Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με τίτλο «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)»

Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με τίτλο «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)»

Διαβάστε περισσότερα...

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων διδακτικού έτους 2024-2025

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων διδακτικού έτους 2024-2025

Διαβάστε περισσότερα...

Ανοικτός Διαγωνισμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. κάτω των ορίων, με τίτλο «Προμήθεια γάλακτος»

Ανοικτός Διαγωνισμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. κάτω των ορίων, με τίτλο «Προμήθεια γάλακτος»

Διαβάστε περισσότερα...

Ανοικτός Διαγωνισμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. πάνω των ορίων, με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων & πετρελαίου θέρμανσης»

Ανοικτός Διαγωνισμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. πάνω των ορίων, με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων & πετρελαίου θέρμανσης»

Διαβάστε περισσότερα...

Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης κυλικείου του 6ου Δημοτικού Δάφνης

Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης κυλικείου του 6ου Δημοτικού Δάφνης

Διαβάστε περισσότερα...

«Διακήρυξη Προφορικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση των κυλικείων & του περιβάλλοντος χώρου του Θέατρου Βράχων»

Εκτίθεται σε πλειοδοτική προφορική δημοπρασία,  για το χρονικό διάστημα  από 01/06/2024 έως 01/10/2024 η  εκμίσθωση των δύο κυλικείων και του περιβάλλοντος χώρου που βρίσκονται στο Θέατρο Βράχων στην περιοχή των Δήμων Βύρωνα και Δάφνης-Υμηττού και σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα τοπογραφικό διάγραμμα περιλαμβάνονται οι εξής χώροι:

Διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο : «Προμήθεια Λιπαντικών, για την ομάδα Β1»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο : «Προμήθεια Λιπαντικών, για την ομάδα Β1»

Διαβάστε περισσότερα...

«Γνωστοποίηση Πρόσληψης ενός (1) Επιστημονικού Συνεργάτη – ΠΕ Ιατρών, με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.163 του Ν. 3584/2007»

«Γνωστοποίηση Πρόσληψης ενός (1) Επιστημονικού Συνεργάτη – ΠΕ Ιατρών, με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.163 του Ν. 3584/2007»

Διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση για Υποβολή Δηλώσεων Ιδιοκτησίας στην περιοχή «Λόφος Γερμανού» της  Δ.Κ. Υμηττού, όσων εκ των ιδιοκτητών δεν έχουν ήδη υποβάλλει, στα πλαίσια της μελέτης με τίτλο “Μελέτη πράξης εφαρμογής ενταγμένων περιοχών”

Καλούνται οι κύριοι ή νομείς των ακινήτων της περιοχής Α΄ κατοικίας «Λόφος Γερμανού» του Δήμου Δάφνης-Υμηττού  της οποίας η πολεοδομική μελέτη εγκρίθηκε με το από  23-10-2013 Π.Δ.  (ΦΕΚ 395ΑΑΠ/8-1-2013) να προσέλθουν στο Δημοτικό κατάστημα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες προκειμένου:

Διαβάστε περισσότερα...

«Διακήρυξη αρχικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας» Επαναληπτική διαδικασία

«Διακήρυξη αρχικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας» Επαναληπτική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα...