Πρόσκληση για Υποβολή Δηλώσεων Ιδιοκτησίας στην περιοχή «Λόφος Γερμανού» της  Δ.Κ. Υμηττού, στα πλαίσια της μελέτης με τίτλο “Μελέτη πράξης εφαρμογής ενταγμένων περιοχών”

from to
ScheduledΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Δημοσίευση: 12 Δεκεμβρίου 2023, 10:36

Print Friendly, PDF & Email

Καλούνται οι κύριοι ή νομείς των ακινήτων της περιοχής Α΄ κατοικίας «Λόφος Γερμανού» της  Δ.Κ Υμηττού του Δήμου Δάφνης Υμηττού η οποία εντάχθηκε σε ρυμοτομικό σχέδιο με το από 23-10-2013 Π.Δ. (ΦΕΚ 395 ΑΑΠ/08-11-2013) να προσέλθουν στο Δημοτικό κατάστημα προκειμένου :

  • Να λάβουν γνώση της κτηματογράφησης
  • Να υποβάλλουν δηλώσεις ιδιοκτησίας  σύμφωνα με την παρ. του άρθρου 12 του Ν. 1337/1983 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 2242/1994 και του Ν. 4315/2014.

Οι παραπάνω δηλώσεις θα υποβληθούν σε ειδικό έντυπο σύμφωνα με υπόδειγμα που θα παραληφθεί από την Τεχνική υπηρεσία του Δήμου ή από τον ιστότοπο του Δήμου και θα συνοδεύονται από :

  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  • Τίτλους  ιδιοκτησίας με πιστοποιητικά μεταγραφής
  • Αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου και απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος

Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων ορίζεται σε τριάντα 30 ημέρες από την δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ΑΘ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ

Κατεβάστε το υπόδειγμα δήλωσης ιδιοκτησίας για συμπληρωση εδώ

Facebooktwitterpinterestlinkedin