Δημοτικό Συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο
Πρόεδρος: Βερύκιος Δημήτριος

Αντιπρόεδρος: Ρούσσου Καλιρρόη (Ρόη)
Γραμματέας: Κωνσταντίνος Αντωνιάδης
Τηλέφωνα: 2132085524, 525
E-mail: verikios@dafni-ymittos.gov.gr - gd@dafni-ymittos.gov.gr - dimarxos@dafni-ymittos.gov.gr
error: Content is protected !!