Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Διοικητικής Υποστήριξης (Δημοτολόγιο – Ληξιαρχείο)

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Διοικητικής Υποστήριξης (Δημοτολόγιο - Ληξιαρχείο)

Προϊστάμενος: Αρμάσης Νικόλαος
Τηλέφωνα:

2132085509

Email: Δημοτολόγιο (dimotdafni@dafni-ymittos.gov.gr) Ληξιαρχείο (dafnilix@dafni-ymittos.gov.gr)
Γραφεία: Δημοτολογίων - Μητρώου Αρρένων Ληξιαρχείου - Πολιτικών Γάμων Εκλογικών Καταλόγων Πρωτοκόλλου - Διεκπεραίωσης - Αρχείου
Διαδικασίες:
ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ
Εκλογικοί κατάλογοι
Δικαιολογητικά:

βλ. Παρατηρήσεις.

Παρατηρήσεις:

Οι εγγραφές στους Ειδικούς Καταλόγους Ετεροδημοτών ισχύουν μόνο για τις Βουλευτικές Εκλογές και Ευρωεκλογές και γίνονται καθ όλη τη διάρκεια του έτους:

 1. στο Γραφείο Εκλογικών Καταλόγων του Δήμου Δάφνης-Υμηττού.
 2. στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

Όμως σε περίπτωση διενέργειας εκλογών παύουν να ισχύουν δύο μήνες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής τους. Ο πολίτης προσκομίζει την ταυτότητα του και υπογράφει την ανάλογη αίτηση.

Την αίτηση αυτή μπορεί να υποβάλλει και άλλο πρόσωπο προσκομίζοντας εξουσιοδότηση από τον ενδιαφερόμενο.

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να κατοικεί εντός των ορίων του Δήμου, στον οποίο θα υποβάλλει την αίτηση, δηλαδή, εγγραφές στους Ειδικούς Καταλόγους Ετεροδημοτών Δήμου Δάφνης-Υμηττού μπορούν να κάνουν μόνο οι κάτοικοι του Δήμου Δάφνης-Υμηττού.

Η εγγραφή στους Ειδικούς Καταλόγους Ετεροδημοτών ισχύει επ' αόριστον και παύει να ισχύει εφόσον το ζητήσει ο ενδιαφερόμενος με αίτησή του.

 

Οι διαγραφές από τους Ειδικούς Καταλόγους Ετεροδημοτών, ισχύουν μόνο για τις Βουλευτικές Εκλογές και Ευρωεκλογές και μπορούν να γίνουν καθ' όλη την διάρκεια του έτους:

 1. στο Γραφείο Εκλογικών Καταλόγων του Δήμου Δάφνης-Υμηττού,
 2. στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

Όμως σε περίπτωση διενέργειας εκλογών παύουν να ισχύουν δύο μήνες πριν την ημερομηνία

διεξαγωγής τους.

Επίσης, οι αιτήσεις διαγραφών γίνονται δεκτές από όλους του Δήμους της χώρας.

Ο πολίτης προσκομίζει την ταυτότητα του και υπογράφει την ανάλογη αίτηση.

Την αίτηση αυτή μπορεί να υποβάλλει και άλλο πρόσωπο προσκομίζοντας εξουσιοδότηση από τον

ενδιαφερόμενο.

ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ
Στρατολογικοί πίνακες γεννηθέντων το έτος 2006 για την κλάση 2027
Δικαιολογητικά:
 1. Πρόσκληση
 2. Υπεύθυνη δήλωση
Παρατηρήσεις:

Υπεύθυνη δήλωση γονέα που αφορά στοιχεία γεννηθέντων του έτους 2006 εγγεγραμμένων στα μητρώα αρρένων του Δήμου Δάφνης - Υμηττού για την σύνταξη στρατολογικών πινάκων κλάσεως 2027.

Προθεσμία υποβολής 15.03.2022

email αποστολής : dimotdafni@dafni-ymittos.gov.gr

Στρατολογικοί πίνακες γεννηθέντων το έτος 2005 για την κλάση 2026
Δικαιολογητικά:
 1. Υπεύθυνη δήλωση
Παρατηρήσεις:

Υπεύθυνη δήλωση γονέα που αφορά στοιχεία γεννηθέντων του έτους 2005 εγγεγραμμένων στα μητρώα αρρένων του Δήμου Δάφνης - Υμηττού για την σύνταξη στρατολογικών πινάκων κλάσεως 2026.

Προθεσμία υποβολής 26.03.2021

ΦΑΞ Δημοτολόγιο Δήμου Δάφνης - Υμηττού 2132085510

email αποστολής : dimotdafni@dafni-ymittos.gov.gr

Χορήγηση άδειας γάμου Έλληνα πολίτη
Δικαιολογητικά:

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προσκομίζει είναι τα παρακάτω:

 1. Αίτηση.
 2. Υπεύθυνη δήλωση.
 3. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως από το Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης.
 4. Διαζευκτήριο με την ένδειξη «ΔΙΑ ΓΑΜΟΝ» όταν υπάρχει προηγούμενος θρησκευτικός γάμος.
 5. Ληξιαρχική πράξη προηγούμενου γάμου όπου να αναφέρεται η λύση του πολιτικού γάμου ή Ληξιαρχική πράξη θανάτου όταν πρόκειται για χηρεία.
 6. Δικαστική απόφαση λύσης προηγούμενου γάμου.
 7. Αγγελία γάμου, δημοσίευση σε ΜΙΑ ημερήσια Αθηναϊκή εφημερίδα (ένα έντυπο εφημερίδας για τον κάθε ενδιαφερόμενο) ΝΑ ΓΡΑΦΕΙ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΔΑΦΝΗΣ (ΥΜΗΤΤΟΥ) κ΄ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΑΠΟΛΥΤΑ ΜΕ ΤΗΝ Λ.Π.ΓΕΝΝ. Κ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. Αν ο ένας εκ των δύο είναι αλλοδαπός τα στοιχεία να είναι ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ και στα Ελληνικά.
 8. Έντυπο Ε1 ή αντίγραφο του εκκαθαριστικού της οικίας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ). Εάν αιτιολογημένος η ιδιότητα του μονίμου κατοίκου δεν μπορεί να αποδειχτεί από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, αποδεικνύεται εφόσον προκύπτει πραγματική εγκατάσταση στον Δήμο με κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο.
 9. Για τους ανήλικους κάτω των 18 ετών απαιτείται δικαστική απόφαση.
 10. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
 11. Παράβολο 15 ΕΥΡΩ (κοστίζει 18€) από Κ.Ε.Π ή e-paravolo καθώς και αποδεικτικό πληρωμής.
Παρατηρήσεις:

Σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 3 του Π.Δ. 391/1982, ο κάθε μελλόνυμφος εκδίδει μια άδεια γάμου από τον Δήμο που αποδεικνύει κατοικία.

Οι άδειες γάμου εκδίδονται επτά ημερολογιακές ημέρες μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών.

 

Χορήγηση άδειας γάμου αλλοδαπού πολίτη
Δικαιολογητικά:

Σύμφωνα με το Άρθρο 1, Παρ. 3 του Π.Δ. 391/1982, ο κάθε ένας μελλόνυμφος εκδίδει μία άδεια γάμου από τον Δήμο που αποδεικνύει κατοικία. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προσκομίζει είναι τα παρακάτω:

 1. Αίτηση.
 2. Υπεύθυνη δήλωση.
 3. Βεβαίωση του Προξενείου τους στην Ελλάδα ότι δεν έχουν κώλυμα γάμου μεταφρασμένη στα Ελληνικά και επικυρωμένη από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Στη βεβαίωση θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται ο βαθμός γάμου που πρόκειται να τελεστεί. Επιπλέον στην βεβαίωση αυτή θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά για πόσο χρονικό διάστημα είναι σε ισχύ από την ημερομηνία έκδοσής της. (Σημ. Δεν απαιτείται επικύρωση για τα Προξενεία Αυστρίας, Γαλλίας. Γερμανίας. Ελβετίας, Εσθονίας. Ηνωμ. Βασιλείου, Ιρλανδίας. Ισπανίας, Ιταλίας, Κύπρου. Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργου, Μολδαβίας. Νορβηγίας. Ολλανδίας, Πολωνίας, Πορτογαλίας. Ρουμανίας, Σουηδίας. Τουρκίας και Τσεχίας).
 4. Πιστοποιητικό γέννησης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης.
 5. Δημοσίευση της αγγελίας του γάμου για μία μέρα σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα. Τα ονόματα στην εφημερίδα θα πρέπει να είναι με ελληνικά γράμματα, σύμφωνα με την επίσημη μετάφρασή τους. Στη δημοσίευση δεν αναγράφεται η ημερομηνία τέλεσης του γάμου, μόνο η πρόθεση τέλεσης αυτού.
 6. Άδεια παραμονής ή VISA της οποίας ο χρόνος ισχύος δεν έχει λήξει (δεν απαιτείται για πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε.).
 7. Παράβολα Χαρτοσήμου (πράσινου χρώματος) αξίας 15,00 € (κοστίζουν 18€) από Δ.Ο.Υ ή Κ.Ε.Π. ή e-Παράβολο (θα κατατεθεί υποχρεωτικά μαζί με την πληρωμή του) καθώς και αποδεικτικό πληρωμής. Σε περίπτωση που ο μελλόνυμφος είναι ανήλικος, απαιτείται δικαστική απόφαση (Α.Κ. άρθρο 1350).
 8. Δια ζευκτήριο για τους διαζευγμένους (σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου) ή ληξιαρχική πράξη γάμου με τη λύση αυτού (σε περίπτωση πολιτικού γάμου) ή ληξιαρχική πράξη θανάτου σε περίπτωση χηρείας.
 9. Διαβατήριο σε ισχύ ή ταυτότητα για τους πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε. .
 10. Αποδεικτικό κατοικίας (π.χ. εκκαθαριστικό εφορίας ή πρόσφατος λογαριασμός ρεύματος ή νερού ή σταθερού τηλεφώνου ή κινητού με σύνδεση ή ενεργό ηλεκτρονικό μισθωτήριο).

 

Η άδεια γάμου εκδίδεται ιιετά την παρέλευση μίας εβδομάδας από την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών. Τα δικαιολογητικά κατατίθενται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο και υπογράφονται ενώπιον του υπαλλήλου του Δήμου Δάφνης Υμηττού. Σε περίπτωση που. για κάποιο λόγο, κατατεθούν από τρίτο άτομο, αυτό θα πρέπει να γίνει υποχρεωτικά με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, τότε: η αίτηση, η υπεύθυνη δήλωση και η εξουσιοδότηση θα φέρουν υποχρεωτικά το γνήσιο της υπογραφής του αιτούντα μελλονύμφου, από Κ.Ε.Π. ή άλλη Δημόσια Αρχή.

 

 

Σημείωση: Για τους Σύριους χρειάζεται ειδική έγκριση από το Υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας και την Πρεσβεία της Συρίας στην Ελλάδα, διαφορετικά ο γάμος δεν θεωρείται ισχυρός.

 • Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που έχουν προσχωρήσει στη σύμβαση της Χάγης (εκτός Αυστρίας, Γαλλίας. Ισπανίας, Ιταλίας. Κύπρου. Λουξεμβούργου, Ολλανδίας Πολωνίας. Πορτογαλίας και Τουρκίας) θα πρέπει να φέρουν την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης (APOSTILLE) από την αρμόδια αλλοδαπή αρχή επί του πρωτοτύπου ξενόγλωσσου εγγράφου και όχι σε μεταφράσεις αυτών.
 • Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που έχουν μεν προσχωρήσει στη σύμβαση της Χάγης, αλλά η Ελλάδα έχει εγείρει αντιρρήσεις για την προσχώρησή τους (π.χ. Αλβανία), θα πρέπει να φέρουν επικύρωση των Ελληνικών προξενικών αρχών στην αλλοδαπή ως προς το γνήσιο της υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου. Η επικύρωση και σε αυτή την περίπτωση γίνεται στο πρωτότυπο και όχι σε φωτοτυπία. Για την Αλβανία έγινε άρση της αντίρρησης της Ελλάδος με την Εγκύκλιο αρ. 12008/27-02-2018 του Υπουργείου Εσωτερικών.

Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που δεν έχουν προσχωρήσει στη σύμβαση της Χάγης θα πρέπει να φέρουν επικύρωση των Ελληνικών προξενικών αρχών στην αλλοδαπή ή του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ως προς το γνήσιο της υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου. Η επικύρωση και σε αυτή την περίπτωση γίνεται στο πρωτότυπο και όχι σε φωτοτυπία.

Επίσημη μετάφραση θεωρείται:

  1. Από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών
  2. Από εξουσιοδοτημένο μόνιμο δημόσιο υπάλληλο της αντίστοιχης Ελληνικής προξενικής αρχής της χώρας έκδοσης του πιστοποιητικού.
  3. Από Έλληνα δικηγόρο, ο οποίος βεβαιώνει ότι έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από την οποία μετέφρασε.
Χορήγηση άδειας γάμου Έλληνα πολίτη κατοίκου εξωτερικού δημότη Δάφνης - Υμηττού.
Δικαιολογητικά:

Σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ.3 του Π.Δ. 391/1982, τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προσκομίζει ο κάθε ένας ημεδαπός ενδιαφερόμενος για την έκδοση άδειας πολιτικού γάμου είναι τα παρακάτω:

 1. Αίτηση για χορήγηση άδειας γάμου, εξουσιοδότηση προς το πρόσωπο που θα καταθέσει και θα παραλάβει την άδεια γάμου και υπεύθυνη δήλωση, στην οποία συμπληρώνεται ο τόπος κατοικίας, η ανυπαρξία κωλυμάτων των άρθρων 1350,1351,1352,1354,1356,1357 και 1360 Α.Κ. όπως και ο βαθμός του γάμου. Τα παραπάνω παραλαμβάνονται, συμπληρώνονται και υπογράφονται στο πλησιέστερο Ελληνικό Προξενείο της κατοικίας του δημότη.
 2. Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης από το Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης.
 3. Δικαστική απόφαση για ανηλίκους κάτω των 18 ετών.
 4. Δημοσίευση του γάμου σε ημερήσια Αθηναϊκή εφημερίδα και προσκόμιση ολόκληρης της εφημερίδας στην Υπηρεσία μας, όπου θα φαίνεται ο τόπος κατοικίας του στο εξωτερικό καθώς και ο τόπος τέλεσης.
 5. Σε περίπτωση ύπαρξης διαζυγίου προσκομίζεται η Ληξιαρχική πράξη του γάμου με καταχωρημένο το διαζύγιο. Σε περίπτωση χηρείας προσκομίζεται η Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
 6. Παράβολο χαρτοσήμου ή διπλότυπο είσπραξης των 15 ευρώ (κοστίζει 18€) από εφορία ή απο Κ.Ε.Π ή e-paravolo καθώς και αποδεικτικό πληρωμής.
 7. Αντίγραφα των ταυτοτήτων ή διαβατηρίων των μελλονύμφων.

 

Παρατηρήσεις:

Οι άδειες γάμου εκδίδονται επτά ημερολογιακές ημέρες μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών.

Χορήγηση άδειας γάμου αλλοδαπού πολίτη κατόχου δελτίου αναγνωρισμένου πρόσφυγα
Δικαιολογητικά:
 1. Αίτηση.
 2. Φωτοτυπία του δελτίου ή της ταυτότητας αναγνωρισμένου πρόσφυγα
 3. Υπεύθυνη δήλωση, η οποία συμπληρώνεται στο γραφείο μας, όπου ο ενδιαφερόμενος δηλώνει τόσο τα στοιχεία της ταυτότητάς του (όνομα, επώνυμο, στοιχεία γονέων, ημερομηνία και τόπο γέννησης), όσο και την οικογενειακή του κατάσταση (άγαμος, διαζευγμένος, χήρος).
 4. Αποδεικτικό στοιχείο κατοικίας (ολόκληρο το τελευταίο έντυπο Ε1 της Εφορίας, πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΚΟ, μισθωτήριο οικίας, κλπ).

Σημείωση : Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει στην κατοχή του κάποιο έγγραφο από την χώρα του όπου αποδεικνύονται τα στοιχεία του, μπορεί να το προσκομίσει στην υπηρεσία μας (ακόμη και αν δεν είναι επικυρωμένο σωστά), ώστε η καταχώρηση των στοιχείων του κατά τον γάμο να είναι όσο το δυνατό ορθότερη.

 1. Δημοσίευση του γάμου σε ημερήσια Αθηναϊκή εφημερίδα, χωρίς ημερομηνίες τέλεσης και προσκόμιση μίας ολόκληρης εφημερίδας στην Υπηρεσία μας, όπου θα φαίνεται ο τόπος τέλεσης.
 2. Παράβολο χαρτοσήμου ή διπλότυπο είσπραξης των 15 ευρώ (κοστίζει 18€) από εφορία ή απο Κ.Ε.Π ή e-paravolo καθώς και αποδεικτικό πληρωμής.
 3. Φωτοτυπία οποιουδήποτε αποδεικτικού (απόδειξη ΔΕΚΟ, εκκαθαριστικό εφορίας, μισθωτήριο, κλπ.), όπου θα φαίνεται ως τόπος κατοικίας ο Δήμος Δάφνης-Υμηττού. (Τα αποδεικτικά να είναι πρόσφατα και να αφορούν τον αιτούντα).
Παρατηρήσεις:

Οι άδειες γάμου εκδίδονται επτά ημερολογιακές ημέρες μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών.

Χορήγηση άδειας γάμου αλλοδαπού πολίτη κατόχου δελτίου αιτούντος διεθνής προστασίας
Δικαιολογητικά:
 1. Αίτηση.
 2. Φωτοτυπία του δελτίου αιτούντος διεθνούς προστασίας.
 3. Βεβαίωση από την αρμόδια αρχή της χώρας του ή την οικεία Προξενική Αρχή στην Ελλάδα περί του ότι δεν υπάρχει νομικό κώλυμα για να τελέσει γάμο ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός (μεταφρασμένη και επικυρωμένη).
 4. Πιστοποιητικό γέννησης μεταφρασμένο και επικυρωμένο.
 5. Σε περίπτωση ύπαρξης διαζυγίου, αποδεικτικό λύσης του προηγούμενου γάμου, μεταφρασμένο και επικυρωμένο
 6. Δημοσίευση του γάμου σε ημερήσια Αθηναϊκή εφημερίδα και προσκόμιση ολόκληρης της εφημερίδας στην Υπηρεσία μας, όπου θα φαίνεται ως τόπος κατοικίας Δάφνη-Υμηττός.
 7. Παράβολο χαρτοσήμου ή διπλότυπο είσπραξης των 15 ευρώ (κοστίζει 18€) από εφορία ή απο Κ.Ε.Π ή e-paravolo καθώς και αποδεικτικό πληρωμής.
 8. Έντυπο Ε1 ή αντίγραφο του εκκαθαριστικού της οικίας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ). Εάν αιτιολογημένος η ιδιότητα του μονίμου κατοίκου δεν μπορεί να αποδειχτεί από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, αποδεικνύεται εφόσον προκύπτει πραγματική εγκατάσταση στον Δήμο με κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο.
 9. Αποδεικτικό στοιχείο κατοικίας (ολόκληρο το τελευταίο έντυπο Ε1 της Εφορίας, πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΚΟ, μισθωτήριο οικίας, κλπ).
 10. Βεβαίωση κατάθεσης διαβατηρίου από την Υπηρεσία Ασύλου.
Παρατηρήσεις:

Οι άδειες γάμου εκδίδονται επτά ημερολογιακές ημέρες μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ - ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Τα ονοματεπωνυμικά στοιχεία να είναι μεταφρασμένα με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες.
Τα ξενόγλωσσα κείμενα σφραγισμένα με σφραγίδα Χάγης "APOSTILLE" για τα κράτη που είναι στη συνθήκη της Χάγης.
Για τα υπόλοιπα κράτη, αντί της σφραγίδας της Χάγης, θεώρηση της υπογραφής του υπογράφοντα το ξένο κείμενο από το Ελληνικό προξενείο στη χώρα έκδοσης του πιστοποιητικού ή εάν το πιστοποιητικό εκδοθεί από προξενείο άλλης χώρας στην Ελλάδα, θεώρηση από το Υπουργείο Εξωτερικών (στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πιστοποιητικά εκδίδονται διαφορετικά για κάθε χώρα. Επίσημη μετάφραση των αλλοδαπών κειμένων με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες, θεωρημένη από το Ελληνικό προξενείο στη χώρα έκδοσης, ή από Έλληνα δικηγόρο (σφραγισμένο επιπλέον από δικηγορικό σύλλογο), είτε από μεταφραστή, απόφοιτο του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Τέλεση Πολιτικού γάμου
Δικαιολογητικά:

Σε περίπτωση τέλεσης του πολιτικού γάμου στο Δήμο Δάφνης-Υμηττού, απαιτείται αίτηση τέλεσης πολιτικού γάμου, έχοντας μαζί:

 1. Αίτηση τέλεσης γάμου
 2. Άδειες γάμου για κάθε σύζυγο.
 3. Το ΑΦΜ και των δύο συζύγων
 4. Το ΑΜΚΑ και των δύο συζύγων.
 5. Φορέας ασφάλισης αυτών.
Παρατηρήσεις:

Η τέλεση πολιτικού γάμου απαιτεί προηγουμένως την έκδοση άδειας γάμου για κάθε μελλόνυμφο, ανάλογα την κατηγορία όπως αναφέρεται παρακάτω.
Οι άδειες γάμου εκδίδονται επτά ημερολογιακές ημέρες μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών.

