«Διακήρυξη αρχικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Κέντρου Φορολογικών Διαδικασιών & Εξυπηρέτησης (ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ.) & της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης (Δ.ΕΞΥΠ.), της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων(Α.Α.Δ.Ε.)»

Δημοσίευση: 1 Νοεμβρίου 2023, 10:51

image_pdfimage_print

Διακήρυξης μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Κέντρου Φορολογικών Διαδικασιών και Εξυπηρέτησης (ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ.) και της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης (Δ.ΕΞΥΠ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) η οποία θα γίνει στις 15-11-2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 έως 12:00 στα γραφεία μας.

H διακήρυξη αναρτήθηκε στο πρόγραμμα Δι@ύγεια (ΑΔΑ: Ψ5ΒΑΗ-ΨΞΟ), καθώς και στον διαδικτυακό τόπο της Γ.Γ. Δημόσιας Περιουσίας στο site του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (minfin.gov.gr). Επίσης παρακαλούμε όπως ο εκπρόσωπος της προς στέγαση Υπηρεσίας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του παραστεί στην Επιτροπή Στέγασης που θα διενεργήσει την δημοπρασία, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν.3130/28-3-2003.

Κατεβάστε και δείτε την διακήρυξη εδώ

Κατεβάστε και δείτε το διαβιβαστικό της διακήρυξης εδώ

Κατεβάστε και δείτε τον Κτιριολογικός πίνακα εδώ

Κατεβάστε και δείτε το Κτιριολογικό πρόγραμμα εδώ

Facebooktwitterpinterestlinkedin