Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Σκιαδοπούλου Γρ. Γεωργία

στη Δημοτική Σύμβουλο αναθέτουμε χωρίς αμοιβή :

1. Την εποπτεία και το συντονισμό

  • Του γραφείου Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας (Δημοτικά Ιατρεία σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας τους) .
  • Των δράσεων του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου υγειών πόλεων- Προαγωγής υγείας και του Κέντρου Πρόληψης Υγείας (ΚΕΠ Υγείας ).

2. Την υπογραφή με εντολή μας σχετικών με την ως άνω ανάθεση εγγράφων.

α) προς άλλες υπηρεσίες                                                                                                        

β) εσωτερικής λειτουργίας

3. Την τέλεση Πολιτικών γάμων

email : skiadopoulou@dafni-ymittos.gov.grgeorgiaskiadopoulou@hotmail.comskiadopoulougeorgia@gmail.com

image_print
error: Alert: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!