 

Χορήγηση δήλωσης συμφώνων συμβίωσης
Περιγραφή:

Το σύμφωνο συμβίωσης δηλώνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου κατοικίας των δύο συμβαλλομένων ή στο τόπο κατοικίας του ενός από τους δύο (όταν κατοικούν σε διαφορετικούς Δήμους).

Από ποιόν δηλώνεται το σύμφωνο συμβίωσης.

Υπόχρεοι για τη δήλωση του συμφώνου συμβίωσης είναι ο ένας εκ των δύο συμβαλλομένων  ή οποιοσδήποτε τρίτος με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Δικαιολογητικά:
 1. Σύμφωνο Συμβίωσης (πρωτότυπο).
 2. Ταυτότητες και των δύο συμβαλλομένων.
 3. Το Α.Φ.Μ. και το Α.Μ.Κ.Α. των δύο συμβαλλομένων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης.
 4. Εάν υφίσταται Ασφαλιστικός Φορέας.
 5. Πιστοποιητικά Γεννήσεων τελευταίου τριμήνου  (σε περίπτωση πολιτών 3ης χώρας επίσημα μεταφρασμένο*).
 6. (2) Yπεύθυνες Δηλώσεις (άρθρο 8 Ν.15991986) με το γνήσιο της υπογραφής των συμβαλλομένων, στις οποίες θα συμπληρώνεται η προηγούμενη οικογενειακή κατάσταση (έγγαμο/η, διαζευγμένος/η, χήρος/α), το Θρήσκευμα, το επίπεδο εκπαίδευσης (απόφοιτος, πτυχίο κτλ) και ο Ασφαλιστικός Φορέας.
Παρατηρήσεις:

* Τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά πρέπει να είναι μεταφρασμένα από τη μεταφραστική Υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή την αντίστοιχη Ελληνική προξενική αρχή της χώρας έκδοσης του πιστοποιητικού, ή από Έλληνα δικηγόρο, ή από πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και όχι από μεταφραστικά γραφεία.

Χορήγηση πιστοποιητικών Γεννήσεως
Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση των γονέων ή των ασκούντων την γονική μέριμνα
2. Δύο (2) φωτογραφίες του ανηλίκου (Κατά περίπτωση)
3. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ.4 Ν.1599/1986 (Κατά περίπτωση)

Παρατηρήσεις:

Πιστοποιητικά γέννησης εκδίδονται για έκδοση διαβατηρίου, σχολική χρήση, για αθλητικούς συλλόγους, για συμβολαιογραφική χρήση, για δικαστική χρήση, και για κάθε Δημόσια Υπηρεσία, κ.ά.

Για έκδοση ή αλλαγή αστυνομικής ταυτότητας, δεν απαιτείται Πιστοποιητικό γέννησης από την Υπηρεσία.

Χορήγηση Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας
Η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού αφορά ανηλίκους έως 12 ετών. Για την έκδοση απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία του ανηλίκου με τους γονείς του ή με τους ασκούντες την γονική μέριμνα στην υπηρεσία μας.

Η παραλαβή του πιστοποιητικού από τρίτο πρόσωπο γίνεται μόνο με επικυρωμένη εξουσιοδότηση, την οποία έχει κάνει ο ενδιαφερόμενος σε κάποιο αστυνομικό τμήμα, ή Κ.Ε.Π, ή οποιαδήποτε άλλη Δημόσια Υπηρεσία (το ίδιο ισχύει και για γονείς που ζητούν πιστοποιητικά για τα παντρεμένα παιδιά τους).

Χωρισμένοι γονείς ανηλίκων παιδιών που δεν έχουν καταθέσει την επιμέλεια των παιδιών τους στο Δήμο μας μπορούν να πάρουν πιστοποιητικό γι αυτά μόνον εκείνοι που τα έχουν εγγεγραμμένα στην οικογενειακή τους μερίδα.

Τα πιστοποιητικά που αποστέλλονται μέσω Κ.Ε.Π τα παραλαμβάνει ο αιτών ή η αιτούσα εντός λίγων ημερών.

Σημείωση: Μετά την γέννηση ή την βάπτιση κάποιου παιδιού είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ να δηλώνονται τα απαραίτητα στοιχεία πρώτα στο Ληξιαρχείο.

Χορήγηση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης
Δικαιολογητικά:
 1. Αίτηση
 2. Αστυνομική ταυτότητα ή  διαβατήριο
Παρατηρήσεις:

Τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης εκδίδονται ύστερα από επίδειξη της αστυνομικής  ταυτότητας του ατόμου που προσέρχεται στην υπηρεσία και είναι εγγεγραμμένος στην εν λόγω Οικογενειακή μερίδα (Ο.Μ).

Σε περίπτωση που προσέρχεται τρίτο πρόσωπο είναι απαραίτητο να έχει μαζί του είτε εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από Κ.Ε.Π ή Δημόσια αρχή είτε παραγγελία εισαγγελέα όταν δεν προκύπτει το έννομο συμφέρον (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας Ν. 2690/99 Άρθρο 5 §3].

- Δεν εκδίδονται πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης με τηλεφωνικές αιτήσεις.

Έλληνες κάτοικοι εξωτερικού εξυπηρετούνται για πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης μέσω των προξενικών αρχών της χώρας που διαμένουν, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να ζητούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας τα εν λόγω πιστοποιητικά, τα οποία του αποστέλλονται χωρίς την παρέμβαση τρίτων.

Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης 

ΔΕΝ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ σε ιδιωτικά Fax:

Σημείωση: Τα παντός τύπου πιστοποιητικά, καθώς και οι ληξιαρχικές πράξεις μπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία βάσει των διατάξεων των Ν.3242/2004 και Ν. 3448/2006 "περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης" εφ' όσον τα γεγονότα έχουν τελεστεί εντός Ελλάδος (γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι).

Πιστοποιητικό στρατολογίας για μειωμένη θητεία ή αναβολή

Ειδικό πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για μειωμένη θητεία ή αναβολή (σύμφωνα με το υπόδειγμα 112/82 της στρατολογίας) εκδίδεται ύστερα από υπεύθυνη δήλωση (το κείμενο της οποίας υποδεικνύεται από την υπηρεσία μας )είτε του ιδίου του ενδιαφερόμενου είτε των γονέων του και υποβάλλεται πρωτότυπο στα στρατολογικά γραφεία.

Χορήγηση νέας Οικογενειακής Μερίδας - Μεταφορά
Δικαιολογητικά:

Βλ. Παρατηρήσεις.

Παρατηρήσεις:

Η μεταφορά σε νέα οικογενειακή μερίδα γίνεται:

Α. λόγω γάμου

Β. λόγω διαζυγίου

Γ. για άλλες αιτίες (απόκτηση τέκνου εκτός γάμου, υιοθεσία τέκνου, σύμφ.συμβίωσης, κ.α).

Α: Μεταφορά σε νέα οικογενειακή μερίδα λόγω γάμου

Το απαραίτητο δικαιολογητικό, το οποίο χρειάζεται να κατατεθεί από τους ενδιαφερόμενους για τη μεταφορά σε νέα Οικογενειακή Μερίδα λόγω γάμου, είναι η Ληξιαρχική Πράξη Γάμου.

Β: Μεταφορά σε νέα οικογενειακή μερίδα λόγω διαζυγίου

Το απαραίτητο δικαιολογητικό, το οποίο χρειάζεται να κατατεθεί από τους ενδιαφερόμενους για τη μεταφορά σε νέα Οικογενειακή Μερίδα λόγω διαζυγίου, είναι η Ληξιαρχική Πράξη Γάμου με καταχωρημένη στο περιθώριο τη λύση του Γάμου.
Εάν υπάρχουν παιδιά, ελέγχεται και το θέμα της γονικής μέριμνας και επιμέλειας των παιδιών, για να γραφούν αυτά ανάλογα στην ονομαστική μερίδα της/του συζύγου. Στην προκειμένη περίπτωση απαιτείται και η κατάθεση του ιδιωτικού συμφωνητικού των δύο γονέων, καθώς και της δικαστικής απόφασης λύσεως του γάμου που επικυρώνει το ιδιωτικό συμφωνητικό (εφόσον το διαζύγιο είναι συναινετικό) ή μόνον η δικαστική απόφαση επιμέλειας, εφόσον το διαζύγιο εκδίδεται κατ΄ αντιδικία, και το πιστοποιητικό Γραμματείας πρωτοδικείου που θα αναφέρει για την συγκεκριμένη απόφαση δεν ασκήθηκαν κατά αυτής άλλα ένδικα μέσα.

Γ. Μεταφορά σε νέα οικογενειακή μερίδα γίνεται και για άλλες αιτίες (π.χ. απόκτηση εκτός γάμου τέκνου, υιοθεσία κ.ά)

Στις περιπτώσεις αυτές τα δικαιολογητικά διαφέρουν για κάθε περίπτωση και κρίνεται προτιμότερο οι ενδιαφερόμενοι να έρχονται σε επαφή απευθείας με τους υπαλλήλους του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης.

Χορήγηση βεβαίωσης Μονίμου Κατοικίας
Δικαιολογητικά:

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζεται να κατατεθούν από τον ενδιαφερόμενο για χορήγηση βεβαίωσης μονίμου κατοικίας είναι τα παρακάτω:

 1. Αστυνομική ταυτότητα (πρωτότυπο και φωτοτυπία)
 2. Αντίγραφο λογαριασμού Δ.Ε.Κ.Ο και αντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) όπου να αναγράφεται η κατοικία και όχι η επιχείρηση του ενδιαφερόμενου    (σε αυτή τη περίπτωση είναι απαραίτητο το αντίγραφο του  Ε1 όπου αναγράφεται η διεύθυνση  κατοικίας).
 3.  Αίτηση
Παρατηρήσεις:

Τελευταίο έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης καθώς και ένας πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΚΟ στο όνομα του ενδιαφερομένου.

