Τμήμα Πληροφορικής – Προγραμματισμού και Οργάνωσης (Μηχανογράφηση)