Αναζήτηση Αποφάσεων

Δημοσίευση: 27 Απριλίου 2017, 10:22

image_pdfimage_print
  • Κατηγορία

Βρέθηκαν 3517 Αποφάσεις
Αρ.Αποφ. Ημερομηνία Τίτλος Διαύγεια Οργ.Μονάδα Αρχείο
104 30/08/2023 Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2021-2027, για το έργο «Συνέχιση Δράσης Κέντρου Κοινότητας Δήμου Δάφνης – Υμηττού», με βάση την Πρόσκληση με κωδικό αττ024 της Περιφέρειας Αττικής  και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υποβολή της.     61ΨΨΩ9Φ-ΞΙΠ Δημοτικό Συμβούλιο
103 30/08/2023 Έγκριση του 4ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο: «Επεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης Σχολικών Κτιρίων Δήμου Δάφνης – Υμηττού». ΨΔ9ΛΩ9Φ-3Ε6Δημοτικό Συμβούλιο
102 30/08/2023 Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και 1ου  ΠΚΠΤΜΝΕ  του έργου «Ποιοτική περιβαλλοντική και εμπορική ανάπτυξη ιστορικού κέντρου της Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης του Δήμου Δάφνης – Υμηττού». 967ΓΩ9Φ-ΠΔΧΔημοτικό Συμβούλιο
100 30/08/2023 α) Έγκριση των όρων σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της ΕΕΤΑΑ Α.Ε.  β) εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της, γ) ορισμό εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για την συγκρότηση κοινής επιτροπής παρακολούθησης, και δ) ορισμό στελεχών του Παραρτήματος Ι. Ψ4ΒΒΩ9Φ-ΧΛ1 Δημοτικό Συμβούλιο
99 30/08/2023 Υποβολή της τριμηνιαίας έκθεσης του 2ου τριμήνου έτους 2023 εκτέλεσης προϋπολογισμού και στοιχείων ισολογισμού βάση προσωρινού ισοζυγίου χρήσης 2022 του Δήμου,  κατόπιν απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 6ΗΘ0Ω9Φ-ΙΩΖ Δημοτικό Συμβούλιο
98 30/08/2023 Αντικατάσταση μελών Δ.Σ. για την α) Σχολική επιτροπή μονάδων Α΄βάθμιας Εκπαίδευσης και β) Σχολική επιτροπή μονάδων Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης. 65Φ4Ω9Φ-8ΥΔ Δημοτικό Συμβούλιο
97 30/08/2023 Έγκριση 3ης αναμόρφωσης  Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής  Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. ΨΖΚΟΩ9Φ-ΥΡΖ Δημοτικό Συμβούλιο