Στην περίπτωση της χορήγησης μόνιμης κατοικίας για χρήση μεταδημότευσης όσο αφορά την προσκόμιση των εντύπων Ε1 της φορολογικής δήλωσης απαιτούνται τα τελευταία ώστε να αποδεικνύεται η διετής κατοικία του ενδιαφερόμενου στον Δήμο μας.

Ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει τα πρωτότυπα δικαιολογητικά μαζί με τις φωτοτυπίες οι οποίες θα κρατηθούν από την υπηρεσία ως δικαιολογητικά. 

Εάν αιτιολογημένως η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου δεν μπορεί αν αποδειχθεί από τα ανωτέρω δικαιολογητικά αυτή αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο μέσο.

Η υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μοναδικό αποδεικτικό μέσο.

 Παρατηρήσεις:

Ο λογαριασμός ΔΕΚΟ πρέπει να είναι ο τελευταίος. Σε περίπτωση που ο πολίτης δεν έχει λογαριασμό στο όνομα του, ως αποδεικτικό κατοικίας, μπορεί να προσκομίσει αντίγραφο ισχύοντος ενοικιαστηρίου συμβολαίου θεωρημένο από την Δ.Ο.Υ. και απόδειξη Δ.Ε.Κ.Ο

 Όποιος πολίτης  δεν μπορεί να έλθει ο ίδιος για οποιοδήποτε λόγο, είναι απαραίτητο να εξουσιοδοτήσει άλλο άτομο που θα συναλλαχθεί με την υπηρεσία για λογαριασμό του. 

Μεταδημοτεύσεις
Δικαιολογητικά:
 1. Υπεύθηνη δήλωση
Παρατηρήσεις:

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζεται να κατατεθούν από τον ενδιαφερόμενο στην Υπηρεσία είναι τα εξής:

Α. Για έγγαμους

1. Αιτήσεις των ενδιαφερομένων. Εάν υπάρχουν ενήλικα άγαμα παιδιά που επιθυμούν να μεταδημοτεύσουν, πρέπει να υπάρχουν και αιτήσεις  αυτών μαζί  με υπεύθυνες δηλώσεις άρθρου 8, Ν. 1599/1986 περί αγαμίας τους.
Να σημειωθεί ότι: κάθε ενήλικο άτομο αιτείται μεταδημότευση αυτοπροσώπως και μόνο ή εξουσιοδοτώντας τρίτο πρόσωπο με εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής από την Αστυνομία, από Κ.Ε.Π, ή Δημόσια Αρχή.

2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από το Δήμο ή την Κοινότητα που μεταδημοτεύουν (αναζητείται από την υπηρεσία μας).  Στο πιστοποιητικό αυτό θα πρέπει να αναφέρονται για αμφότερους τους συζύγους πλήρη τα Ληξιαρχικά Στοιχεία Γάμου. Στην περίπτωση που αυτά δεν αναφέρονται, απαιτείται Ληξιαρχική Πράξη Γάμου από το Ληξιαρχείο όπου αυτός έχει καταγραφεί. Στην περίπτωση που ένας ή και οι δυο σύζυγοι έχουν τελέσει προηγούμενους γάμους απαιτείται η ληξιαρχική πράξη γάμου με καταχωρημένη τη λύση του κάθε γάμου. Σε περίπτωση θανάτου οποιουδήποτε μέλους – συζύγου ή τέκνων απαιτείται και η Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου του.

Για αλλοδαπούς συζύγους απαιτείται πιστ/κο γέννησης, πιστ/κο λύσης προηγούμενων γάμων και πιστ/κο τυχόν τέκνων όλα μεταφρασμένα και επικυρωμένα με σφραγίδα Χάγης.

 Αποδεικτικά στοιχεία για την τουλάχιστον διετή μόνιμη κατοικία αυτών που πρόκειται να μεταδημοτεύσουν στο Δήμο Δάφνης-Υμηττού.

Η απόδειξη της διετούς κατοικίας γίνεται με την προσκόμιση στην Υπηρεσία:

Α) εκκαθαριστικά σημειώματα Εφορίας των τριών προηγούμενων ετών (από την υποβολή της αίτησης) με διεύθυνση κατοικίας - όχι επαγγελματικής δραστηριότητας- εντός του Δήμου Δάφνης-Υμηττού και του τελευταίου λογαριασμού ΔΕΚΟ στο όνομα του ενδιαφερόμενου και με διεύθυνση κατοικίας εντός του δήμου Δάφνης-Υμηττού.

                                           

Τα αποδεικτικά στοιχεία διετίας μπορούν να υποβάλλονται σε φωτοτυπίες και συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου για τη συνεχή από διετίας κατοικία του στο Δήμο Δάφνης-Υμηττού.

Στην περίπτωση που ο ένας σύζυγος είναι ήδη δημότης του δήμου Δάφνης-Υμηττού και ο άλλος σύζυγος επιθυμεί τη μεταδημότευσή του από τον δικό του δήμο εγγραφής στο Δήμο Δάφνης-Υμηττού δεν απαιτείται να προσκομίσει δικαιολογητικά διετούς κατοικίας.

 

Β. Για άγαμους

 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου.
 2. Υπεύθηνη δήλωση
 3. Ατομικό Πιστοποιητικό Γεννήσεως του ενδιαφερόμενου (αναζητείται από την υπηρεσία μας).

 

Αποδεικτικά στοιχεία για την τουλάχιστον διετή μόνιμη κατοικία αυτών που πρόκειται να μεταδημοτεύσουν. Η απόδειξη της διετούς κατοικίας γίνεται με την προσκόμιση στην Υπηρεσία:
 

Α) εκκαθαριστικά σημειώματα Εφορίας των δύο προηγούμενων ετών (από την υποβολή της αίτησης) με διεύθυνση κατοικίας - όχι επαγγελματικής δραστηριότητας- εντός του Δήμου Δάφνης-Υμηττού και του τελευταίου λογαριασμού ΔΕΚΟ στο όνομα του ενδιαφερόμενου και με διεύθυνση κατοικίας εντός του δήμου Δάφνης-Υμηττού.

Τα αποδεικτικά στοιχεία διετίας μπορούν να υποβάλλονται σε φωτοτυπίες και συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου για τη συνεχή από διετίας κατοικία του στο Δήμο Δάφνης-Υμηττού.

 

 

Γ.  Για διαζευγμένους

1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου.

2. Υπεύθυνη δήλωση

3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από το Δήμο που αυτός μεταδημοτεύει (αναζητείται από την υπηρεσία μας). Στο πιστοποιητικό αυτό θα πρέπει να αναφέρονται τα πλήρη Ληξιαρχικά Στοιχεία Γάμου και της λύσης του. Στην περίπτωση που αυτά δεν αναφέρονται, μπορεί να προσκομιστεί η Ληξιαρχική Πράξη Γάμου από το Ληξιαρχείο όπου έχει καταγραφεί ο γάμος, με καταχωρημένη στο περιθώριο τη λύση του. Στην περίπτωση που υπάρχουν και άλλοι προηγούμενοι γάμοι απαιτείται ληξιαρχική πράξη γάμου με καταχωρημένη τη λύση για κάθε προηγούμενο γάμο.

Στην περίπτωση που ο ένας από τους δύο συζύγους αιτείται και τη μεταδημότευση του /των ανηλίκων τέκνων και την εγγραφή τους στην οικογενειακή του μερίδα λόγω άσκησης επιμέλειας ή γονικής μέριμνας τέκνων, οφείλει να προσκομίσει:

Α) εφόσον το διαζύγιο είναι συναινετικό, το ιδιωτικό συμφωνητικό των δύο γονέων περί επιμέλειας τέκνων και τη δικαστική απόφαση λύσεως του γάμου που επικυρώνει το ιδιωτικό συμφωνητικό

Β) εφόσον το διαζύγιο εκδίδεται κατ΄ αντιδικία, τη δικαστική απόφαση επιμέλειας και πιστοποιητικό γραμματείας του Πρωτοδικείου ότι δεν ασκήθηκαν ένδικα μέσα κατά της απόφασης αυτής.

3. Αποδεικτικά στοιχεία για την τουλάχιστον διετή μόνιμη κατοικία αυτών που πρόκειται να μεταδημοτεύσουν. Η απόδειξη της διετούς κατοικίας γίνεται με την προσκόμιση στην Υπηρεσία:

Α) εκκαθαριστικά σημειώματα Εφορίας των δύο προηγούμενων ετών (από την υποβολή της αίτησης) με διεύθυνση κατοικίας - όχι επαγγελματικής δραστηριότητας- εντός του Δήμου Δάφνης-Υμηττού και του τελευταίου λογαριασμού ΔΕΚΟ στο όνομα του ενδιαφερόμενου και με διεύθυνση κατοικίας εντός του δήμου Δάφνης-Υμηττού.

Τα αποδεικτικά στοιχεία διετίας μπορούν να υποβάλλονται σε φωτοτυπίες και συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου για τη συνεχή από διετίας κατοικία του στο Δήμο Δάφνης-Υμηττού.

Σημείωση: Τα παντός τύπου πιστοποιητικά, καθώς και οι ληξιαρχικές πράξεις μπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία βάσει των διατάξεων των Ν.3242/2004 και Ν. 3448/2006 "περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης" εφ' όσον τα γεγονότα έχουν τελεστεί εντός Ελλάδος (γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι). Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δεν ισχύει για πράξεις που αφορούν στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών.

Δεκτά γίνονται και πιστοποιητικά μέσω φαξ, εφόσον αποστέλλονται στο φαξ του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης (213 2085510), απ΄ ευθείας από το Δήμο των ενδιαφερομένων.

 

Χορήγηση πιστοποιητικού πλησιέστερων συγγενών
Δικαιολογητικά:
 1. Αίτηση
 2. Ληξιαρχική πράξη θανάτου
 3. Υπεύθυνη δήλωση (Βλ. παρατηρήσεις)
Παρατηρήσεις:

Η έκδοση ενός πιστοποιητικού πλησιέστερων συγγενών, είναι απαραίτητη μετά από το θάνατο κάποιου, για διευθέτηση των περιουσιακών του στοιχείων, για αποδοχή ή αποποίηση κληρονομιάς, για την εφορία και τις τράπεζες. 
Εκδίδεται μόνο μια φορά και σε κάθε μετέπειτα ζήτηση χορηγείται προς τους νόμιμους δικαιούχους ακριβές φωτοαντίγραφο από την υπηρεσία. Για χρήση σε Δημόσιες Υπηρεσίες ο ενδιαφερόμενος μπορεί να δώσει μια απλή φωτοτυπία του πρωτοτύπου διότι σύμφωνα με το Νόμο 4250/2014 ( Φ.Ε.Κ 74/Α΄/26-03-2014 ) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων & Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.318/1992(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» έχουν καταργηθεί οι επικυρώσεις.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
        - Έντυπη αίτηση. Χορηγείται από την υπηρεσία μας. Για την συμπλήρωσή της είναι απαραίτητη η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή διπλώματος οδήγησης του ενδιαφερομένου.
        - Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου. Ζητείται αυτεπάγγελτα εφόσον δηλωθεί η ακριβής ημερομηνία θανάτου και το Ληξιαρχείο που δηλώθηκε ο θάνατος.
        - (Δύο υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/1986 από μάρτυρες που είναι γνώστες της οικογενειακής κατάστασης του θανόντα): 

ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
 που υπάρχει κανονική εγγραφή του αποβιώσαντα στο Δημοτολόγιο Δήμου μας, αλλά δεν προκύπτουν ευκρινώς οι συγγενικές σχέσεις.

ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΙΤΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Εκτός των πλησιεστέρων συγγενών του θανόντος δικαίωμα αίτησης για την έκδοση ή την χορήγηση αντιγράφου του πιστοποιητικού έχουν:

     - Τρίτο πρόσωπο που το έννομο συμφέρον του θεμελιώνεται με εισαγγελική παραγγελία.

     - Κληρονόμος από διαθήκη είτε είναι είτε όχι πλησιέστερος συγγενής.

     - Άλλο πρόσωπο για λογαριασμό του άμεσα ενδιαφερομένου με εξουσιοδότηση στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται ρητά ότι ο αιτών έχει το δικαίωμα να αιτηθεί το συγκεκριμένο πιστοποιητικό. Η εξουσιοδότηση θα πρέπει να είναι θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής του εντολέα από δημόσια δημοτική αρχή, ή Κ.Ε.Π, σύμφωνα με το Ν.1599/1986 (και όχι από συμβολαιογράφο ή δικηγόρο).Για τη σύνταξη Υπεύθυνης Δήλωσης (αν χρειαστεί) από άλλο πρόσωπο απαιτείται ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ στο οποίο θα πρέπει να αναγράφεται ρητά ότι ο αιτών έχει το δικαίωμα να συμπληρώνει Υπεύθυνη Δήλωση.

Πολιτογράφηση
Δικαιολογητικά:

Για να πολιτογραφηθεί ένας αλλοδαπός πολίτης είτε αλλογενής, είτε ομογενής στο Δήμο Δάφνης-Υμηττού, θα πρέπει να απευθυνθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, Φαβιέρου 58, Αθήνα.

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ
Χορήγηση αντιγράφων Ληξ. Πράξεων
Περιγραφή:

Ποια είδη αντιγράφων Ληξιαρχικών πράξεων εκδίδονται.

Από τις Ληξιαρχικές Πράξεις Γεννήσεων, Γάμων, Θανάτων και Συμφ. Συμβίωσης εκδίδονται και χορηγούνται αντίγραφα ή αποσπάσματα, για κάθε νόμιμη χρήση.

Με ποιο τρόπο εκδίδονται αντίγραφα Ληξιαρχικών Πράξεων

- Από το Ληξιαρχείο με αυτοπρόσωπη παρουσία

- Μέσω οποιουδήποτε ΚΕΠ.

Ποιοι δικαιούνται να παραλάβουν αντίγραφο Ληξ. Πράξης ανά περίπτωση
Αντίγραφα ή αποσπάσματα των ως άνω Ληξιαρχικών Πράξεων δικαιούνται να ζητήσουν οι εξής: 

- ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ
Ο αναφερόμενος στη Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως, οι γονείς του (εφόσον πρόκειται για ανήλικο).

- ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΑΜΟΥ
Οι αναφερόμενοι στη Ληξιαρχική Πράξη Γάμου.

- ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ
Οι συγγενείς Α’ βαθμού ή (ο/η) σύζυγος, οι πλησιέστεροι συγγενείς.
 

Αντίγραφα ή αποσπάσματα Ληξιαρχικών Πράξεων μπορούν να χορηγηθούν και σε οποιονδήποτε τρίτο, ο οποίος όμως πρέπει να αποδείξει ότι:

- Έχει έννομο συμφέρον

- Ενεργεί κατ’ εξουσιοδότηση των δικαιούχων σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις. 

Η διάθεση όλων των παραπάνω αντιγράφων σε οποιονδήποτε τρίτο, γίνεται εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στους Ν. 2472/1997 και Ν. 344/1976 (Απόφαση 77/2015 της Α.Π.Δ.Π.X.)

Δικαιολογητικά:
 1. Αίτηση
 2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του αιτούντος ή διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή βιβλιάριο υγείας
 3. Εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής (αν προσέρχεται τρίτο πρόσωπο).
 4. Ταυτότητα του εξουσιοδοτημένου προσώπου
Μεταβολές ληξιαρχικών πράξεων
Περιγραφή:

Οι μεταβολές που επέρχονται στην αστική κατάσταση του φυσικού προσώπου, μετά τη σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης, καταχωρούνται στο περιθώριο της αντίστοιχης πράξης, μέσα σε ορισμένη προθεσμία και βάσει ορισμένων, για κάθε περίπτωση μεταβολής, δικαιολογητικών.
Οι μεταβολές αναφέρονται κυρίως στο άρθρο 14 του Ν. 344/76 και ενδεικτικά είναι:

 Μεταβολές σε Λ.Π. Γεννήσεων

- Αναγνώριση (Εκούσια ή Δικαστική)

- Προσβολή πατρότητας

- Προσθήκη ή μεταβολή ονόματος

- Προσθήκη ή μεταβολή επωνύμου

- Προσθήκη ή μεταβολή ιθαγένειας

- Μεταβολή θρησκεύματος

- Αλλαγή ή προσθήκη κυρίου ονόματος

- Αλλαγή φύλου

- Υιοθεσία

- Λύση υιοθεσίας

 Μεταβολές σε Ληξιαρχική Πράξη Γάμου 

- Ακύρωση γάμου

- Διαζύγιο

- Προσθήκη ή μεταβολή ονόματος

- Προσθήκη ή μεταβολή  επωνύμου

- Αλλαγή δόγματος ή θρησκεύματος

- Απόκτηση  ιθαγένειας

- Ανάκτηση οικογενειακού επωνύμου

- Προσθήκη του επωνύμου του ενός συζύγου στο επώνυμο του άλλου 

Άλλες Μεταβολές

- Δήλωση αφάνειας

- Άρση αφάνειας 

Οι μεταβολές καταχωρούνται μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία που έλαβαν χώρα. Αν η μεταβολή δηλωθεί εκπρόθεσμα επιβάλλεται πρόστιμο ως εξής:
Εκπρόθεσμη  δήλωση (Σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.4144/2013)

- Από την 31η (τριακοστή πρώτη) μέχρι και την 120η (εκατοστή) ημέρα  καταβολή προστίμου ποσού 100 €.

- Μετά την παρέλευση της εκατοστής εικοστής ημέρας καταβολή προστίμου ποσού 300 €. 

Τα προαναφερόμενα πρόστιμα καταβάλλονται κατόπιν απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

Δικαιολογητικά:

Τα δικαιολογητικά έχουν να κάνουν ανα περίπτωση.

Παρατηρήσεις:

- Τα ληξιαρχικά γεγονότα, οι διορθώσεις και οι μεταβολές δηλώνονται και υπογράφονται από πρόσωπα που ρητά ορίζονται στο Ληξιαρχικό Νόμο 344/76.

-  Όλες οι δηλώσεις δύναται να γίνουν από τρίτο πρόσωπο εφοδιασμένο με ειδικό Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

 - Για κάθε μεταβολή, από το Ληξιαρχείο Δάφνης-Υμηττού δίδονται λεπτομερείς οδηγίες στους ενδιαφερομένους σχετικά με τα δικαιολογητικά, τις προθεσμίες και τους υπόχρεους προς δήλωση των ως άνω μεταβολών. 

Διορθώσεις Ληξ. Πράξεων
Περιγραφή:

Διορθώσεις σε Ληξιαρχικές Πράξεις γίνονται, μόνο εφόσον ισχύουν οι κάτωθι προϋποθέσεις:

1.- Με τελεσίδικη δικαστική απόφαση

2.- Με την έγκριση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών, όταν πρόκειται για σφάλματα που παρεισέφρησαν στη Ληξιαρχική Πράξη εκ παραδρομής και δεν αφορούν στον τόπο, στο χρόνο, στην ημερομηνία και στην ώρα τέλεσης του Ληξιαρχικού Γεγονότος.

3.- Σφάλματα που αναφέρονται σε γραμματικούς και φθογγολογικούς κανόνες δύναται να διορθωθούν με έγκριση του Ληξίαρχου, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου και με την προσκόμιση ορισμένων δικαιολογητικών. Τη διόρθωση αιτείται ο αναφερόμενος στη Ληξιαρχική πράξη ή ο έχων αποδεδειγμένα έννομο συμφέρον και ο οποίος υπογράφει τη διορθωτική πράξη.

Δικαιολογητικά:
 1. Αίτηση
 2. Επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του δικαστηρίου.
 3. Έκθεση επίδοσης της απόφασης στον εισαγγελέα.
 4. Πιστοποιητικό τελεσιδικίας.
 5. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του αιτούντος τη διόρθωση.
Χορήγηση δήλωσης βαπτίσεων
Περιγραφή:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Με τη δήλωση βάπτισης καταχωρείται στο Ληξιαρχείο μόνο το θρήσκευμα (άρθρο 25, 26 του Ν. 344/76). Η δήλωση του ονόματος γίνεται μόνο με ονοματοδοσία παρουσία και των δύο γονέων ακόμα και αν έχει πραγματοποιηθεί βάπτιση. Σε περίπτωση κωλύματος του ενός γονέα απαιτείται η προσκόμιση εξουσιοδότησής του, θεωρημένη νόμιμα ως προς το γνήσιο της υπογραφής.

