Αναζήτηση Αποφάσεων

Δημοσίευση: 27 Απριλίου 2017, 10:22

image_pdfimage_print
  • Κατηγορία

Βρέθηκαν 3517 Αποφάσεις
Αρ.Αποφ. Ημερομηνία Τίτλος Διαύγεια Οργ.Μονάδα Αρχείο
44 21/02/2024 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Ανακατασκευή ξύλινων Στοιχείων και βαφές  στη Δ.Κ Υμηττού» ΨΒΙΣΩ9Φ-3ΚΞΔημοτικό Συμβούλιο
43 21/02/2024 α) Ακύρωση της αριθμ. 102/2023 απόφασης του Δ.Σ. και β) Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΝΜΕ  του έργου: «Ποιοτική περιβαλλοντική και εμπορική ανάπτυξη ιστορικού κέντρου της Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης του Δήμου Δάφνης – Υμηττού». Ψ525Ω9Φ-Η6ΨΔημοτικό Συμβούλιο
42 21/02/2024 Ορισμός εκπροσώπου στην εταιρεία «ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΑΕΡΙΟ ΑΕ» 66ΧΤΩ9Φ-ΡΝΖΔημοτικό Συμβούλιο
41 21/02/2024 Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού  για την  οικονομική  παρακολούθηση  του  έργου «Καθαρισμός και συντήρηση  φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων που βρίσκεται στα  όρια  περιοχής ευθύνης της ΕΥΔΑΠ ΑΕ». 6ΡΦΟΩ9Φ-ΒΙΙΔημοτικό Συμβούλιο
40 21/02/2024 Έγκριση Α` Κατανομής πιστώσεων  στα Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης του Δήμου Δάφνης-  Υμηττού» και  «Σχολική Επιτροπή  Μονάδων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης   του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» κατόπιν   απόφασης ΔΕΠ,  για κάλυψη λειτουργικών  αναγκών.                   9ΠΩΘΩ9Φ-6ΞΩΔημοτικό Συμβούλιο
39 21/02/2024 Έγκριση συζήτησης και λήψης  απόφασης εκτός Ημερήσιας Διάταξης επείγοντος θέματος 6ΤΗΡΩ9Φ-Ι32Δημοτικό Συμβούλιο
38 21/02/2024 Επικαιροποίηση της αριθμ. 31/2022  προηγούμενης απόφασης του σώματος  που αφορά στη λήψη Απόφασης Στήριξης Εργαζομένων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Δήμου Δάφνης-Υμηττού 63ΣΕΩ9Φ-Η9ΖΔημοτικό Συμβούλιο