Ισολογισμοί – Απολογισμοί

Δημοσίευση: 11 Ιουνίου 2024, 10:31

image_pdfimage_print

 

Δήμος Δάφνης-Υμηττού
ΘέμαΑΔΑΠρωτόκολλοΗμ/νια ΑνάρτησηςΑρχείο
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΙΟΥΡ421Ω9Φ-ΤΘΘ878511/06/2024 13:25:12Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ9ΒΖ5Ω9Φ-ΥΔΨ549910/04/2024 08:06:12Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥΡ4ΑΑΩ9Φ-ΡΧ3408412/03/2024 12:00:16Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥΨΞ71Ω9Φ-Κ96260416/02/2024 07:32:32Άνοιγμα
Έγκριση Ισολογισμού, Κατάστασης αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσης, Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης Χρήσης και Προσαρτήματος Ισολογισμού του Δήμου Δάφνης – Υμηττού χρήσης 2021, κατόπιν απόφασης προελέγχου της Οικονομικής Επιτροπής και σύνταξης εισηγητικής έκθεσης.Ψ62ΧΩ9Φ-Θ4ΤΑΡ. ΑΠΟΦ.13705/02/2024 10:31:09Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023628ΔΩ9Φ-Η3Τ96018/01/2024 08:08:19Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023ΨΔΖΛΩ9Φ-7Ψ31700813/12/2023 08:05:29Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023ΨΕΔΛΩ9Φ-7ΛΣ1545316/11/2023 07:58:07Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ69ΞΖΩ9Φ-ΧΝΞ1545216/11/2023 07:55:48Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 20239ΨΧΠΩ9Φ-Ω4Σ1231006/09/2023 10:52:37Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2023Ψ7Ζ0Ω9Φ-2ΦΩ1161521/08/2023 09:53:30Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 20239ΤΔΞΩ9Φ-105983811/07/2023 12:00:50Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΙΟΥ 2023Ω8Ω7Ω9Φ-46Γ824212/06/2023 07:37:26Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023ΩΖΕΒΩ9Φ-ΡΒΛ645810/05/2023 08:00:51Άνοιγμα
Έγκριση Απολογισμού του Δήμου Δάφνης- Υμηττού οικονομικού έτους 2022.ΨΟΚΩΩ9Φ-4ΧΜ6308/05/2023 11:16:39Άνοιγμα
Υποβολή της τριμηνιαίας έκθεσης του 1ου τριμήνου έτους 2023 εκτέλεσης προϋπολογισμού και στοιχείων ισολογισμού βάση προσωρινού ισοζυγίου χρήσης 2022 του Δήμου, κατόπιν απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΨΡΞ1Ω9Φ-01Τ3102/05/2023 08:29:02Άνοιγμα
Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.ΩΖΘΕΩ9Φ-51Ζ3402/05/2023 08:26:18Άνοιγμα
Έγκριση ειδικού απολογισμού επιχορήγησης έτους 2022 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης-Υμηττού».ΨΟΩ6Ω9Φ-ΚΚ93502/05/2023 08:24:58Άνοιγμα
Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ψ5Η7Ω9Φ-5Γ83602/05/2023 08:24:10Άνοιγμα
Έγκριση ειδικού απολογισμού επιχορήγησης έτους 2022 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης-Υμηττού».ΨΤΗΤΩ9Φ-ΓΦΠ3702/05/2023 08:23:26Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΨΔ4ΔΩ9Φ-ΒΤΓ492206/04/2023 13:31:07Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ6ΘΞΔΩ9Φ-Ο1Κ348508/03/2023 08:02:52Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ63ΧΟΩ9Φ-ΤΑ5338707/03/2023 08:04:53Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΨ6Ψ7Ω9Φ-44Γ338607/03/2023 07:59:57Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ6ΞΓΙΩ9Φ-Κ6Τ338507/03/2023 07:58:16Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ60ΒΜΩ9Φ-ΛΕΜ338407/03/2023 07:56:22Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΨΕΜΧΩ9Φ-Ρ52338307/03/2023 07:53:12Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΨΗ9ΑΩ9Φ-ΧΙΩ338207/03/2023 07:50:35Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΨΕΤΣΩ9Φ-ΒΡ8338107/03/2023 07:45:42Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ6Α6ΜΩ9Φ-ΑΘΨ338007/03/2023 07:37:16Άνοιγμα
Έγκριση Ισολογισμού, Κατάστασης αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσης, Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης Χρήσης και Προσαρτήματος Ισολογισμού του Δήμου Δάφνης – Υμηττού χρήσης 2020, κατόπιν απόφασης προελέγχου της Οικονομικής Επιτροπής και σύνταξης εισηγητικής έκθεσης.Ψ0ΗΝΩ9Φ-ΒΝ49115/11/2022 09:20:02Άνοιγμα
Ενημέρωση του Σώματος και διατύπωση γνώμης επί του Ισολογισμού και τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2021 της Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Δάφνης –Υμηττού κατόπιν απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου.ΩΥ7ΟΩ9Φ-Ψ2016702/08/2022 13:30:43Άνοιγμα
Απολογισμός Δήμου Δάφνης Υμηττού Μαΐου 20226ΗΞΟΩ9Φ-1ΦΑ638906/06/2022 12:31:37Άνοιγμα
Απολογισμός Δήμου Δάφνης Υμηττού Απριλίου 20226ΠΓΥΩ9Φ-ΑΔΤ520812/05/2022 08:08:44Άνοιγμα
Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Β` βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης Υμηττού».6ΔΝΥΩ9Φ-Ο607621/04/2022 12:10:15Άνοιγμα
Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Α’ θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δαφνης - Υμηττου».6Η00Ω9Φ-Ζ2Ο7014/04/2022 11:33:56Άνοιγμα
Απολογισμός Δήμου Δάφνης - Υμηττού9Υ0ΙΩ9Φ-Ν49397507/04/2022 13:25:09Άνοιγμα
Έγκριση ειδικού απολογισμού επιχορήγησης του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης-Υμηττού»6ΛΙ9Ω9Φ-8315331/03/2022 10:03:21Άνοιγμα
Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.ΨΕΘΓΩ9Φ-ΦΒ05231/03/2022 09:51:27Άνοιγμα
Έγκριση ειδικού απολογισμού επιχορήγησης του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης-Υμηττού»9Θ04Ω9Φ-Θ0Η4621/03/2022 13:20:07Άνοιγμα
Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.ΠΨΡΥΔΩ9Φ-Ξ0Φ4521/03/2022 13:17:38Άνοιγμα
Απολογισμός Δήμου Δάφνης Υμηττού Φεβρουαρίου 20226ΠΕΕΩ9Φ-Ε3Η277110/03/2022 13:49:28Άνοιγμα
Έγκριση Απολογισμού του Δήμου Δάφνης- Υμηττού οικονομικού έτους 202163Λ4Ω9Φ-Β0Θ3410/03/2022 11:23:02Άνοιγμα
Απολογισμός Δήμου Δάφνης Υμηττού Ιανουαρίου 20206Υ4ΒΩ9Φ-ΓΚΣ146609/02/2022 13:51:30Άνοιγμα
Απολογισμός Δήμου Δάφνης Υμηττού Δεκεμβρίου 2021ΩΤΠΣΩ9Φ-ΕΣ5117801/02/2022 10:45:25Άνοιγμα
Απολογισμός Δήμου Δάφνης Υμηττού Νοεμβρίου 20216ΞΒΔΩ9Φ-2Ω41413409/12/2021 08:36:12Άνοιγμα
Απολογισμός Δήμου Δάφνης Υμηττού Οκτωβρίου 20216909Ω9Φ-6791248508/11/2021 08:25:49Άνοιγμα
Απολογισμός Δήμου Δάφνης Υμηττού Σεπτεμβρίου 20219ΤΓ1Ω9Φ-4ΩΥ1120408/10/2021 14:25:13Άνοιγμα
Απολογισμός Δήμου Δάφνης Υμηττού Αυγούστου 202162ΒΑΩ9Φ-0ΟΕ977009/09/2021 11:01:48Άνοιγμα
Απολογισμός Δήμου Δάφνης Υμηττού Ιουλίου 2021Ω5ΟΘΩ9Φ-ΖΓΑ910223/08/2021 08:46:14Άνοιγμα
Ενημέρωση του Σώματος και διατύπωση γνώμης επί του Ισολογισμού και τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2020 της Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Δάφνης –Υμηττού κατόπιν απόφασης του Διοικητικού της ΣυμβουλίουΨΧΑΗΩ9Φ-51Π12828/07/2021 10:16:26Άνοιγμα
Έγκριση του Απολογισμού του Δήμου Δάφνης- Υμηττού οικονομικού έτους 2020ΨΧΕΣΩ9Φ-ΛΚΗ11514/07/2021 10:49:44Άνοιγμα
Απολογισμός Δήμου Δάφνης Υμηττού Ιουνίου 2021Ψ7Η1Ω9Φ-5Θ5744712/07/2021 09:48:56Άνοιγμα
Απολογισμός Δήμου Δάφνης Υμηττού Μαΐου 2021Ω161Ω9Φ-ΗΘΓ613408/06/2021 11:29:14Άνοιγμα
Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Β` βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης Υμηττού»ΨΙ38Ω9Φ-ΒΕΡ7919/05/2021 09:19:36Άνοιγμα
Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Α` βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης Υμηττού».ΨΦΙ9Ω9Φ-ΣΦ97819/05/2021 09:09:12Άνοιγμα
Απολογισμός Δήμου Δάφνης Υμηττού Απριλίου 2021ΩΧΣΜΩ9Φ-Γ90507713/05/2021 08:19:02Άνοιγμα
Απολογισμός Δήμου Δάφνης Υμηττού Μαρτίου 20216Η86Ω9Φ-ΣΧΓ411914/04/2021 12:10:19Άνοιγμα
Έγκριση ειδικού απολογισμού επιχορήγησης του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης-Υμηττού»6ΧΟΜΩ9Φ-Ε9Ρ5109/04/2021 12:06:57Άνοιγμα
Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.9ΞΛ2Ω9Φ-75Π5007/04/2021 13:18:00Άνοιγμα
Έγκριση ειδικού απολογισμού επιχορήγησης του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης-Υμηττού»Ψ2ΙΓΩ9Φ-3ΡΠ3716/03/2021 12:02:11Άνοιγμα
Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.9ΨΤΔΩ9Φ-ΡΣΚ3616/03/2021 11:43:29Άνοιγμα
Απολογισμός Δήμου Δάφνης Υμηττού Φεβρουαρίου 20216Ν5ΞΩ9Φ-ΒΑΤ309211/03/2021 10:01:05Άνοιγμα
Απολογισμός Δήμου Δάφνης Υμηττού Ιανουαρίου 2021ΨΑΩΑΩ9Φ-5Λ3202815/02/2021 14:56:55Άνοιγμα
Απολογισμός Δήμου Δάφνης Υμηττού Δεκεμβρίου 2020ΩΣ98Ω9Φ-03Χ131728/01/2021 16:28:40Άνοιγμα
Απολογισμός Δήμου Δάφνης Υμηττού Νοεμβρίου 2020ΨΡ6ΖΩ9Φ-Φ6Ω1485411/12/2020 11:36:26Άνοιγμα
Απολογισμός Δήμου Δάφνης Υμηττού Οκτωβρίου 2020ΩΖΟΕΩ9Φ-ΒΝΧ1339710/11/2020 18:33:40Άνοιγμα
Απολογισμός Δήμου Δάφνης Υμηττού Σεπτεμβρίου 20209ΡΑ6Ω9Φ-ΜΟΩ1200308/10/2020 14:17:23Άνοιγμα
Απολογισμός Δήμου Δάφνης -Υμηττού Αυγούστου 20206Η54Ω9Φ-Γ6Ν1062510/09/2020 09:19:36Άνοιγμα
Απολογισμός Δ. Δάφνης - Υμηττού Ιουλίου 2020ΩΖ6ΟΩ9Φ-ΨΙΜ948225/08/2020 13:45:01Άνοιγμα
Ενημέρωση του Σώματος και διατύπωση γνώμης επί του Ισολογισμού και τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2019 της Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Δάφνης –Υμηττού κατόπιν απόφασης του Διοικητικού της ΣυμβουλίουΨΟΧΖΩ9Φ-ΣΑΖ10024/07/2020 09:01:54Άνοιγμα
Απολογισμός Δήμου Δάφνης Υμηττού Ιουνίου 20206ΒΗΥΩ9Φ-866792809/07/2020 12:13:50Άνοιγμα
Απολογισμός Δήμου Δάφνης - Υμηττού Μαΐου 20206Υ5ΖΩ9Φ-37Λ645710/06/2020 12:37:19Άνοιγμα
Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π60ΑΛΩ9Φ-9Φ75028/05/2020 12:16:59Άνοιγμα
Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Α` βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης Υμηττού»6520Ω9Φ-ΥΘ65128/05/2020 12:13:07Άνοιγμα
Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Β` βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης Υμηττού»6ΗΡ6Ω9Φ-ΜΕΔ5228/05/2020 12:09:41Άνοιγμα
Έγκριση απολογισμού του Δήμου Δάφνης-Υμηττού οικονομικού έτους 2019 κατόπιν προελέγχου από την Οικονομική Επιτροπή6ΨΚΧΩ9Φ-3Δ93326/05/2020 07:38:34Άνοιγμα
Έγκριση ειδικού απολογισμού επιχορήγησης του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης-Υμηττού»6Δ4ΛΩ9Φ-ΦΕΖ43Β19/05/2020 12:30:17Άνοιγμα
Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.ΩΓΘΥΩ9Φ-ΘΡΩ43Α19/05/2020 12:14:10Άνοιγμα
Απολογισμός Δ. Δάφνης Υμηττού Απριλίου 20206ΞΜΗΩ9Φ-ΤΓΜ508512/05/2020 13:27:53Άνοιγμα
Απολογισμός Δήμου Δάφνης Υμηττού Μαρτίου 2020Ψ6Κ7Ω9Φ-ΧΔΞ443416/04/2020 08:21:53Άνοιγμα
Απολογισμός Δ. Δάφνης Υμηττού Φεβρουαρίου 2020ΨΛΦ0Ω9Φ-40Ρ358212/03/2020 09:05:03Άνοιγμα
Απολογισμός Δήμου Δάφνης Υμηττού Ιανουαρίου 2020ΩΦΛΙΩ9Φ-0ΗΒ205112/02/2020 10:00:42Άνοιγμα
Απολογισμός Δ. Δάφνης Υμηττού Δεκεμβρίου 2019Ω5ΤΝΩ9Φ-Ω7Α134128/01/2020 13:12:32Άνοιγμα
Έγκριση Ισολογισμού, Κατάστασης αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσης, Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης Χρήσης και Προσαρτήματος Ισολογισμού του Δήμου Δάφνης – Υμηττού χρήσης 2018 κατόπιν απόφασης προελέγχου της Οικονομικής Επιτροπής και σύνταξης εισηγητικής έκθεσης6Ι3ΡΩ9Φ-0ΗΦ20419/12/2019 10:58:27Άνοιγμα
Απολογισμός Δ. Δάφνης - Υμηττού Νοεμβρίου 201969Σ2Ω9Φ-ΚΒ81698710/12/2019 09:16:12Άνοιγμα
Απολογισμός Δ. Δάφνης Υμηττού Οκτωβρίου 20197ΧΒΤΩ9Φ-ΟΓ01540011/11/2019 08:17:40Άνοιγμα
Απολογισμός Δ. Δάφνης Υμηττού Σεπτεμβρίου 2019ΨΚ1ΥΩ9Φ-ΣΓΜ1381610/10/2019 12:10:25Άνοιγμα
Ενημέρωση του Σώματος και διατύπωση γνώμης επί του Ισολογισμού και τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2018 της Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Δάφνης –Υμηττού κατόπιν απόφασης του Διοικητικού της ΣυμβουλίουΨΞΚΩΩ9Φ-ΝΣΒ15804/10/2019 11:06:11Άνοιγμα
Απολογισμός Δήμου Δάφνης Υμηττού Αυγούστου 20196ΔΥΚΩ9Φ-Κ791211509/09/2019 14:52:13Άνοιγμα
Απολογισμός Δ. Δάφνης Υμηττού Ιουλίου 2019ΩΝΗΥΩ9Φ-7ΤΔ1104202/08/2019 11:30:27Άνοιγμα
Απολογισμός Δ. Δάφνης - Υμηττού Ιουνίου 20196ΕΨΟΩ9Φ-Σ4Ζ989010/07/2019 14:40:27Άνοιγμα
Απολογισμός Δήμου Δάφνης Υμηττού Μαΐου 2019ΨΟ5ΘΩ9Φ-Δ92826911/06/2019 09:13:17Άνοιγμα
Απολογισμός Απριλίου 2019 Δ. Δάφνης Υμηττού6ΖΓΟΩ9Φ-6ΥΕ729117/05/2019 13:04:30Άνοιγμα
Απολογισμός Μαρτίου 2019 Δ. Δάφνης - Υμηττού649ΘΩ9Φ-ΒΚ7729017/05/2019 13:02:46Άνοιγμα
Έγκριση Απολογισμού έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Β` βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης Υμηττού»64ΟΔΩ9Φ-54Ρ9619/04/2019 14:09:35Άνοιγμα
Έγκριση Απολογισμού έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Α` βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης Υμηττού»6ΛΙΦΩ9Φ-ΣΩ39519/04/2019 14:04:15Άνοιγμα
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2018ΩΓΒ4Ω9Φ-ΦΒ2169/15-04-201917/04/2019 10:18:41Άνοιγμα
Έγκριση απολογισμού του Δήμου Δάφνης-Υμηττού οικονομικού έτους 2018 κατόπιν προελέγχου από την Οικονομική Επιτροπή6ΘΕΤΩ9Φ-ΛΞΞ3822/03/2019 10:50:17Άνοιγμα
Απολογισμός Δ. Δάφνης Υμηττού Φεβρουαρίου 20196Ψ4ΗΩ9Φ-6ΚΨ377512/03/2019 10:38:28Άνοιγμα
Έγκριση ειδικού απολογισμού επιχορήγησης του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης-Υμηττού»611ΞΩ9Φ-ΘΛΩ1707/03/2019 10:12:45Άνοιγμα
Έγκριση ειδικού απολογισμού επιχορήγησης του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης-Υμηττού»6ΥΟ2Ω9Φ-Α901607/03/2019 10:01:45Άνοιγμα
Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π7ΝΣΝΩ9Φ-ΘΟΧ5206/03/2019 12:44:45Άνοιγμα
Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.6ΓΜΟΩ9Φ-ΥΤΕ5406/03/2019 12:36:29Άνοιγμα
Απολογισμός Ιανουαρίου 2019 Δ. Δάφνης ΥμηττούΩΩΗΗΩ9Φ-Σ87241012/02/2019 13:56:44Άνοιγμα
Απολογισμός Δεκεμβρίου 2018 Δήμου Δάφνης - Υμηττού67ΛΛΩ9Φ-ΘΡΚ168429/01/2019 12:42:31Άνοιγμα
Ισολογισμός Δήμου Δάφνης Υμηττού χρήσης 20176ΦΗΧΩ9Φ-5ΣΙ1589714/12/2018 08:38:03Άνοιγμα
Απολογισμός Δ. Δάφνης Υμηττού Νοεμβρίου 20186Ζ59Ω9Φ-Θ2Η1580113/12/2018 11:38:28Άνοιγμα
Έγκριση Ισολογισμού, Κατάστασης αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσης, Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης Χρήσης και Προσαρτήματος Ισολογισμού του Δήμου Δάφνης – Υμηττού χρήσης 2017 κατόπιν απόφασης προελέγχου της Οικονομικής Επιτροπής και σύνταξης εισηγητικής έκθεσηςΩΟΞΧΩ9Φ-3ΥΡ21904/12/2018 12:18:52Άνοιγμα
Απολογισμός Δ. Δάφνης Υμηττού Οκτωβρίου 2018ΨΟΗ7Ω9Φ-2ΦΖ1401412/11/2018 10:49:07Άνοιγμα
Απολογισμός Δήμου Δάφνης Υμηττού Σεπτεμβρίου 20186ΛΤΦΩ9Φ-ΖΑΝ1195810/10/2018 09:19:45Άνοιγμα
Απολογισμός Δ. Δάφνης - Υμηττού Αυγούστου 2018643ΖΩ9Φ-Ο2Π1081911/09/2018 11:58:33Άνοιγμα
Απολογισμός Δ, Δάφνης Υμηττού Ιουλίου 2018Ω540Ω9Φ-ΥΡΕ975407/08/2018 10:21:52Άνοιγμα
Έγκριση Ισολογισμού, Κατάστασης αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσης, Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης Χρήσης και Προσαρτήματος Ισολογισμού του Δήμου Δάφνης – Υμηττού χρήσης 2016 κατόπιν απόφασης προελέγχου της Οικονομικής Επιτροπής και σύνταξης εισηγητικής έκθεσης6ΚΩΠΩ9Φ-3ΓΩ11626/07/2018 14:20:57Άνοιγμα
Απολογισμός Δ. Δάφνης Υμηττού Ιουνίου 2018ΩΥΠΟΩ9Φ-ΠΓΓ876011/07/2018 14:39:42Άνοιγμα
Ενημέρωση του Σώματος και διατύπωση γνώμης επί του Ισολογισμού και τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2017 της Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Δάφνης –Υμηττού κατόπιν απόφασης του Διοικητικού της ΣυμβουλίουΩΕ98Ω9Φ-0Η211202/07/2018 09:53:36Άνοιγμα
