Ανοικτός Διαγωνισμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με τίτλο «Υπηρεσία μίσθωσης εκτυπωτικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Δάφνης-Υμηττού»

from to
ScheduledΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Κατεβάστε την προκήρυξη ΚΗΜΔΗΣ εδώ

Κατεβάστε την περίληψη διακήρυξης ΚΗΜΔΗΣ εδώ

Κατεβάστε την περίληψη διακήρυξης ΔΙΑΥΓΕΙΑ εδώ

Κατεβάστε το ΕΕΕΣ ψηφιακά υπογεγραμμένο εδώ

Κατεβάστε το επεξεργάσιμο αρχείο .xml σε μορφή .zip εδώ

Κατεβάστε το επεξεργάσιμο αρχείο .xml σε μορφή .pdf εδώ

Κατεβάστε το έντυπο οικονομικής προσφοράς εδώ

Αρ. διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ : 181910

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 24/02/2023 και ώρα 14:00 

Ημερομηνία Αποσφράγισης: Τετάρτη 01/03/2023 Ώρα 10:00πμ

image_print
Facebooktwitterpinterestlinkedin