Τμήμα Περιβάλλοντος (Καθαριότητα – Πράσινο)

Τμήμα Περιβάλλοντος (Καθαριότητα - Πράσινο)

Προϊστάμενος: Βόγκλη Βίκυ
Τηλέφωνα:

Υπηρεσία Καθαριότητας & Γραφείου Κίνησης: 2109763610
Υπηρεσία Πρασίνου: 2132085546

Email: perivallon@dafni-ymittos.gov.gr
Γραφεία: Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων υλικών - Διαχείρισης Κίνησης και Συντήρησης Οχημάτων - Καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων και Κοιμητηρίου Συντήρησης Πρασίνου - Κοινοχρήστων χώρων
Διαδικασίες:
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Αναφορά για εγκαταλελειμμένο όχημα
Περιγραφή:

Για την συγκεκριμένη διαδικασία θα  πρέπει να συμπληρωθεί αίτηση η οποία θα παραδοθεί στο τμήμα πρωτοκόλλου στο Δημαρχείο της Δάφνης, Έλλης 16 και Κανάρη. Εναλλακτικά μπορείτε να την στείλετε ηλεκτρονικά μέσα από την πλατφόρμα της επικοινωνίας επιλέγοντας το τμήμα Περιβάλλον – Καθαριότητας.

Δικαιολογητικά:
 1. Αίτηση.
Αναφορά για αδέσποτα ζώα
Περιγραφή:

Για την συγκεκριμένη διαδικασία θα  πρέπει να συμπληρωθεί αίτηση η οποία θα παραδοθεί στο τμήμα πρωτοκόλλου στο Δημαρχείο της Δάφνης, Έλλης 16 και Κανάρη. Εναλλακτικά μπορείτε να την στείλετε ηλεκτρονικά μέσα από την πλατφόρμα της επικοινωνίας επιλέγοντας το τμήμα Περιβάλλον – Καθαριότητας.

Δικαιολογητικά:
 1. Αίτηση.
Αναφορά βλάβης αυτόματου ποτίσματος
Περιγραφή:

Για την συγκεκριμένη διαδικασία θα  πρέπει να συμπληρωθεί αίτηση η οποία θα παραδοθεί στο τμήμα πρωτοκόλλου στο Δημαρχείο της Δάφνης, Έλλης 16 και Κανάρη. Εναλλακτικά μπορείτε να την στείλετε ηλεκτρονικά μέσα από την πλατφόρμα της επικοινωνίας επιλέγοντας το τμήμα Περιβάλλον – Καθαριότητας.

Δικαιολογητικά:
 1. Αίτηση.
Αναφορά για υλοτομία δέντρου λόγω επικινδυνότητας ή πρόκλησης ζημιάς
Περιγραφή:

Για να μπορέσει κάποιος να κάνει την συγκεκριμένη αίτηση θα πρέπει να προσέλθει με όλα τα δικαιολογητικά στο τμήμα πρωτοκόλλου στο Δημαρχείο της Δάφνης, Έλλης 16 και Κανάρη.

Δικαιολογητικά:
 1. Αίτηση.
Παρατηρήσεις:

Για την υλοτομία δένδρου απαιτείται :

 1. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ύστερα από θετική εισήγηση της Υπηρεσίας Πρασίνου, μετά από αυτοψία.
 2. Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας από την Διεύθυνση Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης, (μετά την Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου)

Επιθυμητή είναι και η έκθεση τεχνικού ειδικότητας ανάλογα την ζημιά.

 

 

Αναφέρω κλάδεμα ή φύτευση δέντρων και φυτών
Περιγραφή:

Για την συγκεκριμένη διαδικασία θα  πρέπει να συμπληρωθεί αίτηση η οποία θα παραδοθεί στο τμήμα πρωτοκόλλου στο Δημαρχείο της Δάφνης, Έλλης 16 και Κανάρη. Εναλλακτικά μπορείτε να την στείλετε ηλεκτρονικά μέσα από την πλατφόρμα της επικοινωνίας επιλέγοντας το τμήμα Περιβάλλον – Καθαριότητας.