Που γίνεται η δήλωση βάπτισης του παιδιού

Η βάπτιση δηλώνεται:

1.στο Ληξιαρχείο που δηλώθηκε η γέννηση (άμεσα) ή

2.στο Ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης του μυστηρίου (κατόπιν έκθεσης). 

Πολίτες τρίτης χώρας οι οποίοι δεν έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, η βάπτιση δηλώνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης του μυστηρίου.

Πότε γίνεται η δήλωση βάπτισης 

Σύμφωνα με το Ν.4144/2013 δεν υπάρχει πρόστιμο ή διορία για την δήλωση της βάπτισης η οποία όμως πρέπει να δηλωθεί σ’ ένα εύλογο χρονικό διάστημα, προκειμένου να είναι ενήμερη η αστική κατάσταση του παιδιού. 

Από ποιόν δηλώνεται η βάπτιση  

Υπόχρεοι για την δήλωση βάπτισης είναι: Οι γονείς του παιδιού, ο ανάδοχος, ο ίδιος ο βαπτισθείς που έχει συμπληρώσει το 14ο έτος, καθώς και οι εξ αίματος συγγενείς του μέχρι τρίτου βαθμού ή από τρίτο πρόσωπο, που έχει ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Δικαιολογητικά:
 1. Δήλωση Βαπτίσεως, την οποία συντάσσει ο Ιερέας που τελεί το μυστήριο, υπογεγραμμένη από τον ιερέα, τους δύο γονείς και τον ανάδοχο.
 2. Ταυτότητα του δηλούντα ή σε περίπτωση πολίτη 3ης χώρας, διαβατήριο και άδεια διαμονής.

Δήλωση στο Δημοτολόγιο

Η δήλωση της Βάπτισης γίνεται ηλεκτρονικά από την Υπηρεσία μέσω του συστήματος ΔΗΔΙΛ άρα ο δηλών δεν έχει την υποχρέωση της αυτοπρόσωπης παρουσίας του στο Δημοτολόγιο.

Χορήγηση δήλωσης ονοματοδοσίας
Περιγραφή:

Που γίνεται η ονοματοδοσία του παιδιού 

Στο Ληξιαρχείο που δηλώθηκε η γέννηση ή στο τόπο κατοικίας των γονέων με αυτοπρόσωπη παρουσία τους.

Από ποιόν δηλώνεται η ονοματοδοσία
Η ονοματοδοσία γίνεται με τη δήλωση και των δύο γονέων ή μόνο του ενός, ο οποίος όμως θα πρέπει να έχει έγγραφη εξουσιοδότηση του άλλου, θεωρημένη νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής.
Στην έγγραφη εξουσιοδότηση θα πρέπει να αναφέρεται το κύριο όνομα που επιθυμούν να δώσουν οι γονείς στο παιδί τους. 

Δικαιολογητικά:

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για τη δήλωση ονοματοδοσίας. 

 1. Δελτία Αστυνομικής Ταυτότητας και των δύο γονέων
 2. Έγγραφη εξουσιοδότηση (σε περίπτωση που θα προσέλθει στο Ληξιαρχείο μόνο ο ένας γονέας) και στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται και το όνομα του παιδιού.

 Σε περίπτωση πολιτών 3ης χώρας απαιτούνται τα εξής:

 1. Διαβατήρια και των δύο γονέων
 2. Άδειες διαμονής και των δύο γονέων
 3. Σε περίπτωση δήλωσης από ένα γονέα εξουσιοδότηση του άλλου, θεωρημένη νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής στην οποία εκτός των άλλων θα  περιλαμβάνει το όνομα του παιδιού με Ελληνικούς και Λατινικούς χαρακτήρες

Δήλωση στο Δημοτολόγιο

Η δήλωση της Ονοματοδοσίας γίνεται ηλεκτρονικά από την Υπηρεσία μέσω του συστήματος ΔΗΔΙΛ άρα ο δηλών δεν έχει την υποχρέωση της αυτοπρόσωπης παρουσίας του στο Δημοτολόγιο

Χορήγηση δήλωσης γάμων
Περιγραφή:

Κάθε γάμος που λαμβάνει χώρα ως γεγονός στα όρια του Δήμου Δάφνης-Υμηττού, είτε είναι θρησκευτικός, είτε πολιτικός, πρέπει να δηλώνεται στο Ληξιαρχείο Δάφνης-Υμηττού.

Εμπρόθεσμη δήλωση: Εντός 40 (σαράντα) ημερολογιακών ημερών από την τέλεσή του.

Εκπρόθεσμη δήλωση
:

- Από την 41η ημέρα, μέχρι και την 130η  ο γάμος δηλώνεται με καταβολή προστίμου 100 €.

- Μετά την 130η ημέρα, ο γάμος δηλώνεται με καταβολή προστίμου 300 €.

Τα προαναφερόμενα πρόστιμα καταβάλλονται κατόπιν απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

Υπόχρεοι για τη δήλωση του γάμου είναι και οι δύο ή ο ένας εκ των δύο συζύγων ή τρίτος με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Η Ιερολόγηση του πολιτικού γάμου δηλώνεται:

- Στο Ληξιαρχείο που τελέστηκε και δηλώθηκε ο πολιτικός γάμος,

- ή στο Ληξιαρχείο, όπου υπάγεται η εκκλησία που τελέστηκε ο Θρησκευτικός Γάμος - (Σ’ αυτή τη περίπτωση συντάσσεται Έκθεση Ιερολόγησης που αποστέλλεται στο Ληξιαρχείο που δηλώθηκε ο Πολιτικός γάμος. Απαραίτητο δικαιολογητικό είναι η προσκόμιση της Ληξιαρχικής πράξης του Πολιτικού Γάμου).

Δικαιολογητικά:
 1. Η δήλωση γάμου, την οποία συντάσσει ο Ιερέας που τέλεσε το μυστήριο του γάμου ή ο Δήμαρχος (στην περίπτωση που ο γάμος είναι πολιτικός), υπογεγραμμένη από αυτόν και τους δύο συζύγους.
 2. Ταυτότητες των συζύγων ή διαβατήρια (σε περίπτωση πολιτών 3ης χώρας με θεωρημένη άδεια παραμονής).
 3. Πιστοποιητικά Γεννήσεων τελευταίου τριμήνου  (σε περίπτωση πολιτών 3ης χώρας επίσημα μεταφρασμένο*).
 4. Το Α.Φ.Μ. και το Α.Μ.Κ.Α. των δύο συζύγων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης.
 5. Εάν υφίσταται Ασφαλιστικός Φορέας.
 6. Πράξη προσδιορισμού επωνύμου τέκνων από την Εκκλησία ή το Δήμο.

Για την περίπτωση Ιερολόγησης του γάμου:

 1. Η δήλωση γάμου, την οποία συντάσσει ο Ιερέας που τέλεσε το μυστήριο.
 2. Ταυτότητες των συζύγων ή διαβατήρια (σε περίπτωση πολιτών 3ης χώρας με θεωρημένη άδεια παραμονής).

Δήλωση στο Δημοτολόγιο
Η δήλωση του Γάμου γίνεται ηλεκτρονικά από την Υπηρεσία μέσω του συστήματος ΔΗΔΙΛ, άρα ο δηλών δεν έχει την υποχρέωση της αυτοπρόσωπης παρουσίας του στο Δημοτολόγιο.

Παρατηρήσεις:

* Τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά πρέπει να είναι μεταφρασμένα από τη μεταφραστική Υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή την αντίστοιχη Ελληνική προξενική αρχή της χώρας έκδοσης του πιστοποιητικού, ή από Έλληνα δικηγόρο, ή από πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και όχι από μεταφραστικά γραφεία.

Χορήγηση δήλωσης θανάτων
Περιγραφή:

Η δήλωση θανάτου γίνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου θανάτου ή στο Ληξιαρχείο του τόπου ταφής. 

Υπόχρεοι για τη δήλωση είναι: Οι πλησιέστεροι συγγενείς του θανόντος, κάθε τρίτος που παραβρέθηκε στο θάνατο , το Γραφείο Τελετών που αναλαμβάνει την εκφορά του νεκρού, ή ο υπάλληλος του γραφείου αυτού.

Δικαιολογητικά:
 1. Ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου, νόμιμα θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του Ιατρού που βεβαιώνει το θάνατο.  Το πιστοποιητικό πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένο και όλα τα πεδία του θεωρούνται προαπαιτούμενα. 
 2. Αστυνομική ταυτότητα του δηλούντος το γεγονός.
 3. Η Αστυνομική ταυτότητα του θανόντος ή της θανούσης (σε περίπτωση κατοίκου 3ης χώρας , διαβατήριο) ή βεβαίωση απώλειας αυτής.
 4. Σε περίπτωση που ο ενταφιασμός γίνει σε κοιμητήριο εκτός ορίων του Δήμου προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση.


Δήλωση στο Δημοτολόγιο

Η δήλωση του Θανάτου γίνεται ηλεκτρονικά από την Υπηρεσία μέσω του συστήματος ΔΗΔΙΛ άρα ο δηλών δεν έχει την υποχρέωση της αυτοπρόσωπης παρουσίας του στο Δημοτολόγιο.

Χορήγηση δήλωσης γεννήσεων
Περιγραφή:

Που γίνεται η δήλωση γέννησης του παιδιού

Κάθε γέννηση που λαμβάνει χώρα ως γεγονός στα όρια του Δήμου Δάφνης-Υμηττού, πρέπει να δηλώνεται στο Ληξιαρχείο Δάφνης-Υμηττού. 

Πότε γίνεται η δήλωση γέννησης
Η δήλωση γέννησης για να είναι εμπρόθεσμη  πρέπει να γίνει εντός δέκα (10)  ημερολογιακών ημερών από τον τοκετό. 
Η παραπάνω προθεσμία ισχύει και για τον προσδιορισμό δημοτικότητας τέκνου εντός γάμου σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΚΔΚ.

Εκπρόθεσμη δήλωσης (Σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.4144/2013)

- Από την 11η (ενδέκατη) μέχρι και την 100η (εκατοστή) ημέρα η γέννηση δηλώνεται με την καταβολή προστίμου ποσού 100 €.

- Μετά την παρέλευση της εκατοστής ημέρας η γέννηση δηλώνεται με καταβολή προστίμου ποσού 300 €.

Τα προαναφερόμενα πρόστιμα καταβάλλονται κατόπιν απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

Από ποιόν δηλώνεται το παιδί
Υπόχρεοι για την δήλωση γέννησης είναι: Ο πατέρας, ο γιατρός, η μαία, η μητέρα και κάθε τρίτος που παραστάθηκε στον τοκετό. 

