Ανοικτός Διαγωνισμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με τίτλο «Διαμόρφωση Περιβάλλοντος χώρου της Πλατείας Μακρυγιάννη»

from to
ScheduledΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Δημοσίευση: 21 Οκτωβρίου 2022, 14:01

Print Friendly, PDF & Email

Κατεβάστε την προκήρυξη ΚΗΜΔΗΣ εδώ

Κατεβάστε την διακήρυξη – μελέτη – προϋπολογισμός εδώ

Κατεβάστε την οικονομική προσφορά εδώ

Κατεβάστε το επεξεργάσιμο αρχείο .xml σε μορφή .zip εδώ

Κατεβάστε το επεξεργάσιμο αρχείο .xml σε μορφή .pdf εδώ

Προϋπ. 600.000€(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

   Αρ. διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ 192980

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 11/11/2022 Ώρα 10:00πμ

Ημερομηνία Αποσφράγισης: Τετάρτη 16/11/2022 Ώρα 10:00πμ

Facebooktwitterpinterestlinkedin