Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Προϊστάμενος: Ζορμπά Αγγελική
Τηλέφωνα: 2132085503
Email: infooikon@dafni-ymittos.gov.gr

Τμήμα Οικονομικό – Έντυπα – Διαδικασίες Αιτήσεων

Προϊστάμενος:
Πορή Άννα
Τηλέφωνα:
2132085503
Γραφεία:
Προϋπολογισμού και Οικονομικού Προγραμματισμού – Ελέγχου και εκκαθάρισης δαπανών – Διπλογραφικού Αναλυτικής Λογιστικής
Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού
Εσόδων – Περιουσίας και Δημοτικού Κοιμητηρίου

Τμήμα Οικονομικής Ανάπτυξης (Καταστήματα)

Τηλέφωνα:
2132085501
Γραφεία:
Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών δραστηριοτήτων

Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας

Προϊστάμενος:
Πλαφουντζή Δήμητρα
Τηλέφωνα:
2132085590 - 2132085591 - 2132085592 - 2132085593 - 2132085594
Γραφεία:
Λειτουργίας Ταμείου
Βεβαίωσης και είσπραξης Εσόδων
Ελέγχου πληρωμής δαπανών
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
error: Alert: Content is protected !!