Δικαιολογητικά:

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για τη δήλωση γέννησης του παιδιού 

 1. Για Έλληνες πολίτες

- Δελτίο γέννησης από το νοσοκομείο ή την κλινική, το οποίο συντάσσεται και υπογράφεται από το μαιευτήρα ιατρό και συνυπογράφεται από την κλινική ή το νοσοκομείο και αυτού που έδωσε τις πληροφορίες προκειμένου να συνταχθεί η δήλωση γέννησης.

- Πράξη προσδιορισμού επωνύμου τέκνων, που ήδη πρέπει να υπάρχει από τη τέλεση του γάμου ή Σύμφωνου Συμβίωσης των γονέων.

- Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης και των δύο γονέων.

- Ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων.

- Δελτία ταυτότητας των γονέων.

- Το Α.Φ.Μ. και το Α.Μ.Κ.Α. των δύο συζύγων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης.

- Εάν υφίσταται Ασφαλιστικός Φορέας.

 1. Για πολίτες 3ης χώρας

- Δελτίο γέννησης από το νοσοκομείο ή την κλινική, το οποίο συντάσσεται και υπογράφεται από το μαιευτήρα ιατρό και συνυπογράφεται από την κλινική ή το νοσοκομείο και αυτού που έδωσε τις πληροφορίες προκειμένου να συνταχθεί η δήλωση γέννησης.

- Διαβατήρια και των δύο γονέων

- Το Α.Φ.Μ. και το Α.Μ.Κ.Α. των δύο συζύγων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης.

- Εάν υφίσταται Ασφαλιστικός Φορέας.

- Ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων επίσημα μεταφρασμένη**.

- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης επίσημα μεταφρασμένο**. 

Προσδιορισμός Δημοτικότητας
Για τον προσδιορισμό της δημοτικότητας του 1ου τέκνου απαιτείται η παρουσία και των δύο γονέων ενώπιον του Ληξίαρχου του τόπου κατάρτισης της σχετικής Ληξιαρχικής πράξης, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία γέννησης. Σε διαφορετική περίπτωση το τέκνο εγγράφεται στη μερίδα του πατέρα.

Δήλωση στο Δημοτολόγιο
Η δήλωση της Γέννησης γίνεται ηλεκτρονικά από την Υπηρεσία μέσω του συστήματος ΔΗΔΙΛ άρα ο δηλών δεν έχει την υποχρέωση της αυτοπρόσωπης παρουσίας του στο Δημοτολόγιο. 

Παρατηρήσεις:

**Τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά πρέπει να είναι μεταφρασμένα από τη μεταφραστική Υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή την αντίστοιχη Ελληνική προξενική αρχή της χώρας έκδοσης του πιστοποιητικού, ή από Έλληνα δικηγόρο, ή από πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και όχι από μεταφραστικά γραφεία.

Χορήγηση για αλλαγή στοιχείων λόγω προσβολής πατρότητας
Δικαιολογητικά:
 1. Αίτηση του ιδίου του ενδιαφερομένου, εφόσον είναι ενήλικας  ή της μητέρας του τέκνου, εφόσον είναι ανήλικο.
 2. Αντίγραφο δικαστικής απόφασης προσβολής πατρότητας με έκθεση επίδοσης ή εκθέσεις παραιτήσεων από τα ένδικα μέσα και πιστοποιητικό Γραμματείας Πρωτοδικείου.
 3. Ληξιαρχική πράξη γέννησης με τη μεταβολή στο περιθώριο. 
Χορήγηση για αλλαγή λόγω εκούσιας ή δικαστικής αναγνώρισης τέκνου
Δικαιολογητικά:
 1. Αίτηση του ιδίου του ενδιαφερομένου, εφόσον είναι ενήλικας ή του αναγνωρίσαντος ή της μητέρας του τέκνου, εφόσον είναι ανήλικο.
 2. Συμβολαιογραφική πράξη εκούσιας αναγνώρισης ή εφόσον η αναγνώριση είναι δικαστική, απαιτείται αντίγραφο της Δικαστικής Απόφασης Αναγνώρισης και πιστοποιητικό Γραμματείας Πρωτοδικείου και έκθεση επίδοσης ή έκθεση παραίτησης από τα ένδικα μέσα.
 3. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης με τη μεταβολή στο περιθώριο
 4. Πιστοποιητικό του αναγνωρίσαντος πατρός από τα Μητρώα Αρρένων.
 5. Σε περίπτωση γάμου των γονέων , ληξιαρχική πράξη γάμου και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Χορήγηση για αλλαγή στοιχείων λόγω υϊοθεσίας
Δικαιολογητικά:
 1. Αίτηση του υιοθετηθέντος, εφόσον αυτός είναι ενήλικος, ή του υιοθετήσαντος εφόσον είναι ανήλικος
 2. Αντίγραφο δικαστικής απόφασης υιοθεσίας , πιστοποιητικού Γραμματείας Πρωτοδικείου και έκθεση επίδοσης.
 3. Ληξιαρχικής Πράξης γέννησης (φωτοτυπία της σελίδας του ληξιαρχείου με καταχωρημένα τα νέα στοιχεία)
 4. Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης γέννησης - βάπτισης (αρχική) πριν από τη σύνταξη της νέας ληξιαρχικής πράξης γέννησης
 5. Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων του θετού πατέρα.
 6. Πιστοποιητικό εγγραφής σε Δημοτολόγιο της θετής μητέρας ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (του Δήμου ή της Κοινότητας στην οποία ανήκουν οι θετοί γονείς)
 7. Ληξιαρχική πράξη γάμου των θετών γονέων.
Χορήγηση για αλλαγή θρησκεύματος
Δικαιολογητικά:
 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου, εφόσον είναι ενήλικος, ή του πατέρα του ή της μητέρας του εφόσον είναι ανήλικος
 2. Αντίγραφο Ληξιαρχικής πράξης γέννησης - βάπτισης
Χορήγηση για αλλαγή κυρίου ονόματος
Δικαιολογητικά:
 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου, εφόσον είναι ενήλικος, ή του πατέρα του ή της μητέρας του εφόσον είναι ανήλικος
 2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης - βάπτισης με την αλλαγή του κυρίου ονόματος
 3. Δικαστική απόφαση αλλαγής κυρίου ονόματος
 4. Πιστοποιητικό τελεσιδικίας
 5. Έκθεση επίδοσης
Χορήγηση για αλλαγή κύριου ονόματος λόγω αλλαγής Θρησκεύματος
Δικαιολογητικά:
 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου, εφόσον είναι ενήλικος, ή του πατέρα του ή της μητέρας του εφόσον είναι ανήλικος
 2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης - βάπτισης με την αλλαγή του κυρίου ονόματος
 3. Δικαστική απόφαση αλλαγής κυρίου ονόματος
 4. Πιστοποιητικό τελεσιδικίας
 5. Έκθεση επίδοσης
Χορήγηση για διορθώσεις κυρίου ονόματος - ληξιαρχικών στοιχείων
Δικαιολογητικά:
 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου, εφόσον είναι ενήλικος, ή του πατέρα του ή της μητέρας του εφόσον είναι ανήλικος
 2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης από το αρμόδιο Ληξιαρχείο για τους γεννηθέντες εντός Ελλάδος . Για τους γεννηθέντες εκτός Ελλάδος απαιτείται ληξιαρχική πράξη γέννησης ΜΟΝΟ από το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών με καταχωρημένη τη διόρθωση.
Χορήγηση για διορθώσεις πατρωνύμου - μητρωνύμου
Δικαιολογητικά:
 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου, εφόσον είναι ενήλικος, ή του πατέρα του ή της μητέρας του εφόσον είναι ανήλικος.
 2. Πιστοποιητικό εγγραφής Μητρώου Αρρένων του πατέρα ή εγγραφής Δημοτολογίου της μητέρας αντίστοιχα (όταν είναι αλλοδαποί απαιτείται πιστοποιητικό γεννήσεως από τη χώρα καταγωγής τους το οποίο πρέπει απαραιτήτως να είναι επίσημα μεταφρασμένο).
 3. Διορθωμένη ληξιαρχική πράξη γέννησης .
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (σε περίπτωση που ο πατέρας ή η μητέρα είναι αλλοδαποί να εμφανίζονται σε ενδεικτική εγγραφή με το ορθό κύριο όνομα αντίστοιχα).
Χορήγηση για διορθώσεις επωνύμου
Δικαιολογητικά:

A) ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ

 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου, εφόσον είναι ενήλικος, ή του πατέρα του ή της μητέρας του εφόσον   είναι ανήλικος.
 2.  Πιστοποιητικό εγγραφής του πατέρα του ενδιαφερόμενου σε Μητρώα Αρρένων Δήμου ή Κοινότητας. Όταν ο πατέρας είναι αλλοδαπός, χρειάζεται πιστοποιητικό γέννησής του από τη χώρα καταγωγής του, το οποίο απαραίτητα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένο.

Β)ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟΥ ΤΕΚΝΩΝ

 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου, εφόσον είναι ενήλικος, ή του πατέρα του ή της μητέρας του εφόσον είναι ανήλικος.
 2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του ενδιαφερομένου.
 3. Πράξη προσδιορισμού επωνύμου τέκνων.

Γ) ΛΟΓΩ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου, εφόσον είναι ενήλικος, ή του πατέρα του ή της μητέρας του εφόσον είναι ανήλικος.
 2. Διορθωμένη ληξιαρχική πράξη γέννησης βάσει δικαστικής απόφασης.
 3. Αντίγραφο δικαστικής απόφασης
 4. Πιστοποιητικό τελεσιδικίας
 5. Έκθεση επίδοσης
Χορήγηση για εγγραφή στα μητρώα αρρένων αλλοδαπού αρρένος υιοθετηθέντος απο Έλληνες γονείς
Περιγραφή:

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ
    * Κάθε άρρεν νέο μέλος οικογενείας, εγγράφεται στα Μητρώα Αρρένων με τη Ληξιαρχική πράξη γέννησής του, την οποία εντός του πρώτου τριμήνου του επομένου έτους από τη γέννησή του, αποστέλλει σε κάθε Δήμο ή Κοινότητα το Ληξιαρχείο που συντάσσει την πράξη αυτή.
    * Αρμόδιος Δήμος ή Κοινότητα για την εγγραφή του ανηλίκου είναι αυτός στου οποίου το Δημοτολόγιο φέρονται εγγεγραμμένοι οι γονείς του ανηλίκου (Ν. 2119/93)
    * Όταν για οποιοδήποτε λόγο δεν εγγραφεί ο ανήλικος στα Μητρώα Αρρένων, ενώ είναι Έλληνας από γεννήσεως, χαρακτηρίζεται αδήλωτος και εγγράφεται με τη διαδικασία εγγραφής ανηλίκου αδήλωτου.
    * Όταν για οποιοδήποτε λόγο ενήλικος δεν είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα Αρρένων, ενώ είναι Έλληνας από γεννήσεως, χαρακτηρίζεται αδήλωτος και εγγράφεται με τη διαδικασία εγγραφής ενηλίκου αδήλωτου.

