Πρόσκληση για την 4η ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου την 31.01.2024 και ώρα 20:00 με Live Streaming

from to
ScheduledΖΩΝΤΑΝΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ (LIVE STREAMING) – ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Δημαρχείο Υμηττού, 1, Κοτυώρων, Καλυκοποιείο, Δημοτική Ενότητα Υμηττού, Δήμος Δάφνης - Υμηττού, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, 172 37, ΕλλάδαMap

Δημοσίευση: 26 Ιανουαρίου 2024, 15:25

Print Friendly, PDF & Email

                 Καλείσθε να συμμετάσχετε στην 4η συνεδρίαση (τακτική) του Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης-Υμηττού που θα γίνει στις 31 Ιανουαρίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 και θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης  στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου 2ος όροφος, του Δημοτικού Κτιρίου της Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού), Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1 και ταυτόχρονα μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), με προθεσμία ενημέρωσης του τρόπου συμμετοχής σας την 30-01-2024 και ώρα 12:00 σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07-06-2010) καθώς και το άρθ.11 του Ν.5043/2023 (υπ’αρ. 488/2023 εγκύκλιος ΥΠΕΣ ).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις

 1. Ορισμός μελών Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (Εισηγητής κ. Αδάμ)
 2. Συγκρότηση διαφόρων επιτροπών του Δήμου για το έτος 2024 (Εισηγητής κ. Κατσαρός)
 3. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων και Δημοτικών Υπαλλήλων ως μελών σε διάφορες επιτροπές του Δήμου (Εισηγητής κ. Γιαννακούρας)
 4. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως μέλους στην επιτροπή του άρθρου 13 του κανονισμού καθαριότητος (Εισηγητής κ. Τζιβελέκας)
 5. Διόρθωση της αριθμ. 19/2024 προηγούμενης απόφασης του σώματος περί ορισμού αιρετών εκπροσώπων για τη συγκρότηση της επιτροπής ελέγχου παιδικών χαρών του Δήμου Δάφνης Υμηττού (Εισηγητής κ. Γιαννακούρας)
 6. Συγκρότηση επιτροπών για άσκηση αρμοδιοτήτων καταργούμενων Νομικών Προσώπων ( Ν.5056/2023) (Εισηγητής κ. Βογιατζόγλου)
 7. Ορισμός εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία Δάφνης Υμηττού (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
 8. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «Διαδημοτικό Δίκτυο Πολιτισμού: «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ ΔΗΜΩΝ ΒΥΡΩΝΑ ΚΑΙ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ», σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατικού  του Δικτύου και ειδικότερα α) Ορισμός Προέδρου  και τακτικών και αναπληρωματικών μελών και β)  Ορισμός Αντιπροέδρου και γ) Πρόταση για ορισμό ενός τακτικού και  ενός αναπληρωματικού μέλους κοινής αποδοχής (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
 9. Έγκριση χορήγησης θέσης στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου επί της οδού ‘Ιμβρου αρ.18 στην Δ.Κ.  Δάφνης κατόπιν εισήγησης της δημοτικής επιτροπής (Εισηγητής κ. Γιαννακούρας)
 10. Έγκριση χορήγησης θέσης στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου επί της οδού Μελιτινής αρ.38 στην Δ.Κ. Υμηττού κατόπιν εισήγησης της δημοτικής επιτροπής (Εισηγητής κ. Γιαννακούρας)
 11. Έγκριση χορήγησης θέσης στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου επί της οδού Αρχιμανδρίτου Παρίση αρ.23 στην Δ.Κ. Υμηττού κατόπιν εισήγησης της δημοτικής επιτροπής (Εισηγητής κ. Γιαννακούρας)
 12. Έγκριση ανανέωσης θέσης στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου επί της οδού Αρτέμωνος αρ.109Α στην Δ.Κ. Δάφνης κατόπιν εισήγησης της δημοτικής επιτροπής (Εισηγητής κ. Γιαννακούρας)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού  Συμβουλίου

Χρήστου Χρήστος 

Facebooktwitterpinterestlinkedin