Ανοικτός Διαγωνισμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. κάτω των ορίων με τίτλο «Προμήθειες για Αδέσποτα Ζώα»

Δημοσίευση: 12 Οκτωβρίου 2023, 13:28

Print Friendly, PDF & Email

Κατεβάστε την διακήρυξη ΚΗΜΔΗΣ εδώ

Κατεβάστε την μελέτη εδώ

Κατεβάστε την περίληψη διακήρυξης με ΑΔΑΜ εδώ

Κατεβάστε την περίληψη ΚΗΜΔΗΣ εδώ

Κατεβάστε τα έντυπα οικονομικής προσφοράς εδώ

Κατεβάστε το επεξεργάσιμο αρχείο .xml σε μορφή .pdf εδώ

Κατεβάστε το επεξεργάσιμο αρχείο .xml σε μορφή .zip εδώ

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 12/10/2023

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡ. ΗΛ. ΠΡΟΣΦ.: 03/11/2023 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14:00 Μ.Μ.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ : 84.048,25 ΕΥΡΩ

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ : 235187

Facebooktwitterpinterestlinkedin