Δικαιολογητικά:
 1. Αίτηση.
Αναφορά παραπόνων για θέματα καθαριότητας ή πρασίνου
Περιγραφή:

Για την συγκεκριμένη διαδικασία θα  πρέπει να συμπληρωθεί αίτηση η οποία θα παραδοθεί στο τμήμα πρωτοκόλλου στο Δημαρχείο της Δάφνης, Έλλης 16 και Κανάρη. Εναλλακτικά μπορείτε να την στείλετε ηλεκτρονικά μέσα από την πλατφόρμα της επικοινωνίας επιλέγοντας το τμήμα Περιβάλλον – Καθαριότητας.

Δικαιολογητικά:
 1. Αίτηση.
Περισυλλογή κλαδιών απο ιδιωτικό κλάδεμα
Περιγραφή:

Για να μπορέσει κάποιος να κάνει την συγκεκριμένη αίτηση θα πρέπει να προσέλθει στο τμήμα πρωτοκόλλου στο Δημαρχείο της Δάφνης, Έλλης 16 και Κανάρη. Εναλλακτικά μπορείτε να την στείλετε ηλεκτρονικά μέσα από την πλατφόρμα της επικοινωνίας επιλέγοντας το τμήμα Περιβάλλον – Καθαριότητας.

Δικαιολογητικά:
 1. Αίτηση.
Υλοτομία δέντρου για την κατεδάφιση κτιρίου ή ανέγερση νέας οικοδομής
Περιγραφή:

Για να μπορέσει κάποιος να κάνει την συγκεκριμένη αίτηση θα πρέπει να προσέλθει με όλα τα δικαιολογητικά στο τμήμα πρωτοκόλλου στο Δημαρχείο της Δάφνης, Έλλης 16 και Κανάρη.

Δικαιολογητικά:
 1. ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ Ή ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΑΝΑΛΟΓΑ
 2. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
 3. ΑΙΤΗΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΔΕΝΔΡΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ
Παρατηρήσεις:

Για την υλοτομία δένδρου απαιτείται :

 1. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ύστερα από θετική εισήγηση της Υπηρεσίας Πρασίνου, μετά από αυτοψία.
 2. Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας από την Διεύθυνση Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης, (μετά την Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου)
Υλοτομία δέντρου για την είσοδο ιδιωτικής θέσης στάθμευσης σε νέα οικοδομή
Περιγραφή:

Για να μπορέσει κάποιος να κάνει την συγκεκριμένη αίτηση θα πρέπει να προσέλθει με όλα τα δικαιολογητικά στο τμήμα πρωτοκόλλου στο Δημαρχείο της Δάφνης, Έλλης 16 και Κανάρη.

Δικαιολογητικά:
 1. ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
 2. ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ Ή ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΟΠΟΥ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΕΤΑΙ Η ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
 3. ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΟΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
 4. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
 5. ΑΙΤΗΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΔΕΝΔΡΟΥ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
Παρατηρήσεις:

Για την υλοτομία δένδρου απαιτείται :

 1. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ύστερα από θετική εισήγηση της Υπηρεσίας Πρασίνου, μετά από αυτοψία.
 2. Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας από την Διεύθυνση Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης, (μετά την Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου)
Αναφορά για ογκώδη αντικείμενα
Περιγραφή:

Για την συγκεκριμένη διαδικασία θα  πρέπει να συμπληρωθεί αίτηση η οποία θα παραδοθεί στο τμήμα πρωτοκόλλου στο Δημαρχείο της Δάφνης, Έλλης 16 και Κανάρη. Εναλλακτικά μπορείτε να την στείλετε ηλεκτρονικά μέσα από την πλατφόρμα της επικοινωνίας επιλέγοντας το τμήμα Περιβάλλον – Καθαριότητας.

Δικαιολογητικά:
 1. Αίτηση.
Τοποθέτηση - Απομάκρυνση - Αντικατάσταση - Επισκευή κάδου
Περιγραφή:

Για όλα τα θέματα που αφορούν κάδους, θα πρέπει να συμπληρωθεί αίτηση η οποία θα παραδοθεί στο τμήμα πρωτοκόλλου στο Δημαρχείο της Δάφνης, Έλλης 16 και Κανάρη. Εναλλακτικά μπορείτε να την στείλετε ηλεκτρονικά μέσα από την πλατφόρμα της επικοινωνίας επιλέγοντας το τμήμα Περιβάλλον – Καθαριότητας.

Δικαιολογητικά:
 1. Αίτηση.
error: Alert: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!