Απολογισμός Μαΐου 2018 Δ. Δάφνης - Υμηττού6Π8ΦΩ9Φ-ΧΤΜ769118/06/2018 08:55:31Άνοιγμα
Απολογισμός Δ. Δάφνης - Υμηττού Απριλίου 201864ΛΒΩ9Φ-ΗΡΖ597409/05/2018 11:12:15Άνοιγμα
Έγκριση Απολογισμού έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή β` βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης Υμηττού»64ΖΒΩ9Φ-ΟΟΛ7026/04/2018 09:09:14Άνοιγμα
Έγκριση Απολογισμού έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Α` βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης Υμηττού»6ΜΞΚΩ9Φ-ΗΜΔ6926/04/2018 09:00:42Άνοιγμα
Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.7Σ40Ω9Φ-Κ7Θ6826/04/2018 08:49:36Άνοιγμα
Απολογισμός Δ. Δάφνης - Υμηττού Μαρτίου 20187ΥΘΝΩ9Φ-ΧΓ9487212/04/2018 11:54:53Άνοιγμα
Έγκριση ειδικού απολογισμού επιχορήγησης του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης-Υμηττού»7ΔΧ1Ω9Φ-Α9Ξ3702/04/2018 08:46:38Άνοιγμα
Έγκριση ειδικού απολογισμού επιχορήγησης του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης-Υμηττού»6ΣΞ8Ω9Φ-2ΕΖ3226/03/2018 12:46:31Άνοιγμα
Απολογισμός Δήμου Δάφνης - Υμηττού Φεβρουαρίου 2018ΩΥΞΗΩ9Φ-ΠΞΞ961509/03/2018 15:33:17Άνοιγμα
Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.6ΤΓΝΩ9Φ-3Ε24108/03/2018 10:49:46Άνοιγμα
Έγκριση απολογισμού του Δήμου Δάφνης-Υμηττού οικονομικού έτους 2017 κατόπιν προελέγχου από την Οικονομική ΕπιτροπήΩ8ΖΓΩ9Φ-2ΕΧ2506/03/2018 09:00:00Άνοιγμα
Απολογισμός Δ. Δάφνης - Υμηττού Ιανουαρίου 2018ΩΨ6ΧΩ9Φ-ΥΘΔ232009/02/2018 13:31:58Άνοιγμα
Απολογισμός Δ. Δάφνης - Υμηττού Δεκεμβρίου 2017ΨΒΡΨΩ9Φ-ΒΩΚ154026/01/2018 11:14:16Άνοιγμα
Έγκριση Ισολογισμού, Κατάστασης αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσης, Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης Χρήσης και Προσαρτήματος Ισολογισμού του Δήμου Δάφνης – Υμηττού χρήσης 2015 κατόπιν απόφασης προελέγχου της Οικονομικής Επιτροπής και σύνταξης εισηγητικής έκθεσης7ΧΨΣΩ9Φ-5ΞΤ19113/12/2017 11:29:02Άνοιγμα
Απολογισμός Νοεμβρίου 2017 Δήμου Δάφνης - Υμηττού6Ο0ΓΩ9Φ-ΕΛΒ1834208/12/2017 11:44:57Άνοιγμα
Έγκριση Απολογισμού έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Α` βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης Υμηττού»ΨΡΓΡΩ9Φ-ΛΡΡ20404/12/2017 14:15:16Άνοιγμα
Έγκριση Απολογισμού έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή β` βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης Υμηττού»ΨΡΖΖΩ9Φ-02620504/12/2017 13:50:10Άνοιγμα
Απολογισμός Οκτωβρίου 2017 Δ. Δάφνης Υμηττού7ΗΦ5Ω9Φ-ΨΩΗ1639910/11/2017 09:06:14Άνοιγμα
Απολογισμός Δήμου Δάφνης Υμηττού Σεπτεμβρίου 201763ΙΓΩ9Φ-ΣΑΠ1450209/10/2017 09:36:29Άνοιγμα
Απολογισμός Αυγούστου 2017 Δ. Δάφνης - Υμηττού6Τ15Ω9Φ-ΘΘΘ1294411/09/2017 10:25:20Άνοιγμα
Απολογισμός Δήμου Δάφνης-Υμηττού Ιουλίου 2017ΩΘ9ΞΩ9Φ-ΕΝΤ1200928/08/2017 09:57:09Άνοιγμα
Ενημέρωση του Σώματος και διατύπωση γνώμης επί του Ισολογισμού και τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2016 της Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Δάφνης –Υμηττού κατόπιν απόφασης του Διοικητικού της ΣυμβουλίουΩΙΡΣΩ9Φ-ΓΣΗ13202/08/2017 09:20:05Άνοιγμα
Απολογισμός Δ. Δάφνης-Υμηττού Ιουνίου 20176ΨΗ1Ω9Φ-8Μ81016207/07/2017 12:35:46Άνοιγμα
Έγκριση απολογιστικών πινάκων οικονομικού έτους 2016 του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης – Υμηττού»6099Ω9Φ-Σ7Α9916/06/2017 09:12:47Άνοιγμα
Απολογισμός Δ. Δάφνης - Υμηττού Μαϊου 2017ΩΖΥ8Ω9Φ-2Δ0847409/06/2017 13:15:10Άνοιγμα
Απολογισμός Δ. Δάφνης - Υμηττού Μαρτίου 20176ΒΗΧΩ9Φ-ΟΝΒ510309/05/2017 10:59:51Άνοιγμα
Απολογισμός Απριλίου 2017 Δ. Δάφνης-Υμηττού6Χ4ΨΩ9Φ-ΔΦ0643209/05/2017 10:56:42Άνοιγμα
Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.6ΕΑΩΩ9Φ-Ο7Ν7705/05/2017 12:43:15Άνοιγμα
Έγκριση απολογισμού του Δήμου Δάφνης-Υμηττού οικονομικού έτους 2016 κατόπιν προελέγχου από την Οικονομική ΕπιτροπήΨΓΔΤΩ9Φ-ΤΟΡ4030/03/2017 14:09:54Άνοιγμα
Απολογισμός Δ. Δάφνης Υμηττού Φεβρουαρίου 2017ΩΩΑ1Ω9Φ-ΥΣΣ367713/03/2017 13:10:48Άνοιγμα
Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.7Τ3ΛΩ9Φ-7Α73422/02/2017 09:22:56Άνοιγμα
Απολογισμός Ιανουαρίου 20177Ι5ΕΩ9Φ-ΒΜΨ175006/02/2017 10:35:23Άνοιγμα
Απολογισμός Δεκεμβρίου 2016 Δ. Δάφνης - ΥμηττουΩΠ81Ω9Φ-ΑΩΞ130927/01/2017 09:33:50Άνοιγμα
Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.6ΨΙΩΩ9Φ-Θ5Φ20327/12/2016 11:12:43Άνοιγμα
Έγκριση Ισολογισμού, Κατάστασης αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσης, Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης Χρήσης και Προσαρτήματος Ισολογισμού του Δήμου Δάφνης – Υμηττού χρήσης 2014 κατόπιν της αριθμ. 177/2016 απόφασης προελέγχου της Οικονομικής Επιτροπής και σύνταξης εισηγητικής έκθεσης7ΝΠΠΩ9Φ-Ρ1Α18123/12/2016 11:45:13Άνοιγμα
Απολογισμός Δ. Δάφνης - Υμηττού Νοεμβρίου 20167ΝΑ0Ω9Φ-8Ο51874512/12/2016 13:24:01Άνοιγμα
Απολογισμός Οκτωβρίου 2016 Δ. Δάφνης - Υμηττού71ΣΡΩ9Φ-5Β81698411/11/2016 11:55:36Άνοιγμα
Έγκριση Απολογισμού έτους 2015 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Α` βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης Υμηττού»ΩΞΣ5Ω9Φ-5ΓΓ14512/10/2016 09:23:38Άνοιγμα
Απολογισμός Δ. Δάφνης - Υμηττού Σεπτεμβρίου 2016ΩΑ4ΣΩ9Φ-Ν091476607/10/2016 11:38:35Άνοιγμα
Απολογισμός Αυγούστου 2016 Δ. Δάφνης - ΥμηττούΩ2ΠΚΩ9Φ-ΤΟΩ1328114/09/2016 09:32:04Άνοιγμα
Ενημέρωση του Σώματος και διατύπωση γνώμης επί του Ισολογισμού και τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2015 της Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Δάφνης –Υμηττού κατόπιν της αριθμ. 209/20-4-2016 απόφασης του Διοικητικού της ΣυμβουλίουΩΑΙΑΩ9Φ-ΠΛ611709/08/2016 13:06:35Άνοιγμα
Απολογισμός Ιουλίου 2016 Δ. Δάφνης - ΥμηττούΨΕΚΓΩ9Φ-84Β1190205/08/2016 13:24:48Άνοιγμα
Έγκριση Απολογισμού έτους 2015 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή β` βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης Υμηττού»6ΙΟΕΩ9Φ-ΡΚΩ10805/08/2016 10:24:27Άνοιγμα
Έγκριση Απολογισμού έτους 2015 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή β` βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης Υμηττού»ΩΗΟΤΩ9Φ-ΘΛΕ10805/08/2016 10:22:17Άνοιγμα
Απολογισμός Δ. Δάφνης-Υμηττού Ιουνίου 20167ΧΦΚΩ9Φ-ΣΤΑ1051611/07/2016 15:28:01Άνοιγμα
Απολογισμός Δ. Δάφνης-Υμηττού Μαΐου 2016Ω2Ε8Ω9Φ-ΧΥ9842110/06/2016 10:55:07Άνοιγμα
Απολογισμός Δ. Δάφνης - Υμηττού Απριλίου 2016Ω7ΦΥΩ9Φ-0ΜΠ652611/05/2016 14:05:40Άνοιγμα
Έγκριση απολογισμού του Δήμου Δάφνης-Υμηττού οικονομικού έτους 2015 κατόπιν προελέγχου από την Οικονομική ΕπιτροπήΩΑ5ΚΩ9Φ-ΒΧ946/201627/04/2016 12:38:27Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 20167Τ23Ω9Φ-ΤΣΑ519112/04/2016 13:05:37Άνοιγμα
Απολογισμός Φεβρουαρίου 2016ΩΕ4ΡΩ9Φ-ΙΘΟ370909/03/2016 11:47:21Άνοιγμα
Απολογισμός Ιανουαρίου 2016ΨΡ4ΥΩ9Φ-Ξ0Γ205308/02/2016 14:35:22Άνοιγμα
Απολογισμός Δεκεμβρίου 2015ΨΓΦΙΩ9Φ-4Α7143329/01/2016 15:01:52Άνοιγμα
Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης – Υμηττού»72ΣΨΩ9Φ-ΙΥΛ210B18/12/2015 09:12:37Άνοιγμα
Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης – Υμηττού»67Τ8Ω9Φ-Υ7Μ210A18/12/2015 09:04:15Άνοιγμα
Απολογισμός Νοεμβρίου 2015.6ΑΚΤΩ9Φ-ΧΥ11941111/12/2015 12:39:51Άνοιγμα
Απολογισμός Δ. Δάφνης - Υμηττού Οκτωβρίου 2015ΩΞ48Ω9Φ-95Ο1727309/11/2015 12:53:39Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 20157ΓΖΑΩ9Φ-ΘΒ61554808/10/2015 11:56:09Άνοιγμα
