Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο «Ενοικίαση Χημικών Τουαλετών για διεξαγωγή εμποροπανηγύρεων»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο «Ενοικίαση Χημικών Τουαλετών για διεξαγωγή εμποροπανηγύρεων»

Διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο «Εργασία αναβιβασμού φρεατίων & μικροσυσκευές φρεατίων σε οδούς»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο «Εργασία αναβιβασμού φρεατίων & μικροσυσκευές φρεατίων σε οδούς»

Διαβάστε περισσότερα...

Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εργασίας με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ» για την ομάδα Α και Β.

Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εργασίας με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ» για την ομάδα Α και Β.

Διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο «Συντήρηση, καθαρισμός, απολύμανση βυθιζόμενων κάδων»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο «Συντήρηση, καθαρισμός, απολύμανση βυθιζόμενων κάδων»

Διαβάστε περισσότερα...

Συνοπτικός Διαγωνισμός με τίτλο «Προμήθειες αδέσποτων ζώων»

Κατεβάστε την διακήρυξη με ΚΗΜΔΗΣ εδώ Κατεβάστε την διακήρυξη σε word εδώ Κατεβάστε την περίληψη διακήρυξης με ΚΗΜΔΗΣ εδώ NEO

Διαβάστε περισσότερα...

Συνοπτικός Διαγωνισμός με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού»

Συνοπτικός Διαγωνισμός με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού»

Διαβάστε περισσότερα...

Συνοπτικός Διαγωνισμός με τίτλο «Αποψιλώσεις αλσυλλίων, οικοπέδων, κοινόχρηστων χώρων Κ.Α. & Κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δυσπρόσιτων δέντρων»

Συνοπτικός Διαγωνισμός με τίτλο «Αποψιλώσεις αλσυλλίων, οικοπέδων, κοινόχρηστων χώρων Κ.Α. & Κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δυσπρόσιτων δέντρων»

Διαβάστε περισσότερα...

Συνοπτικός Διαγωνισμός με τίτλο «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων Σ.Φ.Η.Ο.»

Συνοπτικός Διαγωνισμός με τίτλο «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων Σ.Φ.Η.Ο.»

Διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων»

Διαβάστε περισσότερα...

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ «Ανοικτή, φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την παράδοση Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)»

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ «Ανοικτή, φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την παράδοση Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)»

Διαβάστε περισσότερα...
image_print
error: Content is protected !!