Αναζήτηση Αποφάσεων

  • Κατηγορία

Βρέθηκαν 2603 Αποφάσεις
Αρ.Αποφ. Ημερομηνία Τίτλος Διαύγεια Οργ.Μονάδα Αρχείο
55 29/09/2021 Καθορισμός συντελεστών Δημοτικών Τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2022 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής ΩΞΖΩΩ9Φ-ΕΝΤ Δημοτικό Συμβούλιο
54 29/09/2021 Καθορισμός συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) για το έτος 2022, κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής 6ΖΕΝΩ9Φ-ΦΡΚΔημοτικό Συμβούλιο
53 29/09/2021 Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2022, κατόπιν εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής ΩΜ2ΠΩ9Φ-ΝΘΞΔημοτικό Συμβούλιο
52 29/09/2021 Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής 6ΟΙΜΩ9Φ-ΧΒΞΔημοτικό Συμβούλιο
51 29/09/2021 Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2021 κατόπιν εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής 6ΠΤΗΩ9Φ-Ξ5Η Δημοτικό Συμβούλιο
171 28/09/2021 Παράταση απασχόλησης προσωπικού αντιμετώπισης του κορωνοϊού covid 19 έως την 31/12/2021 6ΔΔΦΩ9Φ-ΠΞΤΟικονομική Επιτροπή
13 28/09/2021 Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο περί έγκρισης ή απόρριψης αίτησης υλοτομίας δένδρων Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
image_print
error: Content is protected !!