Αναζήτηση Αποφάσεων

Δημοσίευση: 27 Απριλίου 2017, 10:22

  • Κατηγορία

Βρέθηκαν 3469 Αποφάσεις
Αρ.Αποφ. Ημερομηνία Τίτλος Διαύγεια Οργ.Μονάδα Αρχείο
29 31/01/2024 Διόρθωση της αριθμ. 19/2024 προηγούμενης απόφασης του σώματος περί ορισμού αιρετών εκπροσώπων για τη συγκρότηση της επιτροπής ελέγχου παιδικών χαρών του Δήμου Δάφνης Υμηττού 6ΡΜΙΩ9Φ-ΝΡ0Δημοτικό Συμβούλιο
28 31/01/2024 Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως μέλους στην επιτροπή του άρθρου 13 του κανονισμού καθαριότητος ΨΠΝΦΩ9Φ-44ΚΔημοτικό Συμβούλιο
27 31/01/2024 Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων και Δημοτικών Υπαλλήλων ως μελών σε διάφορες επιτροπές του Δήμου 9ΞΣΛΩ9Φ-ΧΝΝΔημοτικό Συμβούλιο
26 31/01/2024 Συγκρότηση διαφόρων επιτροπών του Δήμου για το έτος 2024 9Κ09Ω9Φ-77ΖΔημοτικό Συμβούλιο
25 31/01/2024 Ορισμός μελών Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας ΨΥΧ8Ω9Φ-ΖΟΤΔημοτικό Συμβούλιο
24 24/01/2024 Έγκριση παράτασης σύμβασης του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑμΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ“ 6ΕΦ0Ω9Φ-ΦΘΦΔημοτικό Συμβούλιο
23 24/01/2024 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ενεργειακή και αισθητική αναβάθμιση του σχολικού συγκροτήματος  οδού Ιονίων Νήσων και περιβάλλοντα χώρου αυτού ” (αρ. μελ.: 76/2017). 9ΨΑ5Ω9Φ-ΞΡΜΔημοτικό Συμβούλιο
image_print