Αναζήτηση Αποφάσεων

Δημοσίευση: 27 Απριλίου 2017, 10:22

  • Κατηγορία

Βρέθηκαν 3469 Αποφάσεις
Αρ.Αποφ. Ημερομηνία Τίτλος Διαύγεια Οργ.Μονάδα Αρχείο
23 13/02/2024 Αλλαγή οχήματος σε αποκλειστική θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ 6Υ3ΖΩ9Φ-ΜΓΜΔημοτική Επιτροπή
22 13/02/2024 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου 6Σ1ΨΩ9Φ-ΨΦΗΔημοτική Επιτροπή
21 13/02/2024 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου Ψ59ΒΩ9Φ-ΔΤΗΔημοτική Επιτροπή
20 13/02/2024 Έγκριση Πρακτικών 1 και 2 του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια με γενικό τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης , φωτοτυπικού χαρτιού & λοιπών εντύπων, για τις ανάγκες του Δήμου Δάφνης-Υμηττού», Αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 268148 και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων ανά ομάδα 691ΗΩ9Φ-22ΑΔημοτική Επιτροπή
19 13/02/2024 Αποδοχή επιχορήγησης για την Α’ κατανομή έτους 2024 για λειτουργικές δαπάνες σχολείων 6ΞΑΠΩ9Φ-Δ9ΘΔημοτική Επιτροπή
18 13/02/2024 Εξειδίκευση πίστωσης δαπάνης στον Κ.Α. 6ΡΟ3Ω9Φ-Ν5ΓΔημοτική Επιτροπή
17 13/02/2024 Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2024 6ΧΖΤΩ9Φ-Η08Δημοτική Επιτροπή
image_print