Αναζήτηση Αποφάσεων

Δημοσίευση: 27 Απριλίου 2017, 10:22

  • Κατηγορία

Βρέθηκαν 3469 Αποφάσεις
Αρ.Αποφ. Ημερομηνία Τίτλος Διαύγεια Οργ.Μονάδα Αρχείο
86 27/06/2023 Συζήτηση και λήψη απόφασης παραχώρησης σχολικών χώρων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατόπιν αποφάσεων  των  Διοικητικών συμβουλίων των ομώνυμων  Νομικών  Προσώπων  αντίστοιχα  και της  Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας. 6ΔΓΝΩ9Φ-ΒΞ9 Δημοτικό Συμβούλιο
86 27/06/2023 Συζήτηση και λήψη απόφασης παραχώρησης σχολικών χώρων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατόπιν αποφάσεων  των  Διοικητικών συμβουλίων των ομώνυμων  Νομικών  Προσώπων  αντίστοιχα  και της  Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας. 6ΔΓΝΩ9Φ-ΒΞ9 Δημοτικό Συμβούλιο
85 27/06/2023 Συζήτηση και λήψη απόφασης παραχώρησης σχολικών χώρων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατόπιν απόφασης  του  Διοικητικού συμβουλίου του  Νομικού  Προσώπου  Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και της  Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας. ΨΝ0ΜΩ9Φ-1Ω2Δημοτικό Συμβούλιο
85 27/06/2023 Συζήτηση και λήψη απόφασης παραχώρησης σχολικών χώρων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατόπιν απόφασης  του  Διοικητικού συμβουλίου του  Νομικού  Προσώπου  Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και της  Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας. ΨΝ0ΜΩ9Φ-1Ω2Δημοτικό Συμβούλιο
84 27/06/2023 Έγκριση 2ης αναμόρφωσης  Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού  Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. ΩΝΣΙΩ9Φ-Ω2ΩΔημοτικό Συμβούλιο
84 27/06/2023 Έγκριση 2ης αναμόρφωσης  Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού  Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. ΩΝΣΙΩ9Φ-Ω2ΩΔημοτικό Συμβούλιο
83 27/06/2023 Τροποποίηση της Σύμβασης με αριθμ.πρωτ.8363/15-7-2022 που αφορά την υπηρεσία με τίτλο «ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ, ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ, ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ, ΣΤΕΙΡΩΣΗ, ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ  ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ  ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ  ΖΩΩΝ». 65ΥΒΩ9Φ-ΗΞΜΔημοτικό Συμβούλιο
image_print