Αντιδήμαρχοι

Δημοσίευση: 2 Ιανουαρίου 2024, 11:00

image_pdfimage_print
Βογιατζόγλου Αργυρούλα

Κ. Βογιατζόγλου Αργυρούλα, καθ` ύλην Αντιδήμαρχο, χωρίς Αντιμισθία με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Εποπτεία ευθύνη, παρακολούθηση,  συντονισμό  καλής λειτουργίας, έλεγχο  και υπογραφή εγγράφων:

 • Του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών
 • Την τέλεση Πολιτικών  Γάμων

email : vogiatzoglou@dafni-ymittos.gov.gr

Μαγγίτα Ανδριάννα

Κ. Μαγγίτα Ανδριάνα, καθ` ύλην Αντιδήμαρχο, χωρίς Αντιμισθία με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Εποπτεία ευθύνη, παρακολούθηση,  συντονισμό  καλής λειτουργίας, έλεγχο  και υπογραφή εγγράφων:

 • Του Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικής Ισότητας των φύλων-ΤΕΒΑ
 • Δράσεις Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων – Υπεύθυνη ΚΕΠ Υγείας
 • Αρμοδιότητες πρώην Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής
 • Την τέλεση  Πολιτικών  Γάμων

email : a.mangita@dafni-ymittos.gov.gr

Μπουρνελές Νικόλαος

Κ. Μπουρνελέ Νικόλαο , καθ` ύλην Αντιδήμαρχο, με Αντιμισθία με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Εποπτεία ευθύνη, παρακολούθηση,  συντονισμό  καλής λειτουργίας, έλεγχο  και υπογραφή εγγράφων:

 • Του Γραφείου Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας.
 • Την τέλεση Πολιτικών  Γάμων.

email : burnetnic@yahoo.com

Αδάμ Χρήστος

Κ. Αδάμ Χρήστος , καθ` ύλην Αντιδήμαρχο, με Αντιμισθία με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Εποπτεία ευθύνη, παρακολούθηση,  συντονισμό  καλής λειτουργίας, έλεγχο  και υπογραφή εγγράφων:

 • Γραφείο Παιδείας- Δια βίου Μάθησης
 • Την τέλεση Πολιτικών Γάμων

email : christos.adam@dafni-ymittos.gov.gr

Μπούζη - Λιακοπούλου Σονίλα

Κ. Μπούζη Σονίλα, καθ` ύλην  Αντιδήμαρχο,  με Αντιμισθία με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Εποπτεία ευθύνη, παρακολούθηση,  συντονισμό  καλής λειτουργίας, έλεγχο  και υπογραφή εγγράφων:

 • Γραφείο Δημοτολογίου-Μητρώο Αρένων
 • Γραφείο Εκλογικών Καταλόγων
 • Γραφείο Πρωτοκόλλου- Διεκπεραίωσης -Αρχείου και Καθαριότητας Δημοτικών Κτιρίων και σχολείων
 • Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας
 • Τμήμα ΚΕΠ
 • Τμήμα Πληροφορικής Προγραμματισμού & Οργάνωσης
 • Την τέλεση Πολιτικών Γάμων

email : v.bouzi@dafni-ymittos.gov.gr

Κατσαρός Θεόδωρος

Κ.  Κατσαρό Θεόδωρο, καθ` ύλην  Αντιδήμαρχο, με Αντιμισθία με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Εποπτεία ευθύνη, παρακολούθηση,  συντονισμό  καλής λειτουργίας, έλεγχο  και υπογραφή εγγράφων:

 • Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Οικονομικής Ανάπτυξης
 • Την τέλεση Πολιτικών Γάμων

email : thkatsaros@dafni-ymittos.gov.gr

Γιαννακούρας Δημήτριος

Κ. Γιαννακούρα Δημήτριο, καθ΄ ύλην  Αντιδήμαρχο  με Αντιμισθία με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

  Εποπτεία ευθύνη, παρακολούθηση,  συντονισμό καλής λειτουργίας, έλεγχο  και υπογραφή εγγράφων:

 • Γραφείο Τεχνικών Έργων και συντήρηση Υποδομών
 • Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών – Μηχανολογικών έργων και Σηματοδότησης
 • Του Τμήματος Πολεοδομίας
 • Αρμοδιότητες πρώην Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού -Αθλητισμού
 • Την τέλεση Πολιτικών  Γάμων

Αρμόδιο ως κατά  τόπο Αντιδήμαρχο,  για την Κοινότητα Υμηττού, με αρμοδιότητες:

 • Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Κοινότητα.
 • Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που έχει διατεθεί στην κοινότητα.
 • Έλεγχος ασφαλείας των δημοτικών εγκαταστάσεων της κοινότητας.
 • Χειρισμός θεμάτων σχετιζόμενων με τα αδέσποτα ζώα στα όρια της κοινότητας.

email : arkoriz@hotmail.com

Τζιβελέκας Ιωάννης

Κ.  Τζιβελέκα Ιωάννη , καθ` ύλην  Αντιδήμαρχο, με Αντιμισθία με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Εποπτεία ευθύνη, παρακολούθηση,  συντονισμό  καλής λειτουργίας, έλεγχο  και υπογραφή εγγράφων:

 • Τμήμα Περιβάλλοντος
 • Ευθύνη, εποπτεία, Παρακολούθηση ,Συντονισμό καλής λειτουργίας όλων των θεμάτων Φιλοζωίας και Αδέσποτων Ζώων.
 • Την τέλεση Πολιτικών  Γάμων

 Αρμόδιο ως κατά  τόπο Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Κοινότητα Δάφνης  ως ακολούθως:

 • Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Δημοτική Κοινότητα.
 • Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που έχει διατεθεί στην δημοτική κοινότητα.
 • Έλεγχος ασφαλείας των δημοτικών εγκαταστάσεων της δημοτικής κοινότητας.
 • Χειρισμός θεμάτων σχετιζόμενων με τα αδέσποτα ζώα στα όρια της δημοτικής κοινότητας

email : tzivelekas@dafni-ymittos.gov.gr

Λιούτας Κωνσταντίνος

Κ.  Λιούτα Κωνσταντίνο , καθ` ύλην  Αντιδήμαρχο, με Αντιμισθία με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Εποπτεία ευθύνη, παρακολούθηση,  συντονισμό  καλής λειτουργίας, έλεγχο  και υπογραφή εγγράφων:

 • Γραφείο Πολιτικής Προστασίας
 • Την τέλεση Πολιτικών Γάμων

email : k.lioutas@dafni-ymittos.gov.gr

Παρατηρήσεις
 • Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Δημάρχου, αναπληρωτής Δημάρχου , ορίζεται ο κος Γιαννακούρας Δημήτριος.
 • Όταν απουσιάζει ο τοπικός Αντιδήμαρχος Δάφνης τον αντικαθιστά ο τοπικός Αντιδήμαρχος Υμηττού και αντίστροφα.
 • Όταν απουσιάζει ή κωλύεται Αντιδήμαρχος καθ’  ύλην της αρμοδιότητάς του ασκεί ο κατά τόπου αρμόδιος Αντιδήμαρχος Δάφνης Τζιβελέκας Ιωάννης.