Αναζήτηση Αποφάσεων

  • Κατηγορία

Βρέθηκαν 2603 Αποφάσεις
Αρ.Αποφ. Ημερομηνία Τίτλος Διαύγεια Οργ.Μονάδα Αρχείο
15-4 14/12/2021 Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο χορήγηση θέσης στάθμευσης μη αναπηρικού αυτοκινήτου (κας Π.Ε). Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
15-5 14/12/2021 Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο χορήγηση θέσης στάθμευσης μη αναπηρικού αυτοκινήτου (κου N.B.) Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
15-6 14/12/2021 Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο χορήγηση θέσης στάθμευσης μη αναπηρικού αυτοκινήτου (κου Μ.Π.). Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
233 08/12/2021 Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης – Υμηττού» 6Ν8ΔΩ9Φ-ΗΕΔ Οικονομική Επιτροπή
232 08/12/2021 Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης – Υμηττού» Ω07ΜΩ9Φ-ΕΟΧΟικονομική Επιτροπή
231 08/12/2021 Απόδοση Χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγή υπόλογου υπαλλήλου 9Ψ8ΨΩ9Φ-84ΜΟικονομική Επιτροπή
230 08/12/2021 Έγκριση του υπ’ αριθμ. 3 πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων» Ψ2Η1Ω9Φ-8ΔΘΟικονομική Επιτροπή
image_print
error: Content is protected !!