Ανοικτός Διαγωνισμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με τίτλο «Αστική ανάπλαση περιοχών ΔΚ Υμηττού (Αξιοποίηση ευρύτερης περιοχής ΠΥΡΚΑΛ) Δήμου Δάφνης – Υμηττού»

from to
ScheduledΕΛΛΑΔΑ 2.0 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Δημοσίευση: 10 Φεβρουαρίου 2023, 13:46

image_pdfimage_print

Κατεβάστε την προκήρυξη ΚΗΜΔΗΣ σε .doc εδώ

Κατεβάστε την διακήρυξη – μελέτη – σχέδια ΚΗΜΔΗΣ εδώ

ΝΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 16.02.2023 Κατεβάστε το έντυπο οικονομικής προσφοράς εδώ

ΝΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 16.02.2023 Κατεβάστε τον προϋπολογισμό εδώ

Κατεβάστε την προκήρυξη σε .doc εδώ

Κατεβάστε την διακήρυξη σε .doc εδώ

Κατεβάστε την τεχνική περιγραφή σε .doc εδώ

Κατεβάστε το επεξεργάσιμο αρχείο .xml σε μορφή .zip εδώ

Κατεβάστε το επεξεργάσιμο αρχείο .xml σε μορφή .pdf εδώ

Κατεβάστε το επεξεργάσιμο αρχείο .xml σε μορφή .html εδώ

 

ΝΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 16.02.2023 Αρ. διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ : 195754,1

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 03/03/2023 ώρα 10:00πμ

Ημερομηνία Αποσφράγισης: Δευτέρα: 06/03/2023 ώρα 10:00πμ

Προϋπολογισμός : 5.200.000€ με ΦΠΑ

Facebooktwitterpinterestlinkedin