Ανοικτός Διαγωνισμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με τίτλο «Ανακαίνιση Δημοτικών κτηρίων»

Ανοικτός Διαγωνισμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με τίτλο «Ανακαίνιση Δημοτικών κτηρίων»

Διαβάστε περισσότερα...

Ανοικτός Διαγωνισμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Δάφνης – Υμηττού»

Ανοικτός Διαγωνισμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Δάφνης – Υμηττού»

Διαβάστε περισσότερα...

Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με τίτλο «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας» 07.04.2021 – Νέες διευκρινήσεις

Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με τίτλο «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας»

Διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη δημιουργία δημόσιων σημείων ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (WiFi4EU)»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη δημιουργία δημόσιων σημείων ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (WiFi4EU)»

Διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με τίτλο «Ανακαίνιση Δημοτικού Καταστήματος Υμηττού»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με τίτλο «Ανακαίνιση Δημοτικού Καταστήματος Υμηττού»

Διαβάστε περισσότερα...

Ανοικτός Διαγωνισμός με τίτλο «Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών κτιρίων Δήμου Δάφνης – Υμηττού»

Ανοικτός Διαγωνισμός με τίτλο «Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών κτιρίων Δήμου Δάφνης – Υμηττού»

Διαβάστε περισσότερα...

Ανοικτός Διαγωνισμός με τίτλο «Συντήρηση και ανακατασκευή κοινόχρηστων χώρων Δήμου Δάφνης – Υμηττού»

Ανοικτός Διαγωνισμός με τίτλο «Συντήρηση και ανακατασκευή κοινόχρηστων χώρων Δήμου Δάφνης – Υμηττού»

Διαβάστε περισσότερα...

Ανοικτός Διαγωνισμός με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση 6ου Δημοτικού σχολείου Δάφνης»

Ανοικτός Διαγωνισμός με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση 6ου Δημοτικού σχολείου Δάφνης»

Διαβάστε περισσότερα...

Δημοσιοποίηση στοιχείων δημόσιας σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μελών επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: «Συντήρηση & ανακατασκευή κοινόχρηστων χώρων Δάφνης – Υμηττού»

Δημοσιοποίηση στοιχείων δημόσιας σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μελών επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: «Συντήρηση & ανακατασκευή κοινόχρηστων χώρων Δάφνης – Υμηττού»

Διαβάστε περισσότερα...

Δημοσιοποίηση στοιχείων δημόσιας σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μελών επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: «Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών κτιρίων Δάφνης – Υμηττού»

Δημοσιοποίηση στοιχείων δημόσιας σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μελών επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: «Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών κτιρίων Δάφνης – Υμηττού»

Διαβάστε περισσότερα...
image_print
error: Content is protected !!