Ανοικτός Διαγωνισμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. κάτω των ορίων, με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης, φωτοτυπικού χαρτιού & λοιπών εντύπων για τις ανάγκες του δήμου Δάφνης – Υμηττού»

from to
ScheduledΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Δημοσίευση: 18 Δεκεμβρίου 2023, 09:55

Κατεβάστε την διακήρυξη ΚΗΜΔΗΣ εδώ

Κατεβάστε την περίληψη προκήρυξης ΔΙΑΥΓΕΙΑ εδώ

Κατεβάστε την περίληψη προκήρυξης ΚΗΜΔΗΣ εδώ

Κατεβάστε την μελέτη εδώ

Κατεβάστε τα παραρτήματα προϋπολογισμού όλων των ομάδων του διαγωνισμού εδώ

Κατεβάστε τα έντυπα οικονομικής προσφοράς σε .xls εδώ

Κατεβάστε την απόφαση έγκρισης όρων διαγωνισμού εδώ

Κατεβάστε το επεξεργάσιμο αρχείο .xml σε μορφή .zip εδώ

Κατεβάστε το επεξεργάσιμο αρχείο .xml σε μορφή .pdf εδώ

ΝΕΟ 19.01.2024  – Διευκρίνηση διαγωνισμού εδώ και εδώ

Αρ. διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ : 268148

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 26/01/2024 και ώρα 14:00

Ημερομηνία Αποσφράγισης: Δευτέρα 29/01/2024 και ώρα 10:00

Προϋπολογισμός : 118.006,87€ ΜΕ ΦΠΑ (95.166,82€ + φπα 24% 22.840,05€)

image_print
Facebooktwitterpinterestlinkedin