Ανοικτός Διαγωνισμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με τίτλο «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ του Δήμου Δάφνης – Υμηττού» (Ματαίωση διαγωνισμού)

Δημοσίευση: 30 Νοεμβρίου 2023, 14:04

Print Friendly, PDF & Email

Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι ellada2.jpg

Κατεβάστε την προκήρυξη ΚΗΜΔΗΣ εδώ

Κατεβάστε την προκήρυξη ΚΗΜΔΗΣ σε .doc εδώ

Κατεβάστε την διακήρυξη ΚΗΜΔΗΣ εδώ

Κατεβάστε την μελέτη εδώ

Κατεβάστε την τεχνική περιγραφή σε .doc εδώ

Κατεβάστε τις οδηγίες επικοινωνίας εδώ

Κατεβάστε το επεξεργάσιμο αρχείο .xml σε μορφή .zip εδώ

Κατεβάστε το επεξεργάσιμο αρχείο .xml σε μορφή .pdf εδώ

13.12.2023 ΝΕΟ – Διαδικασία ματαίωσης διαγωνισμού, δείτε την απόφαση ΠΡΟΣ ΕΣΗΔΗΣ εδώ

Αρ. διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ : 204735

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτε΄ρα 18/12/2023 ώρα 10:00πμ

Ημερομηνία Αποσφράγισης: Πέμπτη 21/12/2023 ΩΡΑ 10:00πμ

Προϋπολογισμός : 155.000€ ΜΕ ΦΠΑ (125.000€ + φπα 24% 30.000€)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. στο πλαίσιο του Ψηφιακού Πυλώνα του Component 2.2 (Modernize) και συγκεκριμένα της δράσης Further modernization of Public Administration’s One-Stop Shops με κωδικό 16780. ΟΠΣ ΤΑ5190859
Facebooktwitterpinterestlinkedin