Αναζήτηση Αποφάσεων

Δημοσίευση: 27 Απριλίου 2017, 10:22

image_pdfimage_print
  • Κατηγορία

Βρέθηκαν 3517 Αποφάσεις
Αρ.Αποφ. Ημερομηνία Τίτλος Διαύγεια Οργ.Μονάδα Αρχείο
40 27/04/2023 Λήψη απόφασης για Παράταση της σύμβασης με τίτλο «ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΤΕΟ» του Δήμου Δάφνης-Υμηττού. ΨΘΗΝΩ9Φ-ΛΔ3Δημοτικό Συμβούλιο
39 27/04/2023 Συζήτηση και λήψη απόφασης παραχώρησης σχολικών χώρων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατόπιν απόφασης  του  Διοικητικού συμβουλίου του  Νομικού  Προσώπου  Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και της  Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας. Ψ14ΦΩ9Φ-ΣΔ1 Δημοτικό Συμβούλιο
38 27/04/2023 Έγκριση 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης  Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού  Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. 6ΡΙΝΩ9Φ-ΒΡΛ Δημοτικό Συμβούλιο
37 27/04/2023 Έγκριση ειδικού απολογισμού επιχορήγησης έτους 2022 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης-Υμηττού». ΨΤΗΤΩ9Φ-ΓΦΠ Δημοτικό Συμβούλιο
36 27/04/2023 Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Ν.Π. με την επωνυμία  «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού  Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν  απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. Ψ5Η7Ω9Φ-5Γ8 Δημοτικό Συμβούλιο
35 27/04/2023 Έγκριση ειδικού απολογισμού επιχορήγησης έτους 2022  του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης-Υμηττού». ΨΟΩ6Ω9Φ-ΚΚ9 Δημοτικό Συμβούλιο
34 27/04/2023 Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Ν.Π. με την επωνυμία  «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής   Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν  απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. ΩΖΘΕΩ9Φ-51Ζ Δημοτικό Συμβούλιο