Ανοικτός Διαγωνισμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με τίτλο «Ανακατασκευή οδοστρωμάτων Οδών Δήμου Δάφνης – Υμηττού»

from to
ScheduledΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Δημοσίευση: 4 Μαΐου 2023, 12:25

Print Friendly, PDF & Email

Κατεβάστε την προκήρυξη ΚΗΜΔΗΣ εδώ

Κατεβάστε την προκήρυξη ΕΣΗΔΗΣ εδώ

Κατεβάστε την διακήρυξη ΚΗΜΔΗΣ εδώ

Κατεβάστε την γενική συγγραφή εδώ

Κατεβάστε την ειδική συγγραφή εδώ

Κατεβάστε τις τεχνικές προδιαγραφές εδώ

Κατεβάστε την οικονομική προσφορά έργου εδώ

Κατεβάστε το επεξεργάσιμο αρχείο .xml σε μορφή .pdf εδώ

Κατεβάστε το επεξεργάσιμο αρχείο .xml σε μορφή .zip εδώ

Κατεβάστε τα διάφορα τεχνικά μελέτης σε μορφή .zip εδώ

Ποσό: 2.500.000,00€

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών : Παρασκευή 26/05/2023 Ώρα 10:00πμ

Ημερομηνία αποσφράγισης : Δευτέρα 29/05/2023 Ώρα 10:00πμ

Χρηματοδότηση : ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών 2021-2025, ΟΠΣ5202556

Αρ. Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 199469

Facebooktwitterpinterestlinkedin