«Γνωστοποίηση Πρόσληψης ενός (1) Επιστημονικού Συνεργάτη – ΠΕ Ιατρών, με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.163 του Ν. 3584/2007»

Δημοσίευση: 4 Απριλίου 2024, 13:34

image_pdfimage_print

Κατεβάστε την γνωστοποίηση εδώ

Facebooktwitterpinterestlinkedin