Έγκριση Ισολογισμού, Κατάστασης αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσης, Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης Χρήσης και Προσαρτήματος Ισολογισμού του Δήμου Δάφνης – Υμηττού οικονομικού έτους 2013 κατόπιν απόφασης προελέγχου της Οικονομικής Επιτροπής και σύνταξης εισηγητικής έκθεσηςΩΩΡΙΩ9Φ-2ΓΝ16028/09/2015 08:58:02Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 20157Τ4ΞΩ9Φ-3Υ61398809/09/2015 16:24:48Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015ΩΩΦΡΩ9Φ-Τ0Ο1304118/08/2015 12:37:20Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015ΩΕ6ΤΩ9Φ-ΝΦΓ1105808/07/2015 12:54:42Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΪΟΥ 2015ΩΝΔΒΩ9Φ-Ο49924310/06/2015 14:54:03Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 201572ΡΠΩ9Φ-Ψ9Λ803825/05/2015 09:47:45Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 201571ΡΘΩ9Φ-ΒΛΩ614021/04/2015 08:28:07Άνοιγμα
Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π..ΩΚΚΙΩ9Φ-ΝΒ07314/04/2015 09:47:22Άνοιγμα
Έγκριση απολογισμού του Δήμου Δάφνης-Υμηττού οικονομικού έτους 2014 κατόπιν της απόφασης προελέγχου της Οικονομικής ΕπιτροπήςΩΠ8ΦΩ9Φ-3ΣΠ3503/04/2015 11:57:46Άνοιγμα
Απολογισμός Φεβρουαρίου 2015ΩΤΕΡΩ9Φ-ΔΕΔ523331/03/2015 10:59:44Άνοιγμα
Απολογισμός Ιανουαρίου 2015Ω6Π3Ω9Φ-Υ6Υ523231/03/2015 10:58:14Άνοιγμα
Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2013 του Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης – Υμηττού»7ΨΗΕΩ9Φ-9ΚΩ227β14/01/2015 12:28:40Άνοιγμα
Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2013 του Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης – Υμηττού»Ω883Ω9Φ-ΘΝΚ227α14/01/2015 12:20:15Άνοιγμα
Έγκριση Απολογισμού Ισολογισμού χρήσης 2013 της Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Δάφνης –Υμηττού και έγκριση σύγκλισης Γενικής ΣυνέλευσηςΒΙ0ΩΩ9Φ-5ΜΩ9125/04/2014 14:16:45Άνοιγμα
Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2013 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν απόφασης του Διοικητικού ΣυμβουλίουΒΙ0ΒΩ9Φ-ΛΛ89223/04/2014 08:36:32Άνοιγμα
Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2013 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν της αριθμ. 24/2014 απόφασης του Διοικητικού ΣυμβουλίουΒΙΚΥΩ9Φ-ΠΧ85105/03/2014 09:49:50Άνοιγμα
Έγκριση Ισολογισμού, Κατάστασης αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσης, Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης Χρήσης και Προσαρτήματος Ισολογισμού του Δήμου Δάφνης – Υμηττού οικονομικού έτους 2012 κατόπιν απόφασης προελέγχου της Οικονομικής Επιτροπής και σύνταξης εισηγητικής έκθεσηςΒΛ1ΕΩ9Φ-5ΩΡ20914/11/2013 09:54:11Άνοιγμα
Έγκριση απολογισμού του Δήμου Δάφνης-Υμηττού οικονομικού έτους 2012 κατόπιν της αριθμ. 110/2013 απόφασης προελέγχου της Οικονομικής ΕπιτροπήςΒΛ4ΞΩ9Φ-ΞΘΝ13009/07/2013 14:52:28Άνοιγμα
Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2012 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν της αριθμ. 50/2013 απόφασης του Διοικητικού ΣυμβουλίουΒΛ46Ω9Φ-77815602/07/2013 11:39:40Άνοιγμα
Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2011 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν της αριθμ. 49/2013 απόφασης του Διοικητικού ΣυμβουλίουΒΛ46Ω9Φ-ΩΔ015502/07/2013 10:44:19Άνοιγμα
Έγκριση απολογισμού του Δήμου Δάφνης-Υμηττού οικονομικού έτους 2012 κατόπιν της αριθμ. 110/2013 απόφασης προελέγχου της Οικονομικής ΕπιτροπήςΒΛΠΠΩ9Φ-2ΘΓ13028/06/2013 13:39:42Άνοιγμα
Έγκριση έκθεσης απολογισμού ετησίου προγράμματος δράσης έτους 2012 κατόπιν εισηγήσεων της Εκτελεστικής και της Οικονομικής ΕπιτροπήςΒΛΠΠΩ9Φ-ΤΑΒ12928/06/2013 12:17:14Άνοιγμα
Έγκριση απολογιστικών πινάκων έτους 2011 του Ν.Π. «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης-Υμηττού»Β4ΛΒΩ9Φ-ΝΛ55801/06/2012 12:06:44Άνοιγμα
Έγκριση Απολογισμού - Ισολογισμού χρήσεων 2010 της Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης εταιρείας Δάφνης και έγκριση σύγκλισης Γενικής Συνέλευσης.4Α5ΝΩ9Φ-73117002/08/2011 10:58:05Άνοιγμα
Έγκριση απογραφής περιουσίας του Δήμου Δάφνης – Υμηττού και ισολογισμού έναρξης 1-1- 20114ΑΣ2Ω9Φ-ΤΞΔ14629/07/2011 08:59:17Άνοιγμα
Έγκριση Ισολογισμού, Κατάστασης αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσης, Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης Χρήσης και Προσαρτήματος Ισολογισμού του Δήμου Υμηττού οικονομικού έτους 2010 κατόπιν της αριθμ. 131 /2011 απόφασης προελέγχου της Οικονομικής Επιτροπής και σύνταξης εισηγητικής έκθεσης.4ΑΣ3Ω9Φ-ΤΑ714527/07/2011 12:34:03Άνοιγμα
Έγκριση Ισολογισμού, Κατάστασης αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσης, Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης Χρήσης και Προσαρτήματος Ισολογισμού του Δήμου Δάφνης οικονομικού έτους 2010 κατόπιν της αριθμ. 129 /2011 απόφασης προελέγχου της Οικονομικής Επιτροπής και σύνταξης εισηγητικής έκθεσης.4ΑΣ3Ω9Φ-ΛΧΧ14427/07/2011 12:31:52Άνοιγμα
Έγκριση απολογισμού Δήμου Υμηττού κατόπιν της αριθμ. 130/2011 απόφασης προελέγχου της Οικονομικής Επιτροπής4ΑΣ3Ω9Φ-ΚΦΑ14327/07/2011 12:29:31Άνοιγμα
Έγκριση απολογισμού έτους 2010 τou Ν.Π. «Σχολική Επιτροπή του 3ου Γυμνασίου -3ου Λυκείου Δήμου Υμηττού»4ΑΣΦΩ9Φ-3ΔΛ15322/07/2011 13:17:43Άνοιγμα
Έγκριση απολογισμού έτους 2010 τou Ν.Π. «Σχολική Επιτροπή του 4ου -5ου Δημοτικού Σχολείου και 1ου Νηπιαγωγείου Δήμου Υμηττού»4ΑΣΦΩ9Φ-ΦΔΠ15222/07/2011 13:16:40Άνοιγμα
Έγκριση απολογισμού έτους 2010 τoυ Ν.Π. «5η Σχολική Επιτροπή Δήμου Δάφνης»4ΑΣΦΩ9Φ-95915122/07/2011 13:14:27Άνοιγμα
Έγκριση απολογισμού έτους 2010 τoυ Ν.Π. «4η Σχολική Επιτροπή Δήμου Δάφνης»4ΑΣΦΩ9Φ-ΠΡ015022/07/2011 13:12:54Άνοιγμα
Έγκριση απολογισμού έτους 2010 τoυ Ν.Π. «3η Σχολική Επιτροπή Δήμου Δάφνης»4ΑΣΦΩ9Φ-3Τ714922/07/2011 13:11:47Άνοιγμα
Έγκριση απολογισμού έτους 2010 τou Ν.Π. «2η Σχολική Επιτροπή Δήμου Δάφνης»4ΑΣΦΩ9Φ-ΧΣΩ14822/07/2011 13:10:27Άνοιγμα
Έγκριση απολογισμού έτους 2010 τou Ν.Π. «1η Σχολική Επιτροπή Δήμου Δάφνης»4ΑΣΦΩ9Φ-Η4Θ14722/07/2011 13:09:15Άνοιγμα
Έγκριση ταμειακού απολογισμού εσόδων & εξόδων Σχολικής επιτροπής 1ου Γυμνασίου – 1ου Λυκείου Υμηττού έτους 2010.4ΑΓΘΩ9Φ-Κ9918/04/2011 14:29:15Άνοιγμα
Έγκριση ταμειακού απολογισμού εσόδων & εξόδων Σχολικής επιτροπής 1ου – 2ου Δημ. Σχολείων και 2ου Νηπιαγωγείου Υμηττού έτους 20104ΑΓΘΩ9Φ-Δ9818/04/2011 14:27:02Άνοιγμα
Έγκριση ταμειακού απολογισμού εσόδων & εξόδων 3ου Νηπιαγωγείου Υμηττού έτους 2010.4ΑΓΘΩ9Φ-Ψ9718/04/2011 14:25:03Άνοιγμα
Έγκριση ταμειακού απολογισμού εσόδων & εξόδων «Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Υμηττού» οικον. έτους 20104ΑΓΘΩ9Φ-Μ9618/04/2011 14:23:03Άνοιγμα
Έγκριση ταμειακού απολογισμού εσόδων & εξόδων «Οργανισμού Παιδείας, Νεολαίας & Αθλητισμού Δήμου Υμηττού» οικον. έτους 2010.4ΑΓΘΩ9Φ-89518/04/2011 14:21:08Άνοιγμα
Έγκριση ταμειακού απολογισμού εσόδων & εξόδων Νομικού Προσώπου «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Υμηττού» οικον. έτους 20104ΑΓΘΩ9Φ-29418/04/2011 14:18:59Άνοιγμα
Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής 4ου Νηπιαγωγείου Υμηττού έτους 2010.»4ΑΓΞΩ9Φ-Λ8211/04/2011 14:47:24Άνοιγμα
πρώην Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής
ΘέμαΑΔΑΠρωτόκολλοΗμ/νια ΑνάρτησηςΑρχείο
