποδομών (Μελετών - Κατασκευών - Συντηρήσεων) - Κτηματολογίου
Ηλεκτρομηχανολογικών - Μηχανολογικών Έργων - Σηματοδότησης - Πολιτικής Προστασίας
Συγκοινωνιών - Εγκαταστάσεων - Κυκλοφοριακών Εφαρμογών

Τμήμα Περιβάλλοντος (Καθαριότητα – Πράσινο)

Προϊστάμενος:
Βόγκλη Βίκυ
Τηλέφωνα:
Υπηρεσία Καθαριότητας & Γραφείου Κίνησης: 2109763610
Υπηρεσία Πρασίνου: 2132085546
Γραφεία:
Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων υλικών - Διαχείρισης Κίνησης και Συντήρησης Οχημάτων - Καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων και Κοιμητηρίου
Συντήρησης Πρασίνου - Κοινοχρήστων χώρων

Τμήμα Πληροφορικής – Προγραμματισμού και Οργάνωσης (Μηχανογράφηση)

Προϊστάμενος:
Τσάϊμος Αλκιβιάδης
Υπεύθυνος:
Αντώνης Μυλωνάς - Αλέξανδρος Τσουμάκης
Τηλέφωνα:
κος Μυλωνάς : 2132085544
κος Τσουμάκης : 2132085541
Γραφεία:
Πληροφορικής, Τεχνολογιών και Επικοινωνιών
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
Ευρωπαϊκών και λοιπών χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων - Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης

Τμήμα Πολεοδομίας

Τηλέφωνα:
213 1600401, 213 1600420, -27, -29, -30, -31, -34, -39 και 213 1600461, -48, 213 1600529
error: Alert: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!