Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας

Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας

Προϊστάμενος: Πλαφουντζή Δήμητρα
Τηλέφωνα:

2132085590 - 2132085591 - 2132085592 - 2132085593 - 2132085594

Email: tameiaki@dafni-ymittos.gov.gr
Γραφεία: Λειτουργίας Ταμείου Βεβαίωσης και είσπραξης Εσόδων Ελέγχου πληρωμής δαπανών
Διαδικασίες:
ΟΦΕΙΛΕΣ
Χορήγηση πάγιας ρύθμισης για βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές
Δικαιολογητικά:
  1. Αίτηση πάγιας ρύθμισης (χρειάζετε και για φυσικά και για Νομικά πρόσωπα)
  2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Παρατηρήσεις:

                                                                           ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (1)

 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑΠΡΟΑΙΕΤΙΚΑΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Όλες οι ληξ/σμες εως την ημερ/νία αίτησηςΝΑΙ (2)
Ληξ/σμες έως την ημερομηνία αίτησης σε δοικ ή δικαστ. αναστολή ΝΑΙ 
Οι μή ληξ/σμες δόσεις ληξ/σμης οφειλής ΝΑΙ 
Ληξ/σμες οφειλές που έχουν υπαχθεί στην ρύθμιση τελευταίας ευκαιρίας η οποία έχει απωλεσθεί.ΝΑΙ  

(1). Εξαιρούνται όσοι έχουν καταδικαστεί ή έχει ασκηθεί κατ' αυτών ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή

(2). Αφορά το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών που δεν έχουν τακτοποιηθεί κατα νόμιμο τρόπο με αναστολή πληρωμής ή διευκόλυνση ή άλλη νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών.

 

 

 

error: Alert: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!