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΚΠΔΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023ΡΨ0ΩΟΛΕΑ-7ΒΚ4065/29/12/202317/01/2024 12:58:50Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023 ΟΚΠΔΥΨΑΗ5ΟΛΕΑ-ΔΡ33510/16/11/202317/11/2023 09:20:22Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023 ΟΚΠΔΥ6ΙΡ9ΟΛΕΑ-ΖΓΧ3509/16/11/202317/11/2023 09:15:39Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΚΠΔΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 20236ΗΛ7ΟΛΕΑ-ΩΩΡ3019 11/09/2023 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΚΠΔΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 202311/09/2023 11:03:51Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2023ΩΝΒ6ΟΛΕΑ-ΙΑ62822/22/08/202329/08/2023 08:02:28Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 ΟΚΠΔΥ6ΩΟ7ΟΛΕΑ-ΦΓ62103/10.07.202310/07/2023 11:36:22Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΚΠΔΥ ΜΑΙΟΣ 2023ΨΔΠΡΟΛΕΑ-ΒΩΜΑΠ 1822 12.6.2023 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΚΠΔΥ ΜΑΙΟΣ 202312/06/2023 09:25:51Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 202364Ε8ΟΛΕΑ-ΙΗΦΑ.Π 1462 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 202309/05/2023 08:56:33Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2023ΨΟΔΛΟΛΕΑ-ΓΕΓΑΠ. 1272 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 202310/04/2023 13:35:21Άνοιγμα
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2022ΨΥΕΞΟΛΕΑ-Ε4Ω18 28-03-2329/03/2023 10:21:01Άνοιγμα
Έγκριση απολογιστικών πινάκων οικ. Έτους 2022ΨΕΛΠΟΛΕΑ-ΓΨΡ17 28-03-2329/03/2023 10:17:30Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΚΠΔΥ 12 2022635ΥΟΛΕΑ-7ΑΤ3177/30.12.202208/03/2023 08:57:53Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΚΠΔΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 20239ΕΟΞΟΛΕΑ-87Θ927/07.03.202307/03/2023 14:35:22Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023Ψ1ΑΥΟΛΕΑ-ΦΩΨΑΠ 384 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 202309/02/2023 09:57:24Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 20229ΝΧΝΟΛΕΑ-Ν4ΓΑ.Π 3025 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 202209/12/2022 14:31:24Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΚΠΔΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022Ψ7ΩΗΟΛΕΑ-2ΡΣΑΠ 2774 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΚΠΔΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 202208/11/2022 09:20:10Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 20226ΕΑΛΟΛΕΑ-ΨΞΟΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. 2536 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 202210/10/2022 14:58:58Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΚΠΔΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 20226ΓΠΑΟΛΕΑ-Ψ0ΔΑ.Π 2278/7/09/202208/09/2022 09:54:30Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΚΠΔΥ 7 2022Ψ2Ε1ΟΛΕΑ-ΨΙΥΑ.Π 2198/19/8//202230/08/2022 10:50:02Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022ΨΘΜΡΟΛΕΑ-ΚΡ21561/8-7-2214/07/2022 09:41:53Άνοιγμα
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021ΩΤ7ΤΟΛΕΑ-Ο6Λ08 04-03-2221/06/2022 10:45:42Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΙΟΥ 2022ΩΝΩ7ΟΛΕΑ-1471313/8.6.2208/06/2022 10:51:04Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 202266Γ2ΟΛΕΑ-ΙΨΕ1065/11-5-2211/05/2022 11:27:55Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 20226ΒΚΙΟΛΕΑ-Ρ69ΧΕ 859 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 202212/04/2022 09:13:10Άνοιγμα
Έγκριση απολογιστικών πινάκων οικ. Έτους 2021ΩΜΡΣΟΛΕΑ-6ΡΒ07 04-03-2210/03/2022 10:53:18Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 20216ΣΖΞΟΛΕΑ-ΙΗΕΑΠΟΛ 12ος 202101/02/2022 11:48:29Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 20216Ι3ΒΟΛΕΑ-8ΛΨΑΠΟΛ 11 202109/12/2021 10:45:53Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 9/20216ΨΦΧΟΛΕΑ-ΧΡΡΑΠΟΛ 9 202111/10/2021 11:55:07Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 8 20216Μ8ΦΟΛΕΑ-0ΟΤΑΠΟΛ 8 202109/09/2021 13:59:31Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 20216ΡΧΥΟΛΕΑ-ΤΝΣ1806/3/9/202103/09/2021 13:16:11Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 7/2021ΨΨΥ5ΟΛΕΑ-9ΜΨΑΠΟΛ 7 202118/08/2021 13:43:38Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021ΨΖΜΗΟΛΕΑ-ΥΕΩ811/18/05/202118/05/2021 12:08:42Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2021ΩΞΗΛΟΛΕΑ-Ρ7Π608/15/4/202115/04/2021 08:42:14Άνοιγμα
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 20206ΜΟΚΟΛΕΑ-ΦΥΥ12 1-4-2107/04/2021 12:57:31Άνοιγμα
Έγκριση απολογιστικών πινάκων οικ. Έτους 202067Α1ΟΛΕΑ-10Ε11 1-4-2102/04/2021 14:50:52Άνοιγμα
ΑΠΟΓΙΣΜΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 20219ΘΘΑΟΛΕΑ-3ΞΟ485/22/03/202122/03/2021 14:41:02Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 20216ΩΔΘΟΛΕΑ-Μ4Π484/22/03/202122/03/2021 14:35:15Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 20209ΦΘΨΟΛΕΑ-ΤΔΑΑΠΟΛ 12 202028/01/2021 14:21:51Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11/20209Ο52ΟΛΕΑ-ΙΤΙΑΠΟΛ 11 202028/01/2021 14:18:46Άνοιγμα
ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΩΘΩΙΟΛΕΑ-ΣΒΓ68 29-12-2025/01/2021 13:02:58Άνοιγμα
ΣΥΜΠΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΑΥ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΔΑΧΨΑ2ΧΟΛΕΑ-ΩΣΒ2657/20/10/202020/11/2020 13:59:48Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020ΨΧ6ΤΟΛΕΑ-1Η2ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 10 202011/11/2020 14:17:46Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο,Κ,Π,Δ.Υ 9 2020ΨΞΦ7ΟΛΕΑ-Δ3ΕΑΠΟΛΟΓ 9 202013/10/2020 09:38:07Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 8 20206Ρ1ΨΟΛΕΑ-ΟΔ4ΑΠΟΛ 8 202012/10/2020 08:26:32Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020ΨΠΑΥΟΛΕΑ-Α4ΚΑΠΟΛ817/09/2020 09:16:57Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 7/2020Ψ756ΟΛΕΑ-6ΓΚΑΠΟΛ7202025/08/2020 12:32:49Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 6/2020ΨΦ9ΚΟΛΕΑ-Υ2ΝΑΠΟΛ6202025/08/2020 12:31:10Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΪΟ 20209910ΟΛΕΑ-ΝΟΩ1121/11/06/202011/06/2020 14:39:06Άνοιγμα
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019ΨΓΝΛΟΛΕΑ-3Θ323 27-05-2002/06/2020 08:20:47Άνοιγμα
Έγκριση απολογιστικών πινάκων οικ. Έτους 201961ΑΔΟΛΕΑ-Ω0Γ16 07-05-2025/05/2020 11:11:12Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ 20206Σ74ΟΛΕΑ-ΔΩΑ907/19/05/202019/05/2020 10:44:57Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ 2020Ψ47ΘΟΛΕΑ-ΨΧΩ769/16/04/202021/04/2020 12:51:08Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 202061Α5ΟΛΕΑ-2ΓΓ394/14/02/202021/04/2020 12:47:22Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2020Ψ84ΡΟΛΕΑ-ΔΘΞ272/13/02/202021/04/2020 12:43:49Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 12/2019ΩΚ88ΟΛΕΑ-ΝΨ9ΑΠΟΛ1230/01/2020 13:25:16Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 10/2019ΩΜΔΝΟΛΕΑ-ΝΔΒΑΠΟΛ1020/12/2019 11:00:45Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019783ΕΟΛΕΑ-ΡΒ3ΑΠΟΛ 9 201911/10/2019 11:40:01Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 8/20196ΑΗ0ΟΛΕΑ-6ΡΗΑΠΟΛ 8 201916/09/2019 12:56:42Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 7/2019ΩΘΕΗΟΛΕΑ-Γ6ΓΑΠΟΛ 7 201905/08/2019 09:36:11Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 6/2019ΨΩ2ΑΟΛΕΑ-ΧΚΛΑΠΟΛ6/201911/07/2019 10:50:38Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 5/20196ΛΒΒΟΛΕΑ-12ΖΑΠΟΛ 5 201911/06/2019 11:48:05Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4/20196ΛΠ0ΟΛΕΑ-ΡΔΛΑΠΟΛ 4 201917/05/2019 13:23:15Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3/2019Ω4ΩΟΟΛΕΑ-ΡΧΘΑΠΟΛ 3 201917/05/2019 13:21:57Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2/2019Ω3Κ8ΟΛΕΑ-ΤΛ2ΑΠΟΛ 2 201913/03/2019 09:02:59Άνοιγμα
ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018, ΤΟΥ Ν.Π. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥΩ81ΟΟΛΕΑ-ΔΛ61101/03/2019 12:06:53Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1/20196ΡΨΛΟΛΕΑ-1ΝΝΑΠΟΛ 1 201920/02/2019 13:36:45Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 20186Β3ΑΟΛΕΑ-ΞΑΝΑΠΟΛ 12 201807/02/2019 09:50:59Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11/201875ΠΩΟΛΕΑ-2ΘΠΑΠΟΛ11201818/12/2018 10:59:55Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 10/2018ΩΗΒΔΟΛΕΑ-ΧΙ1ΑΠΟΛ 10 201812/11/2018 12:20:21Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 9/2018ΩΧΤ9ΟΛΕΑ-8ΜΓΑΠΟΛ 9 201811/10/2018 12:53:52Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018ΨΙΕ9ΟΛΕΑ-Υ33201811/09/2018 13:30:21Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 7/2018623ΔΟΛΕΑ-ΝΒ5ΑΠΟΛ 7 201806/08/2018 09:36:14Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΙΟΥ 2018ΨΙΣΠΟΛΕΑ-ΣΓΠΑΠΟΛ 5 201820/06/2018 13:38:08Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4/2018619ΣΟΛΕΑ-705ΑΠΟΛ 4 201809/05/2018 12:48:34Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3/2018Ω8Θ9ΟΛΕΑ-948ΑΠΟΛ3201812/04/2018 11:38:27Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018ΩΔΤΡΟΛΕΑ-ΦΗ1ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2/201813/03/2018 10:42:07Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017ΨΤΤΓΟΛΕΑ-ΩΦΘΑΠΟΛ 12 201726/01/2018 14:27:50Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 20176ΗΓ9ΟΛΕΑ-Β60201714/11/2017 12:02:56Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥΩΨΥΗΟΛΕΑ-ΛΤΔΑΠΟΛ. 813/09/2017 09:42:35Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΤΟΥ ΟΚΠΔΥΩΕ0ΔΟΛΕΑ-2Ξ5ΑΠΟ. 610/07/2017 09:27:25Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΪΟ 2017Ψ5Χ5ΟΛΕΑ-Ω2ΖΑΠΟΛ. 512/06/2017 14:22:22Άνοιγμα
ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ"ΩΞΚΔΟΛΕΑ-ΚΣΦΑΠΟΦ.4129/05/2017 11:32:35Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 20177Γ1ΤΟΛΕΑ-8ΓΖΑΠΟΛ.409/05/2017 15:36:09Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥΩΜΝ0ΟΛΕΑ-ΒΞΑΑΠΟΛ. 310/04/2017 12:20:00Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ97Ν3ΟΛΕΑ-ΒΒΨΑΠΟΛ. 215/03/2017 15:25:31Άνοιγμα
ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ7ΘΨΖΟΛΕΑ-Δ6ΨΑΠΟΦ. 102/03/2017 15:13:16Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 20177ΓΨΜΟΛΕΑ-ΡΓΚΑΠΟΛ. 106/02/2017 10:10:48Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥΩΕΛΞΟΛΕΑ-ΩΧΨΑΠΟΛ. 1201/02/2017 12:00:28Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΟΚΠΔΥΩΨ4ΞΟΛΕΑ-0ΥΒΑΠΟΛ.1113/12/2016 11:39:16Άνοιγμα
ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΤΟΥ ΟΚΠΔΥ6ΘΧΞΟΛΕΑ-070ΑΠΟΦ.5921/11/2016 12:25:04Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ7ΛΞΛΟΛΕΑ-ΠΦ0Απολ. 1011/11/2016 13:27:37Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΟΚΠΔΥΩΛΞΖΟΛΕΑ-ΠΝΗΑΠΟΛ. 907/10/2016 15:25:00Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ7ΣΣΚΟΛΕΑ-31ΖΑΠΟΛ. 813/09/2016 12:37:35Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2016ΨΛΥ6ΟΛΕΑ-5Γ1ΑΠΟΛ. 7/201616/08/2016 13:38:31Άνοιγμα
Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων 2ου τριμήνου 2016 του Ν.ΠΩΚΥΦΟΛΕΑ-3045202/08/2016 12:04:58Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΚΠΔΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016712ΘΟΛΕΑ-ΞΝ9ΑΠΟΛ.608/07/2016 11:32:57Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΪΟΥ 20167ΤΠΨΟΛΕΑ-Ξ7ΣΑΠΟΛ. 5/201610/06/2016 12:59:46Άνοιγμα
Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων 1ου τριμήνου 2016 του Ν.Π6ΧΗ6ΟΛΕΑ-Η0Α38/24-5-201625/05/2016 13:35:01Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΟΚΠΔΥ6Ψ2ΝΟΛΕΑ-8ΘΖΑΠΟΛ.412/05/2016 11:32:14Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2016Ω2ΕΟΟΛΕΑ-Χ3ΚΑΠΟΛ. 3/201611/04/2016 08:40:53Άνοιγμα
Έγκριση απολογιστικών πινάκων οικ. Έτους 2015, του Ν.Π. «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης – Υμηττού».ΩΛΗΗΟΛΕΑ-ΠΩΟ31/4-4-201606/04/2016 11:52:42Άνοιγμα
Απολογισμός Φεβρουαρίου 2016ΩΤΘΗΟΛΕΑ-ΓΞΒΑΠΟΛ210/03/2016 09:13:18Άνοιγμα
Τριμηνιαία έκθεση 4ου Τριμήνου 2015.ΩΖΝΙΟΛΕΑ-Κ0Φ801/03/2016 12:21:55Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1/2016ΩΥ7ΓΟΛΕΑ-ΗΡΒΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ09/02/2016 08:25:09Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 20157Μ4ΦΟΛΕΑ-ΤΤ2ΑΠΟΛ01/02/2016 09:59:25Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11/2015ΩΗ9ΨΟΛΕΑ-ΓΓΥΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11 201511/12/2015 11:42:25Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 10/201574ΘΓΟΛΕΑ-19ΟΑΠ 10 201510/11/2015 08:53:17Άνοιγμα
Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων 3ου τριμήνου 2015 του Ν.Π.7Μ0ΟΟΛΕΑ-Η028104/11/2015 08:47:03Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 9/2015ΒΝΤ7ΟΛΕΑ-1ΣΞΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ15/10/2015 11:59:05Άνοιγμα
ΑΠΟΠΛΟΓΙΣΜΟΣ 7/20157ΔΑΧΟΛΕΑ-3ΜΣ1876/18.8.201518/08/2015 10:34:44Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 6/20157ΥΓΡΟΛΕΑ-8ΕΘΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 6/201508/07/2015 11:13:51Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΪΟΥ 2015Ω1ΖΚΟΛΕΑ-ΝΒΠ511/06/2015 12:25:25Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4/20157ΣΤΨΟΛΕΑ-ΗΜΚ4/201522/05/2015 08:11:05Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΌΛΙΤΙΚΗΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ7ΓΡΜΟΛΕΑ-Χ4Β121/04/2015 10:09:51Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015Β86ΥΟΛΕΑ-ΟΝΗ202/04/2015 09:39:08Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015ΩΑΥΓΟΛΕΑ-Ζ1Χ102/04/2015 09:34:24Άνοιγμα
Έγκριση απολογιστικών πινάκων οικ. Έτους 2014, του Ν.Π. «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης – Υμηττού.ΩΡΨΠΟΛΕΑ-ΒΞΤ3431/03/2015 09:41:14Άνοιγμα
Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων 4ου τριμήνου 2014 του Ν.Π.Ω4ΟΦΟΛΕΑ-ΡΗΖ602/02/2015 09:12:19Άνοιγμα
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ "ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ Ν.Π."ΒΙΕΒΟΛΕΑ-ΡΔ62419/02/2014 09:32:25Άνοιγμα
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ Έγκριση απολογιστικών πινάκων οικ. Έτους 2012, του Ν.Π. «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης – Υμηττού».ΒΕΖΣΟΛΕΑ-Π206420/06/2013 09:12:35Άνοιγμα
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ν.Π. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥΒ4ΩΗΟΛΕΑ-Κ3Υ4809/04/2012 11:28:20Άνοιγμα
Έγκριση απολογιστικών πινάκων οικ. Έτους 2011, του πρώην Ν.Π. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Υμηττού».456ΜΟΛΕΑ-Ω698409/12/2011 11:58:22Άνοιγμα
ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011, ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ Ν.Π. "ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΑΦΝΗΣ".456ΜΟΛΕΑ-ΒΔΧ8309/12/2011 11:56:11Άνοιγμα
ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ ΠΡΗΩΝ Ν.Π. "ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ".456ΜΟΛΕΑ-Β7Μ8209/12/2011 11:53:51Άνοιγμα
ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ ΠΡΏΗΝ Ν.Π. "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ"456ΜΟΛΕΑ-9ΤΘ8109/12/2011 11:50:57Άνοιγμα
πρώην Οργανισμός Πολιτισμού-Αθλητισμού
ΘέμαΑΔΑΠρωτόκολλοΗμ/νια ΑνάρτησηςΑρχείο
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 20239Π4ΛΟΛΛΠ-ΠΟΥ111/01/2024 10:20:44Άνοιγμα
Ταμειακός Απολογισμός Νοέμβριος 2023ΡΡΜΜΟΛΛΠ-Ρ2Σ63228/12/2023 17:35:00Άνοιγμα
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 202369Μ3ΟΛΛΠ-Λ6Π57115/11/2023 17:05:12Άνοιγμα
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 20236Λ7ΟΟΛΛΠ-Α0Υ57015/11/2023 17:03:39Άνοιγμα
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023ΩΝΧΘΟΛΛΠ-6Λ356915/11/2023 17:01:48Άνοιγμα
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 202395ΕΖΟΛΛΠ-2ΓΩ56815/11/2023 16:59:27Άνοιγμα
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 20239ΘΒΠΟΛΛΠ-ΚΓ056715/11/2023 16:56:29Άνοιγμα
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΪΟΥ 20236ΜΚ7ΟΛΛΠ-ΥΜΙ28407/07/2023 14:37:45Άνοιγμα
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023ΨΒ1ΒΟΛΛΠ-ΓΟΛ23012/05/2023 14:46:42Άνοιγμα
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2023ΨΒΞΟΟΛΛΠ-0ΗΚ16612/04/2023 12:01:23Άνοιγμα
ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2022 (άρθρο 29 παρ. 2 του Ν. 4223/2013)61ΒΑΟΛΛΠ-5ΟΨ12324/03/2023 14:31:14Άνοιγμα
Απόφαση Δ.Σ. 11/2023 Ψήφιση Απολογισμού του Ν.Π. «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης-Υμηττού» οικ. Έτους 20226ΦΖ2ΟΛΛΠ-Φ531123/03/2023 11:07:11Άνοιγμα
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023ΨΩΜΤΟΛΛΠ-15Τ10915/03/2023 14:47:48Άνοιγμα
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022Ψ55ΩΟΛΛΠ-ΙΙΞ10815/03/2023 14:46:42Άνοιγμα
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023Ψ1ΞΑΟΛΛΠ-5ΡΟ6428/02/2023 13:18:41Άνοιγμα
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 202265Α7ΟΛΛΠ-ΡΨΚ84109/12/2022 12:16:04Άνοιγμα
Απόφαση Δ.Σ. 63/2022 : Έγκριση αποτελεσμάτων προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων 3ου τριμήνου 20229ΗΘΡΟΛΛΠ-ΔΦ16311/11/2022 13:11:48Άνοιγμα
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ Περίοδος Από: Απογραφή Εως: ΟκτώβριοςΨ0ΙΚΟΛΛΠ-32Π72607/11/2022 10:55:57Άνοιγμα
Ταμειακός Απολογισμός Αυγούστου 2022ΨΤΤ2ΟΛΛΠ-0Ψ151707/09/2022 10:58:40Άνοιγμα
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΠΑΔΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 20226ΞΗ6ΟΛΛΠ-40Λ48819/08/2022 12:18:10Άνοιγμα
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2022ΨΧΖΧΟΛΛΠ-ΩΨΡ42508/07/2022 12:20:58Άνοιγμα
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΪΟΣ 20226ΞΧΛΟΛΛΠ-Χ7Ψ34208/07/2022 12:17:19Άνοιγμα
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022Ω5ΩΠΟΛΛΠ-ΟΦ828608/07/2022 12:15:54Άνοιγμα
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 20229ΔΞΓΟΛΛΠ-3ΩΠ19703/05/2022 12:24:52Άνοιγμα
Απόφαση Δ.Σ. 12/2022 Ψήφιση Απολογισμού του Ν.Π. «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης-Υμηττού» οικ. Έτους 20219Η1ΔΟΛΛΠ-5ΜΕ1222/03/2022 12:17:56Άνοιγμα
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022ΩΣΡ2ΟΛΛΠ-Ψ2014315/03/2022 10:11:09Άνοιγμα
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 202261ΤΦΟΛΛΠ-8Ω28810/02/2022 13:40:30Άνοιγμα
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 202195ΨΝΟΛΛΠ-ΚΥ17210/02/2022 13:38:56Άνοιγμα
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 20216ΟΡΔΟΛΛΠ-ΑΤΩ72610/02/2022 13:37:54Άνοιγμα
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 20216Ο6ΜΟΛΛΠ-ΞΣΑ64911/11/2021 09:50:24Άνοιγμα
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 20216ΖΚ6ΟΛΛΠ-ΣΣ5520Α11/11/2021 09:48:01Άνοιγμα
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 20216Σ6ΜΟΛΛΠ-5ΨΦ371Α11/11/2021 09:44:59Άνοιγμα
Ταμειακός Απολογισμός Ιούνιος 2021Ω007ΟΛΛΠ-ΩΘΞ30011/11/2021 09:39:39Άνοιγμα
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΙΟΥ 2021ΩΝΜ8ΟΛΛΠ-ΛΝΣ22308/06/2021 13:34:59Άνοιγμα
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 20219ΟΤΑΟΛΛΠ-ΗΘ717508/06/2021 13:32:57Άνοιγμα
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 20216ΑΓ6ΟΛΛΠ-ΟΚ0160Α08/06/2021 13:30:04Άνοιγμα
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 20219Π2ΨΟΛΛΠ-8ΗΛ6008/06/2021 13:26:44Άνοιγμα
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 8/2021 Ψήφιση Απολογισμού του Ν.Π. «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης-Υμηττού» οικ. Έτους 20209Ρ0ΘΟΛΛΠ-4ΥΝ811/03/2021 17:21:52Άνοιγμα
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 20219Ο02ΟΛΛΠ-ΟΘΦ3415/02/2021 11:23:50Άνοιγμα
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020ΨΔΜ6ΟΛΛΠ-9483215/02/2021 11:20:48Άνοιγμα
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 20206ΚΝΜΟΛΛΠ-Ε2Φ68211/12/2020 10:54:27Άνοιγμα
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ 2020Ψ02ΒΟΛΛΠ-ΗΡ459111/12/2020 10:50:45Άνοιγμα
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020ΩΝΟΧΟΛΛΠ-ΡΘΥ45908/10/2020 12:55:14Άνοιγμα
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020Ω2Ζ7ΟΛΛΠ-ΖΨΜ40608/10/2020 12:34:15Άνοιγμα
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΠΑΔΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020ΨΞΥΨΟΛΛΠ-4Κ938409/09/2020 10:22:10Άνοιγμα
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΟΠΑΔΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 202069Ν9ΟΛΛΠ-ΑΞΖ29009/09/2020 10:20:03Άνοιγμα
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΙΟΣ 20209Ν7ΦΟΛΛΠ-ΗΑΖ24216/06/2020 16:55:15Άνοιγμα
Απόφαση Δ.Σ. 16/2020 Ψήφιση Απολογισμού του Ν.Π. «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης-Υμηττού» οικ. Έτους 2019ΨΟΟΛΟΛΛΠ-0131618/05/2020 10:33:11Άνοιγμα
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΟΠΑΔΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020ΨΒΘ0ΟΛΛΠ-ΘΔΧ15512/05/2020 13:33:57Άνοιγμα
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2020ΨΨΝΨΟΛΛΠ-ΟΧΟ12315/04/2020 09:17:59Άνοιγμα
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ Π[ΙΝΑΚΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 20206ΟΩΠΟΛΛΠ-Χ5012215/04/2020 09:16:35Άνοιγμα
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 202069ΝΑΟΛΛΠ-ΨΔΡ6912/02/2020 15:25:28Άνοιγμα
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019ΡΔΤ7ΟΛΛΠ-Ρ044929/01/2020 21:12:38Άνοιγμα
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 20299Ζ7ΟΟΛΛΠ-ΑΚΙ46729/01/2020 21:11:12Άνοιγμα
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 20199ΞΜΒΟΛΛΠ-96Μ46029/01/2020 21:08:59Άνοιγμα
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019ΨΣ6ΠΟΛΛΠ-8Χ542308/11/2019 16:48:35Άνοιγμα
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 201961ΟΑΟΛΛΠ-ΗΡΥ34610/09/2019 11:00:58Άνοιγμα
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 20196Α1ΝΟΛΛΠ-Φ7Η32510/09/2019 10:24:43Άνοιγμα
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 20196ΕΘΑΟΛΛΠ-0Θ030210/09/2019 10:22:43Άνοιγμα
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΪΟΥ 2019ΩΔ25ΟΛΛΠ-6ΔΩ27710/09/2019 10:20:49Άνοιγμα
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 201961ΜΣΟΛΛΠ-ΕΞΑ26310/09/2019 10:18:17Άνοιγμα
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2019ΩΒΒΚΟΛΛΠ-Ξ0Ω26210/09/2019 10:16:53Άνοιγμα