Δικαιολογητικά:
Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά:
    1. Αίτηση θετού πατέρα ή θετής μητέρας (σχετικό έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία)
    2. Υπέυθυνη δήλωση περί μη εγγραφής του ενδιαφερόμενου στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου ή της Κοινότητας, που είναι εγγεγραμμένος ο θετός πατέρας ή η θετή μητέρα.
    3. Αρχική Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης (Σε περίπτωση γέννησης του παιδιού στο εξωτερικό, ξένο πιστοποιητικό γέννησης και επίσημη μετάφρασή του).
    4. Ληξιαρχική Πράξη γέννησης που συντάχθηκε με το Ν.Δ. 610/70.
    5. Δικαστική Απόφαση υιοθεσίας, πιστοποιητικό τελεσιδικίας, έκθεση επίδοσης.
    6. Δεδικασμένο Ελληνικού Δικαστηρίου της αλλοδαπής απόφασης υιοθεσίας, εφόσον αυτή έχει γίνει στο εξωτερικό.
    7. Ψευδώνυμα, σε περίπτωση που χρησιμοποιήθηκαν για την έκδοση δικαστικής απόφασης υιοθεσίας.
    8. Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων του θετού πατέρα.
    9. Πιστοποιητικό Δημοτολογίου της θετής μητέρας.
    10. Πιστοποιητικά γέννησης των φυσικών γονέων από τη χώρα καταγωγής τους σε επίσημη ελληνική μετάφραση. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν, φωτοτυπίες των διαβατηρίων τους.
    11. Ληξιαρχική πράξη γάμου των θετών γονέων.
    12. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των θετών γονέων.
    13. Φωτοτυπία ταυτοτήτων θετών γονέων
Χορήγηση για εγγραφή ενηλίκου αδήλωτου
Περιγραφή:

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ
    * Κάθε άρρεν νέο μέλος οικογενείας, εγγράφεται στα Μητρώα Αρρένων με τη Ληξιαρχική πράξη γέννησής του, την οποία εντός του πρώτου τριμήνου του επομένου έτους από τη γέννησή του, αποστέλλει σε κάθε Δήμο ή Κοινότητα το Ληξιαρχείο που συντάσσει την πράξη αυτή.
    * Αρμόδιος Δήμος ή Κοινότητα για την εγγραφή του ανηλίκου είναι αυτός στου οποίου το Δημοτολόγιο φέρονται εγγεγραμμένοι οι γονείς του ανηλίκου (Ν. 2119/93)
    * Όταν για οποιοδήποτε λόγο δεν εγγραφεί ο ανήλικος στα Μητρώα Αρρένων, ενώ είναι Έλληνας από γεννήσεως, χαρακτηρίζεται αδήλωτος και εγγράφεται με τη διαδικασία εγγραφής ανηλίκου αδήλωτου.
    * Όταν για οποιοδήποτε λόγο ενήλικος δεν είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα Αρρένων, ενώ είναι Έλληνας από γεννήσεως, χαρακτηρίζεται αδήλωτος και εγγράφεται με τη διαδικασία εγγραφής ενηλίκου αδήλωτου.

Δικαιολογητικά:
Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά:
    1. Αίτηση Εγγραφής του ενδιαφερόμενου (σχετικό έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία)
    2. Υπέυθυνη δήλωση περί μη εγγραφής σε Μητρώα Αρρένων του ενδιαφερόμενου (σχετικό έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία).
    3. Ληξιαρχική πράξη γέννησης (σε περίπτωση που έχει γεννηθεί στο εξωτερικό, χρειάζεται πράξη του Ειδικού Ληξιαρχείου Αθηνών)
    4. Ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων
    5. Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων του πατέρα (σε περίπτωση που ο πατέρας είναι αλλοδαπός, ξένο πιστοποιητικό γέννησής του και επίσημη μετάφρασή του)
    6. Πιστοποιητικό Δημοτολογίου της μητέρας (σε περίπτωση που η μητέρα είναι αλλοδαπή, ξένο πιστοποιητικό γέννησής της και επίσημη μετάφρασή του)
    7. Δύο φωτογραφίες.
    8. Αρνητική πράξη καταχώρησης από τα Μητρώα Αρρένων του Δήμου ή της Κοινότητας του τόπου κατοικίας των γονέων κατά το έτος γέννησής του ενδιαφερόμενου, ή από το Δήμο ή την Κοινότητα που πιθανόν οι γονείς έχουν οικογενειακή μερίδα. Η αρνητική αυτή πράξη χρειάζεται, δεδομένου ότι στην περίπτωση εγγραφής ενηλίκου αδήλωτου σε Μητρώα Αρρένων, υπάρχει το δικαίωμα επιλογής του ενηλίκου σε ποιά Μητρώα Αρρένων θα εγγραφεί.
    10. Φωτοτυπία διαβατηρίου του παιδιού.
    11. Ελληνική ταυτότητα γονέων

Για τους ευρισκόμενους στο εξωτερικό επιπροσθέτως χρειάζεται:

    * Αίτηση - Δήλωση του ενδιαφερόμενου, η οποία κατατίθεται στο Ελληνικό Προξενείο.
    * Πράξη καθορισμού ηλικίας από τον Έλληνα Πρόξενο της χώρας όπου ο ενδιαφερόμενος διαμένει.
    * Πιστοποιητικό Μόνιμου κατοίκου εξωτερικού από τον Έλληνα Πρόξενο της χώρας όπου ο ενδιαφερόμενος διαμένει.
    * Φωτοτυπίες ξένου ή Ελληνικού διαβατηρίου
    * Εν ισχύ άδεια παραμονής του ενδιαφερομένου στην Ελλάδα, σε περίπτωση που γεννήθηκε στο εξωτερικό και διαμένει μόνιμα πλέον στη χώρα μας.
    * Πιστοποιητικό αφιξαναχωρήσεων
Χορήγηση για εγγραφή ανηλίκου αδήλωτου
Περιγραφή:

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ
    * Κάθε άρρεν νέο μέλος οικογενείας, εγγράφεται στα Μητρώα Αρρένων με τη Ληξιαρχική πράξη γέννησής του, την οποία εντός του πρώτου τριμήνου του επομένου έτους από τη γέννησή του, αποστέλλει σε κάθε Δήμο ή Κοινότητα το Ληξιαρχείο που συντάσσει την πράξη αυτή.
    * Αρμόδιος Δήμος ή Κοινότητα για την εγγραφή του ανηλίκου είναι αυτός στου οποίου το Δημοτολόγιο φέρονται εγγεγραμμένοι οι γονείς του ανηλίκου (Ν. 2119/93)
    * Όταν για οποιοδήποτε λόγο δεν εγγραφεί ο ανήλικος στα Μητρώα Αρρένων, ενώ είναι Έλληνας από γεννήσεως, χαρακτηρίζεται αδήλωτος και εγγράφεται με τη διαδικασία εγγραφής ανηλίκου αδήλωτου.
    * Όταν για οποιοδήποτε λόγο ενήλικος δεν είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα Αρρένων, ενώ είναι Έλληνας από γεννήσεως, χαρακτηρίζεται αδήλωτος και εγγράφεται με τη διαδικασία εγγραφής ενηλίκου αδήλωτου.

Δικαιολογητικά:

Για την εγγραφή ανήλικου αδήλωτου απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:
    1. Αίτηση Εγγραφής του πατέρα και της μητέρας (σχετικό έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία)
    2. Υπέυθυνη δήλωση περί μη εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων του πατέρα ή της μητέρας του παιδιού (σχετικό έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία).
    3. Ληξιαρχική πράξη γέννησης (σε περίπτωση που έχει γεννηθεί στο εξωτερικό, χρειάζεται πράξη του Ειδικού Ληξιαρχείου Αθηνών)
    4. Ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων
    5. Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων του πατέρα (σε περίπτωση που ο πατέρας είναι αλλοδαπός, ξένο πιστοποιητικό γέννησής του με θεώρηση από το Ελληνικό Προξενείο ή μετάφραση από έλληνα δικηγόρο και σφραγίδα από δικηγορικό σύλλογο).
    6. Πιστοποιητικό Δημοτολογίου της μητέρας (σε περίπτωση που η μητέρα είναι αλλοδαπή, ξένο πιστοποιητικό γέννησής της με θεώρηση από το Ελληνικό Προξενείο ή μετάφραση από έλληνα δικηγόρο και σφραγίδα από δικηγορικό σύλλογο).
    7. Δύο φωτογραφίες του παιδιού.
    8. Αρνητική πράξη καταχώρησης από τα Μητρώα Αρρένων του Δήμου ή της Κοινότητας του τόπου κατοικίας των γονέων κατά το έτος γέννησής του παιδιού, όταν η γέννησή του έχει γίνει πριν το έτος 1993.
    9. Διαβατήρια γονέων
    10. Ταυτότητα ελληνική γονέα 
Για τους ευρισκόμενους στο εξωτερικό επιπροσθέτως χρειάζεται:

    * Πράξη καθορισμού ηλικίας από τον Έλληνα Πρόξενο της χώρας όπου το παιδί διαμένει.
    * Φωτοτυπίες ξένου ή Ελληνικού διαβατηρίου του παιδιού.
    * Πιστοποιητικό μονίμου κατοικίας και αφιξαναχωρήσεων από τον Έλληνα Πρόξενο της χώρας, όπου το παιδί διαμένει, από ηλικίας άνω των δεκαεπτά (17) ετών.

Παρατηρήσεις:
Απαραίτητη προϋπόθεση για να εγγραφεί το ανήλικο - αδήλωτο παιδί στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου, είναι ο πατέρας του να είναι Δημότης του Δήμου ή η μητέρα του αν έγινε προσδιορισμός δημοτικότητας.
error: Alert: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!