Αναζήτηση Αποφάσεων

Δημοσίευση: 27 Απριλίου 2017, 10:22

image_pdfimage_print
  • Κατηγορία

Βρέθηκαν 3517 Αποφάσεις
Αρ.Αποφ. Ημερομηνία Τίτλος Διαύγεια Οργ.Μονάδα Αρχείο
117 19/09/2023 Έγκριση του 1ου πρακτικού του  διαγωνισμού του έργου  «Συντήρηση και ανακατασκευή κοινοχρήστων χώρων  Δήμου Δάφνης – Υμηττού».  6ΗΞΨΩ9Φ-4ΒΔΑπόρρητο: Οικονομική Επιτροπή
116 19/09/2023 Έγκριση του 1ου πρακτικού του  διαγωνισμού του έργου  «Συντήρηση και επισκευή σχολείων Δήμου Δάφνης – Υμηττού».  9494Ω9Φ-ΙΕΩΑπόρρητο: Οικονομική Επιτροπή
115 19/09/2023 Έγκριση 3ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου  «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Δάφνης – Υμηττού»   και ανάδειξη οριστικού αναδόχου. 9ΠΨΘΩ9Φ-39ΓΑπόρρητο: Οικονομική Επιτροπή
114 19/09/2023 Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου.   9ΛΤ2Ω9Φ-Γ07Απόρρητο: Οικονομική Επιτροπή
117 15/09/2023 Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που θα διατεθούν (κιόσκια-στέγαστρα- προεκλογικές ομιλίες) στους συνδυασμούς α) για τις Δημοτικές εκλογές Δήμου Δάφνης-Υμηττού και β) Περιφερειακές εκλογές (Περιφέρειας Αττικής),   για την προβολή τους κατά την προεκλογική περίοδο  για την ανάδειξη των Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και των επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023, κατόπιν πρακτικού της Διακομματικής Επιτροπής. ΡΤΤΟΩ9Φ-ΤΕ3Δημοτικό Συμβούλιο
116 07/09/2023 Έγκριση 4ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του Δήμου, κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής. Ψ49ΘΩ9Φ-ΜΒΒΔημοτικό Συμβούλιο
115 07/09/2023 Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2023  κατόπιν εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής. Ψ2Σ3Ω9Φ-Υ9ΛΔημοτικό Συμβούλιο