Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών – Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών - Κοινωνικής Προστασίας - Παιδείας
Προϊστάμενος: Ζαχιώτης Γεώργιος
Τηλέφωνα: 2132085505
Email: infodioik@dafni-ymittos.gov.gr

Τμήμα Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Προϊστάμενος:
Χρυσοβιτσιώτου Βικτωρία
Τηλέφωνα:
ΚΕΠ Υμηττού, τηλ: 2132050811-13
ΚΕΠ Δάφνης, τηλ: 2132024800
Email:
ΚΕΠ Υμηττού: d.ymittou@kep.gov.gr, ΚΕΠ Δάφνης: d.dafnis@kep.gov.gr
Γραφεία:
ΚΕΠ Υμηττού (Αμβροσίου Μοσχονησίων 9, Υμηττός)
ΚΕΠ Δάφνης (Έλλης 14, Δάφνη)

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Διοικητικής Υποστήριξης (Δημοτολόγιο – Ληξιαρχείο)

Προϊστάμενος:
Αρμάσης Νικόλαος
Τηλέφωνα:
2132085509
Email:
Δημοτολόγιο (dimotdafni@dafni-ymittos.gov.gr) Ληξιαρχείο (dafnilix@dafni-ymittos.gov.gr)
Γραφεία:
Δημοτολογίων - Μητρώου Αρρένων
Ληξιαρχείου - Πολιτικών Γάμων
Εκλογικών Καταλόγων
Πρωτοκόλλου - Διεκπεραίωσης - Αρχείου

Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας (Επιδόματα – Βοηθήματα)

Προϊστάμενος:
Απέργη Σοφία
Τηλέφωνα:
Κεντρικό : 2132037816, 817
Σχολικές Επιτροπές: 2132037852
Γραφεία:
Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικής Ισότητας των Φύλων (Προνοιακά Επιδόματα)
και Δια Βίου Μάθησης

Τμήμα Διοικητικό (Γραφείο Προσωπικού)

Προϊστάμενος:
Ζαχιώτης Γεώργιος
Τηλέφωνα:
2132037835, 2132037813
Γραφεία:
Υποστήριξης Πολιτικοδιοικητικών Οργάνων του Δήμου - Ανθρώπινου δυναμικού- Μισθοδοσίας- Ασφάλισης - Συνεργασία με τα Νομικά Πρόσωπα και άλλους φορείς

Κέντρο Κοινότητας (Επίδομα ΚΕΑ)

Προϊστάμενος:
Απέργη Σοφία
Τηλέφωνα:
Κεντρικό τηλέφωνο : 2132037822
Σταματέλου Ευαγγελία 20132037823
Δημούδη Αμαλία 2132037824
Αρώνη Ευαγγελία 2132037825
Μανώλα Αναστασία 2132037826
Γραφεία:
Πρώην Δημαρχείο Υμηττού: Πλ.Ηρώων Πολυτεχνείου 1 Υμηττός ΤΚ.17237 (1ος όροφος)
error: Content is protected !!