Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Δημοσίευση: 29 Ιανουαρίου 2024, 11:00

image_pdfimage_print
Σαμάντης Κωνσταντίνος
  • Ορίζουμε τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Σαμάντη του Πελοπίδα ως Εντεταλμένο Σύμβουλο για θέματα Πολιτισμού και Αθλητισμού χωρίς αμοιβή, αναθέτουμε την εποπτεία και συντονισμό των δράσεων που αφορούν τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό του Δήμου μας, καθώς και την υπογραφή των σχετικών με την ως άνω ανάθεση εγγράφων προς άλλες υπηρεσίες

email : samantis@dafni-ymittos.gov.gr