Αναζήτηση Αποφάσεων

Δημοσίευση: 27 Απριλίου 2017, 10:22

image_pdfimage_print
  • Κατηγορία

Βρέθηκαν 3517 Αποφάσεις
Αρ.Αποφ. Ημερομηνία Τίτλος Διαύγεια Οργ.Μονάδα Αρχείο
30 05/03/2024 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί υποθέσεως του Δήμου 9Ι0ΦΩ9Φ-Χ2ΨΔημοτική Επιτροπή
29 05/03/2024 Επικαιροποίηση της υπ.αριθ. 48/30-10-2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του πρώην ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης – Υμηττού ΨΦΓΥΩ9Φ-ΒΕΩΔημοτική Επιτροπή
61 21/02/2024 Σύσταση Επιτροπής Καταγραφής και Απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται στο Δήμο Δάφνης Υμηττού από το καταργούμενο ΝΠΔΔ «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης Υμηττού (Ο.Π.Α.Δ.Υ.)» του Δήμου Δάφνης Υμηττού 636ΔΩ9Φ-Σ7ΚΔ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
60 21/02/2024 Σύσταση Επιτροπής Καταγραφής και Απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται στο Δήμο Δάφνης Υμηττού από το καταργούμενο ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης-Υμηττού (Ο.Κ.Π.Δ.Υ.)» του Δήμου Δάφνης Υμηττού 984ΝΩ9Φ-Γ6ΟΔ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
47 21/02/2024 Αντικατάσταση του τακτικού μέλους κοινής αποδοχής του Διοικητικού Συμβουλίου της Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «Διαδημοτικό Δίκτυο Πολιτισμού:  «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΗ ΣΚΙΑ  ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ ΔΗΜΩΝ ΒΥΡΩΝΑ ΚΑΙ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ»  9Β5ΩΩ9Φ-ΩΜ6Δημοτικό Συμβούλιο
46 21/02/2024 Έγκριση αλλαγής οχήματος σε  αποκλειστική θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής  Επιτροπής ΨΣΦ0Ω9Φ-ΨΥΖΔημοτικό Συμβούλιο
45 21/02/2024 Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού  πίνακα εργασιών για το έργο Συντήρηση και  επισκευή σχολείων Δήμου Δάφνης Υμηττού (2020) και 2ης Παράτασης Ψ7ΕΞΩ9Φ-ΣΣ7Δημοτικό Συμβούλιο