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019Ψ98ΜΟΛΛΠ-ΔΒΡ11410/09/2019 10:08:27Άνοιγμα
Απόφαση Δ.Σ. 11/2019 Ψήφιση Απολογισμού του Ν.Π. «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης-Υμηττού» οικ. Έτους 2018659ΖΟΛΛΠ-29Υ1105/03/2019 11:35:46Άνοιγμα
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 20196ΦΒΣΟΛΛΠ-Ν1Γ4512/02/2019 13:15:05Άνοιγμα
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018ΩΙ3ΥΟΛΛΠ-ΚΜΕ4412/02/2019 13:14:02Άνοιγμα
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΜΕΒΡΙΟΥ 20186ΦΒΚΟΛΛΠ-ΩΟ186212/02/2019 13:10:59Άνοιγμα
Ταμειακός Απολογισμός Οκτωβρίου 2018ΨΧΣΠΟΛΛΠ-ΩΙ460615/11/2018 15:09:37Άνοιγμα
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018Ψ7ΧΔΟΛΛΠ-ΙΜ753212/10/2018 10:56:12Άνοιγμα
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 20186ΩΣΘΟΛΛΠ-ΤΣ133612/10/2018 10:54:12Άνοιγμα
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2018Ψ9ΝΟΟΛΛΠ-ΨΦΥ32412/10/2018 10:50:01Άνοιγμα
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018ΩΛ7ΞΟΛΛΠ-ΟΓΩ28112/07/2018 18:13:52Άνοιγμα
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΙΟΥ 20189Χ2ΨΟΛΛΠ-ΗΨΨ24112/07/2018 18:07:28Άνοιγμα
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018Ρ7ΗΞΟΛΛΠ-Ο1Χ18912/07/2018 18:03:20Άνοιγμα
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2018ΨΩΛΘΟΛΛΠ-ΛΒΒ8812/07/2018 18:01:06Άνοιγμα
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018ΨΣΚΛΟΛΛΠ-8877712/07/2018 17:58:18Άνοιγμα
Ταμειακός Απολογισμός Ιανουαρίου 2018Ψ8ΑΗΟΛΛΠ-43Ξ4528/02/2018 17:39:04Άνοιγμα
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 4 2018 "Ψήφιση Απολογισμού του Ν.Π. «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης-Υμηττού» οικ. Έτους 2017"6ΨΘΞΟΛΛΠ-ΔΕ2428/02/2018 13:19:44Άνοιγμα
Ταμειακός Απολογισμός Δεκεμβρίου 201794Α0ΟΛΛΠ-ΞΗΡ3630/01/2018 22:11:25Άνοιγμα
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 20176ΞΒΕΟΛΛΠ-ΧΦΝ47421/12/2017 10:34:14Άνοιγμα
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 20176ΛΨΥΟΛΛΠ-Χ2441121/12/2017 10:33:07Άνοιγμα
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017ΩΠ1ΑΟΛΛΠ-Κ0Ι36421/12/2017 10:25:59Άνοιγμα
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017ΩΟ6ΧΟΛΛΠ-15Ρ32621/12/2017 10:25:00Άνοιγμα
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 20177ΤΘΧΟΛΛΠ-ΞΟ231321/12/2017 10:23:30Άνοιγμα
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 20176Τ8ΙΟΛΛΠ-2Λ525507/07/2017 12:18:22Άνοιγμα
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΙΟΥ 2017ΨΦΒ2ΟΛΛΠ-ΣΥΘ20809/06/2017 13:21:06Άνοιγμα
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 20177ΘΟΝΟΛΛΠ-ΠΝΗ15309/06/2017 13:19:03Άνοιγμα
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 20176Τ9ΗΟΛΛΠ-ΥΛΛ5309/06/2017 13:14:58Άνοιγμα
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 20176ΞΣΚΟΛΛΠ-ΧΓΥ4609/06/2017 13:12:28Άνοιγμα
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017ΩΦΟ2ΟΛΛΠ-Λ683709/06/2017 13:09:38Άνοιγμα
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 5 2017 Ψήφιση Απολογισμού του Ν.Π. «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης-Υμηττού» οικ. Έτους 2016ΩΜΨ8ΟΛΛΠ-4ΝΤ525/04/2017 13:11:51Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΟΠΑΔΥ6ΝΜΨΟΛΛΠ-Ο0Ι2827/01/2017 10:38:32Άνοιγμα
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΟΠΑΔΥΩΡ63ΟΛΛΠ-ΔΡΠ46527/01/2017 10:36:07Άνοιγμα
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΟΠΑΔΥ7ΖΒ5ΟΛΛΠ-ΣΣΧ38927/01/2017 10:35:00Άνοιγμα
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 201679ΩΕΟΛΛΠ-Ρ7837927/01/2017 10:33:30Άνοιγμα
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 41 2016 Ψήφιση Απολογισμού του Ν.Π. «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης-Υμηττού» οικ. Έτους 201562ΔΙΟΛΛΠ-ΡΨΗ4109/12/2016 11:46:52Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΠΑΔΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016Ω7ΛΟΟΛΛΠ-Χ9Δ28915/09/2016 16:02:24Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 20167ΒΨ5ΟΛΛΠ-ΧΧΞ27307/08/2016 00:26:13Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 20166Θ2ΚΟΛΛΠ-ΧΗ425421/07/2016 10:18:58Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΙΟΥ 2016Ω17ΔΟΛΛΠ-ΨΔΓ20010/06/2016 11:25:17Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016Ω53ΞΟΛΛΠ-ΧΘΩ16510/06/2016 11:14:04Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 201666ΖΛΟΛΛΠ-ΩΟ810110/06/2016 10:40:50Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 20167ΣΘ1ΟΛΛΠ-Υ2Ψ7829/03/2016 11:10:02Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016ΨΥ7ΣΟΛΛΠ-ΩΜΗ4310/02/2016 16:11:08Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015Ω2ΙΘΟΛΛΠ-ΧΗ93410/02/2016 16:09:56Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015ΩΝΘΘΟΛΛΠ-ΘΑΑ49918/12/2015 09:19:41Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015ΩΕ01ΟΛΛΠ-4Σ945413/11/2015 09:53:46Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015ΩΘΟ6ΟΛΛΠ-ΜΘΖ41113/10/2015 11:48:46Άνοιγμα
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 20157Β1ΛΟΛΛΠ-0ΟΟ34022/09/2015 09:29:51Άνοιγμα
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015ΩΑΕΛΟΛΛΠ-ΓΗΝ28027/08/2015 09:54:57Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΠΑΔΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 20157ΔΟ8ΟΛΛΠ-ΧΘΗ23014/07/2015 09:17:19Άνοιγμα
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΠΑΔΥ ΜΑΙΟΥ 2015Ω3Ω4ΟΛΛΠ-Ο9Κ21316/06/2015 09:38:49Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ν.Π. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 20156ΒΡΤΟΛΛΠ-0ΣΛ19426/05/2015 10:36:14Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ν.Π. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015Ω25ΞΟΛΛΠ-4ΤΝ15421/04/2015 10:32:58Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ν.Π. "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ" ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 20156ΠΡΞΟΛΛΠ-Μ5Ρ13231/03/2015 11:39:57Άνοιγμα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ν.Π. "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ" ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015ΩΞ19ΟΛΛΠ-ΡΥ113131/03/2015 11:37:45Άνοιγμα
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 5 2015 «Έγκριση απολογιστικών πινάκων οικ. Έτους 2014, του Ν.Π. «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης-Υμηττού»ΩΚΞΧΟΛΛΠ-ΞΗ1511/03/2015 13:54:51Άνοιγμα
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 35/2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣΔ 2013 ΤΟΥ Ν.Π. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥΒΙ09ΟΛΛΠ-ΗΧΨ3528/04/2014 10:53:11Άνοιγμα
ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΟΥ Ν.Π. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥΒΙΞΟΟΛΛΠ-ΦΕΖ4919/03/2014 11:25:32Άνοιγμα
Έγκριση απολογιστικών πινάκων οικ. Έτους 2012, του Ν.Π. «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης-Υμηττού»ΒΕΖΘΟΛΛΠ-Η345014/06/2013 15:57:23Άνοιγμα
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ Ν.Π. \"ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΑΦΝΗΣ\" ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2008 (ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 133/7-6-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ\"4Α35ΟΛΛΠ-Α1373530/06/2011 14:15:22Άνοιγμα