Αναζήτηση Αποφάσεων

Δημοσίευση: 27 Απριλίου 2017, 10:22

image_pdfimage_print
  • Κατηγορία

Βρέθηκαν 3517 Αποφάσεις
Αρ.Αποφ. Ημερομηνία Τίτλος Διαύγεια Οργ.Μονάδα Αρχείο
96 22/08/2023 Ετήσιος Προγραμματισμός προσλήψεων Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης  έτους 2024. 9ΜΑΤΩ9Φ-ΜΓΧΔημοτικό Συμβούλιο
95 22/08/2023 Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων  τακτικού  Προσωπικού έτους 2024. ΨΛ2ΙΩ9Φ-2Χ0Δημοτικό Συμβούλιο
108 04/08/2023 Έγκριση του 2ου πρακτικού του  διαγωνισμού του έργου  «Ανακατασκευή οδοστρωμάτων οδών Δήμου Δάφνης – Υμηττού». Ψ494Ω9Φ-7Ε6 Απόρρητο: Οικονομική Επιτροπή
107 04/08/2023 Έγκριση έκτακτης  επιχορήγησης από έσοδα προερχόμενα από το Διαδημοτικό Δίκτυο Πολιτισμού των Δήμων Βύρωνα  και Δάφνης -Υμηττού. 6ΤΕΔΩ9Φ-ΙΑΩ Απόρρητο: Οικονομική Επιτροπή
106 04/08/2023 Έγκριση της αρ.47/2023 μελέτης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια οικολογικών βυθιζόμενων συστημάτων κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης για την βελτίωση του τρόπου αποκομιδής απορριμμάτων». 6ΒΡΩΩ9Φ-ΗΑΧΑπόρρητο: Οικονομική Επιτροπή
105 04/08/2023 Αποδοχή επιχορήγησης ποσού για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στα Δημόσια ΙΕΣ και στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας από 01/01/2023 έως 30/06/2023. 9ΠΓ9Ω9Φ-ΥΝΤΑπόρρητο: Οικονομική Επιτροπή
104 04/08/2023 Αποδοχή επιχορήγησης ποσού για  την  κατάθεση της 4ης – 6ης δόσης για την κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων Σ.Α.Τ.Α. έτους 2023. Ψ3ΦΦΩ9Φ-1ΝΖΑπόρρητο: Οικονομική Επιτροπή