Αντιδήμαρχοι

Τελευταία ενημέρωση 26 Ιουλίου, 2023 10:15 πμ

Σκιαδοπούλου Γρ. Γεωργία

καθ` ύλην Αντιδήμαρχο, χωρίς Αντιμισθία με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, έλεγχο και υπογραφή εγγράφων:

 • Του Τμήματος Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας (Δημοτικά Ιατρεία)
 • Των δράσεων του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων – Υπεύθυνη του Κέντρου Πρόληψης Υγείας (ΚΕΠ Υγείας)
 • Τη λειτουργία και εποπτεία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
 • Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.

email : skiadopoulou@dafni-ymittos.gov.grgeorgiaskiadopoulou@hotmail.comskiadopoulougeorgia@gmail.com

Καρακώνη Βαρβάρα-Αικατερίνη (Βερίνα)

καθ` ύλην Αντιδήμαρχο, με Αντιμισθία με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Εποπτεία, ευθύνη,  παρακολούθηση, συντονισμό  καλής λειτουργίας, έλεγχο και υπογραφή εγγράφων :

 • Του Γραφείου Παιδείας και Δια βίου Μάθησης, οι αρμοδιότητες του οποίου προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
 • Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.

Αρμόδια  ως κατά  τόπο Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Κοινότητα Δάφνης  ως ακολούθως:

 • Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Δημοτική Κοινότητα
 • Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που έχει διατεθεί στην δημοτική κοινότητα.
 • Έλεγχος ασφαλείας των δημοτικών εγκαταστάσεων της δημοτικής κοινότητας.
 • Συνεργασία με την Πρόεδρο του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας για την επίλυση προβλημάτων της Δημοτικής Κοινότητας.

email : verinak@dafni-ymittos.gov.gr

Γιαννοπούλου Κλεάνθη (Κλειώ)

 καθ` ύλην Αντιδήμαρχο, με Αντιμισθία με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Εποπτεία ευθύνη, παρακολούθηση,  συντονισμό  καλής λειτουργίας, έλεγχο  και υπογραφή  εγγράφων:

 • Του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης και Διοικητικής Υποστήριξης
 • Των Θεμάτων Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Αυτοτελούς Γραφείου Δημοτικής Αρχής
 • Του Τμήματος Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών.

        οι αρμοδιότητες  των οποίων  προσδιορίζονται  στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

 • Την τέλεση Πολιτικών  Γάμων

email : kliogiannopoulou3@gmail.com

Αναστασόπουλος Νικόλαος

καθ` ύλην Αντιδήμαρχο, χωρίς Αντιμισθία με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Εποπτεία ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, έλεγχο και υπογραφή εγγράφων:

 • Του Τμήματος Περιβάλλοντος, οι αρμοδιότητες του οποίου προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
 • Την τέλεση Πολιτικών Γάμων

Εποπτεία ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, έλεγχο και υπογραφή  εγγράφων  του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, οι αρμοδιότητες του οποίου προσδιορίζονται  στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

email : anastasopoulos@dafni-ymittos.gov.grn.anastaso29@gmail.com

Θάνου Χρυσούλα

καθ` ύλην  Αντιδήμαρχο, με Αντιμισθία με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, έλεγχο  και υπογραφή  εγγράφων:

 • του Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής και ΤΕΒΑ,
 • Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, έλεγχο και υπογραφή  εγγράφων του  Κοινωνικού Παντοπωλείου, Κοινωνικού Φαρμακείου και του Εθελοντισμού του Δήμου.

οι αρμοδιότητες  της  οποίας προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

 • Την τέλεση Πολιτικών Γάμων

email : thanou@dafni-ymittos.gov.gr

Βαρβιτσιώτης Παναγιώτης

καθ` ύλην Αντιδήμαρχο  με Αντιμισθία με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Εποπτεία ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, έλεγχο και υπογραφή  εγγράφων:

 • Του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών
 • Του Τμήματος Πληροφορικής Προγραμματισμού και Οργάνωσης
 • Του Τμήματος Πολεοδομίας
 • Των συνεργείων του Δήμου για την άμεση αντιμετώπιση των αναγκών της καθημερινότητας και το συντονισμό καλής λειτουργίας τους αποκατάστασης-επισκευής-συντήρησης βλαβών-ζημιών, ηλεκτροφωτισμού, υδραυλικών εγκαταστάσεων, οδικού δικτύου, πεζοδρομίων, πλατειών.

      οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται  στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

 • Την τέλεση Πολιτικών  Γάμων.

   Κατά τόπο Αντιδήμαρχο,  για την Κοινότητα Υμηττού, με αρμοδιότητες:

 • Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Κοινότητα
 • Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που έχει διατεθεί στην κοινότητα.
 • Έλεγχος ασφαλείας των δημοτικών εγκαταστάσεων της κοινότητας.
 • Συνεργασία με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Κοινότητας για την επίλυση προβλημάτων της Κοινότητας.

email : barbitsiotistakis@gmail.com

Αναστασόπουλος Γεώργιος

καθ` ύλην Αντιδήμαρχο, με Αντιμισθία με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Εποπτεία ευθύνη, παρακολούθηση,  συντονισμό  καλής λειτουργίας, έλεγχο  και υπογραφή εγγράφων:

 • Του Γραφείου Ανθρώπινου Δυναμικού – Μισθοδοσίας − Ασφάλισης: Υπογραφή: πιστοποιητικών  υπηρεσιακών  μεταβολών  για κάθε χρήση όλου του προσωπικού, αποφάσεων  χορήγησης  γονικών  και αναρρωτικών  αδειών,  βεβαιώσεων προγραμμάτων προώθησης απασχόλησης κοινωφελούς Χαρακτήρα (προγράμματα ΟΑΕΔ). Μέριμνα τήρησης του ωραρίου  εργασίας  όλου του προσωπικού. Μέριμνα επαγγελματικής Κατάρτισης και επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου.  
 • Του Γραφείου Συνεργασίας με τα Νομικά Πρόσωπα και άλλους φορείς

οι αρμοδιότητες  των οποίων  προσδιορίζονται  στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

  • Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.

email : giorgosana13@gmail.com

Παρατηρήσεις

Α. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου καθ` ύλην, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Δήμαρχος κ. Μπινίσκος Τάσος.

 • Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του  Αντιδημάρχου  κ. Βαρβιτσιώτη Παναγιώτη που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Αντιδήμαρχος κα. Καρακώνη Βαρβάρα Αικατερίνη.
 • Τις κατά τόπον αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κα. Καρακώνη Βαρβάρας Αικατερίνης που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Βαρβιτσιώτης Παναγιώτης.

Β. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του θα τα ασκεί η Αντιδήμαρχος κ. Σκιαδοπούλου Γεωργία, που αναπληρώνει τον Δήμαρχο.

image_print