Δελτίο τύπου ενημέρωσης για την συμμετοχή του Κέντρου Κοινότητας στην Εκπαιδευτική Ημερίδα του Ε.Κ.Κ.Α. : Η Εξέλιξη της Κοινωνικής Πρόνοιας στην Ελλάδα

Δημοσίευση: 22 Νοεμβρίου 2023, 13:28

Print Friendly, PDF & Email

Την Τρίτη 21/11/2023 το Κέντρο Κοινότητας παρακολούθησε κατόπιν προσκλήσεως, την ημερίδα που διοργανώθηκε από τον Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) με θέμα την εξέλιξη της κοινωνικής πρόνοιας στην Ελλάδα. Η ημερίδα ξεκίνησε στις 11:30 και ολοκληρώθηκε στις 18.00 και η παρακολούθηση έγινε διαδικτυακά από τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας Λιάπη Θεοδοσία (Κοινωνική Λειτουργός) και Τριανταφύλλου Βάϊα (Ψυχολόγος).

Πιο συγκεκριμένα η ημερίδα διαρθρώθηκε σε 5 θεματικές ενότητες οι οποίες ήταν οι εξής:

  1.  «Η εξέλιξη του προνοιακού συστήματος και τα οικονομικά της πρόνοιας- Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός».
  2. «Η “εγγύηση για το παιδί” πυλώνας παιδικής προστασίας».
  3. «Η συμβολή των ανεξάρτητων αρχών, της UNICEF, κρατικών φορέων και της κοινωνίας των πολιτών στην “εγγύηση για το παιδί”».
  4. «Μαζί με τα παιδιά για τα παιδιά».
  5. «Οι αρχές της «εγγύησης για το παιδί» από την οπτική μελών της επιτροπής κοινωνικών υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων».

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην παιδική προστασία και στις ανάγκες των παιδιών, που διαβιούν στα όρια της φτώχειας και ου κοινωνικού αποκλεισμού, μέσα από τρεις πυλώνες, με κύριο μέλημα όλα τα παιδιά να απολαμβάνουν τη ζωή τους και να είναι ευτυχισμένα.

Οι βιντεοσκοπημένες μαρτυρίες από τα ίδια τα παιδιά που διαβιούν σε ακραίες συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού ήταν καθηλωτικές.

Φωτογραφικό υλικό της εκπαιδευτικής ημερίδας :

Facebooktwitterpinterestlinkedin