Αναζήτηση Αποφάσεων

Δημοσίευση: 27 Απριλίου 2017, 10:22

  • Κατηγορία

Βρέθηκαν 3469 Αποφάσεις
Αρ.Αποφ. Ημερομηνία Τίτλος Διαύγεια Οργ.Μονάδα Αρχείο
22 24/01/2024 Ορισμό εκπροσώπων στα Σχολικά Συμβούλια 62ΦΥΩ9Φ-0ΦΗΔημοτικό Συμβούλιο
21 24/01/2024 Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ψ726Ω9Φ-0ΝΛΔημοτικό Συμβούλιο
20 24/01/2024 Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΨΡ6ΥΩ9Φ-ΩΗΣΔημοτικό Συμβούλιο
19 24/01/2024 Ορισμός αιρετών εκπροσώπων για την συγκρότηση της Επιτροπής ελέγχου παιδικών χαρών του Δήμου Δάφνης-Υμηττού 96Ν4Ω9Φ-ΤΛΟΔημοτικό Συμβούλιο
18 24/01/2024 Καθορισμός άσκησης αρμοδιοτήτων σχετικές με κατάληψη κοινοχρήστων χώρων, εφαρμογής κανονιστικών αποφάσεων κλπ. που θα ασκούνται από υπαλλήλους του Δήμου, για το έτος 2024 6Υ5ΒΩ9Φ-ΚΔΚΔημοτικό Συμβούλιο
17 24/01/2024 Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου ακινήτων του αρθρ.2 παρ.1 του Ν.429/1976 (Α 235) για το έτος 2024 ΨΛΙΜΩ9Φ-ΡΦΙΔημοτικό Συμβούλιο
16 24/01/2024 Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της παρ. 11α του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 για το έτος 2024 ΨΔΝΠΩ9Φ-ΩΒΓΔημοτικό Συμβούλιο
image_print