Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

Δημοτική Επιτροπή Παιδείας
Πρόεδρος: Βογιατζόγλου Αργυρούλα

Γραμματέας: Απέργη Σοφία
Τηλέφωνα: 2132037871
E-mail: sapergi@dafni-ymittos.gov.gr
error: Content is protected !!