1η Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Δάφνης – Υμηττού – 22.07.2022

Δημοσίευση: 25 Ιουλίου 2022, 09:16

Print Friendly, PDF & Email

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010(Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 78 του Ν.4555/2018 και την αριθμ. 67/2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει δια ζώσης, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Κτιρίου της Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού), Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, την Παρασκευή 22/7/2022 και ώρα 17:00, προκειμένου να συζητήσουμε και να γνωμοδοτήσουμε το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

  • Υποβολή προτάσεων για το Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό του Δήμου Δάφνης-Υμηττού για το έτος 2023:

Σε περίπτωση που η συνεδρίαση δεν πραγματοποιηθεί λόγω μη απαρτίας, θα επαναληφθεί την Δευτέρα 25 Ιουλίου 2022 και ώρα 17:00.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Facebooktwitterpinterestlinkedin