Πρόσκληση για την 12η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου την 10.07.2024 και ώρα 16:00 με Live Streaming

ScheduledΖΩΝΤΑΝΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ (LIVE STREAMING) – ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Δημαρχείο Υμηττού, Ηρώων Πολυτεχνείου 1, Δημοτική Ενότητα Υμηττού, Δήμος Δάφνης - Υμηττού, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, 172 37, ΕλλάδαMap

Δημοσίευση: 5 Ιουλίου 2024, 15:00

Print Friendly, PDF & Email

                 Καλείσθε να συμμετάσχετε στην 12η συνεδρίαση (τακτική) του Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης-Υμηττού που θα γίνει στις 10 Ιουλίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 και θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου 2ος όροφος, του Δημοτικού Κτιρίου της Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού), Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1 σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07-06-2010) καθώς και το άρθ.11 του Ν.5043/2023 (υπ’αρ. 488/2023 εγκύκλιος ΥΠΕΣ ).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις

  1. Ονοματοδοσία των Δημοτικών Ιατρείων επί της οδού Δερβενακίων 13, Πλατεία Δημαρχείου Δ. Κ. Δάφνης σε «ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΡΝΕΛΕΣ» (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
  2. Τροποποίηση της αριθμ. 10/2024 προηγούμενη απόφαση περί Καθορισμού αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου (Εισηγήτρια κα Βογιατζόγλου)
  3. Ανάκληση της  120/2024 απόφασης του ΔΣ για  έγκριση του 2ου ΑΠΕ και 2ου  ΠΚΤΜΝΕ   του έργου: «Ποιοτική περιβαλλοντική και εμπορική ανάπτυξη ιστορικού κέντρου της Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης του Δήμου Δάφνης – Υμηττού» (Εισηγητής κ. Γιαννακούρας)
  4. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΤΜΝΕ   του έργου: «Ποιοτική περιβαλλοντική και εμπορική ανάπτυξη ιστορικού κέντρου της Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης του Δήμου Δάφνης – Υμηττού» (Εισηγητής κ. Γιαννακούρας)
  5. Ενίσχυση πίστωσης ΣΑΤΑ για το έργο  «Συντήρηση και επισκευή σχολείων Δήμου Δάφνης-Υμηττού (2020)» (Εισηγητής κ. Γιαννακούρας)
  6. Έγκριση παράτασης προθεσμίας σύμβασης «Μελέτη πράξης εφαρμογής ενταγμένων περιοχών» (Εισηγητής κ. Γιαννακούρας)
  7. Έγκριση της τροποποίησης του αρ.πρωτ. 4973/11-5-2021 Συμφωνητικού σύμφωνα με τον 1ο Συγκριτικό Πίνακα της ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ  (Εισηγητής κ. Τζιβελέκας)
  8. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 27/2024 προηγούμενης απόφασης του σώματος που αφορά στην συγκρότηση των υπ’αριθμ.: 3. Επιτροπή Εκποίησης Δημοτικών ακινήτων, μισθώσεων-Εκμισθώσεων αρθρ. 186 παρ. 5 και αρθρ. 192 Ν. 3463/2006 και 7. Επιτροπής ελέγχου και εισήγησης στο Δ.Σ. Χορήγησης Αδειών   Στάθμευσης μη αναπηρικών Αυτοκινήτων (Εισηγητής κ. Γιαννακούρας)
  9. Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Εκπαίδευσης αρθρ.30 του Ν.5056/2023 για την άσκηση αρμοδιοτήτων των καταργούμενων σχολικών επιτροπών (Εισηγητής κ. Αδάμ)
  10. Έγκριση καταστροφής άχρηστου υλικού του Δήμου, κατόπιν πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής (Εισηγητής κ. Γιαννακούρας)

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού  Συμβουλίου

Χρήστου Χρήστος

Facebooktwitterpinterestlinkedin