ΝΕΑ Ανακοίνωση 17.12.2021 – Ανοικτός Διαγωνισμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων – ανακύκλωσης και ανταλλακτικών»

Ανοικτός Διαγωνισμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων – ανακύκλωσης και ανταλλακτικών»

Διαβάστε περισσότερα...

Συνοπτικός Διαγωνισμός με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού»

Συνοπτικός Διαγωνισμός με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού»

Διαβάστε περισσότερα...

Συνοπτικός Διαγωνισμός με τίτλο «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων Σ.Φ.Η.Ο.»

Συνοπτικός Διαγωνισμός με τίτλο «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων Σ.Φ.Η.Ο.»

Διαβάστε περισσότερα...

Ανοικτός Διαγωνισμός με τίτλο «Συντήρηση και ανακατασκευή κοινόχρηστων χώρων Δήμου Δάφνης – Υμηττού»

Ανοικτός Διαγωνισμός με τίτλο «Συντήρηση και ανακατασκευή κοινόχρηστων χώρων Δήμου Δάφνης – Υμηττού»

Διαβάστε περισσότερα...

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για «Περισυλλογή, περίθαλψη, εμβολιασμό, στείρωση και φιλοξενία αδέσποτων ζώων 2020 – 2021»

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για «Περισυλλογή, περίθαλψη, εμβολιασμό, στείρωση και φιλοξενία αδέσποτων ζώων 2020 – 2021»

Διαβάστε περισσότερα...

Ανοικτός Διαγωνισμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με τίτλο «Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού»

Ανοικτός Διαγωνισμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με τίτλο «Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού»

Διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο «Δαπάνη για αμοιβή Τεχνικού Ασφαλέιας»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο «Δαπάνη για αμοιβή Τεχνικού Ασφαλέιας»

Διαβάστε περισσότερα...

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την «Προμήθεια Αναλωσίμων Η/Υ, Φαξ, Εκτυπωτών, Φωτοαντιγραφικών Μηχανημάτων κλπ»

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την «Προμήθεια Αναλωσίμων Η/Υ, Φαξ Εκτυπωτών, Φωτοαντιγραφικών Μηχανημάτων»

Διαβάστε περισσότερα...

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού»

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού»

Διαβάστε περισσότερα...

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια «Πινακίδων Σήμανσης, Οδών κτλ»

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια » Πινακίδων Σήμανσης, Οδών κτλ»

Διαβάστε περισσότερα...
image_print
error: Content is protected !!