Αναζήτηση Αποφάσεων

Δημοσίευση: 27 Απριλίου 2017, 10:22

  • Κατηγορία

Βρέθηκαν 3469 Αποφάσεις
Αρ.Αποφ. Ημερομηνία Τίτλος Διαύγεια Οργ.Μονάδα Αρχείο
36 31/01/2024 Έγκριση  ανανέωσης θέσης στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου επί της οδού Αρτέμωνος αρ.109Α στην Δ.Κ. Δάφνης κατόπιν εισήγησης της δημοτικής επιτροπής 9657Ω9Φ-ΣΤΡΔημοτικό Συμβούλιο
35 31/01/2024 Έγκριση  χορήγησης θέσης στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου επί της οδού Αρχιμανδρίτου Παρίση αρ.23 στην Δ.Κ. Υμηττού κατόπιν εισήγησης της δημοτικής επιτροπής Ψ4Λ6Ω9Φ-660Δημοτικό Συμβούλιο
34 31/01/2024 Έγκριση  χορήγησης θέσης στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου επί της οδού Μελιτινής αρ.38 στην Δ.Κ. Υμηττού κατόπιν εισήγησης της δημοτικής επιτροπής ΨΕ8ΥΩ9Φ-Θ4ΥΔημοτικό Συμβούλιο
33 31/01/2024 Έγκριση  χορήγησης θέσης στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου επί της οδού ‘Ιμβρου αρ.18 στην Δ.Κ.  Δάφνης κατόπιν εισήγησης της δημοτικής επιτροπής 9545Ω9Φ-ΤΕ6Δημοτικό Συμβούλιο
32 31/01/2024 Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «Διαδημοτικό Δίκτυο Πολιτισμού:  «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ ΔΗΜΩΝ ΒΥΡΩΝΑ ΚΑΙ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ», σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατικού  του Δικτύου και ειδικότερα α) Ορισμός Προέδρου  και τακτικών και αναπληρωματικών μελών και β)  Ορισμός Αντιπροέδρου και γ) Πρόταση για ορισμό ενός τακτικού και  ενός αναπληρωματικού μέλους κοινής αποδοχής ΨΔ1ΥΩ9Φ-ΨΞΓΔημοτικό Συμβούλιο
31 31/01/2024 Ορισμός εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία Δάφνης Υμηττού ΡΗΟΘΩ9Φ-ΔΚ2Δημοτικό Συμβούλιο
30 31/01/2024 Συγκρότηση επιτροπών για άσκηση αρμοδιοτήτων καταργούμενων Νομικών Προσώπων ( Ν.5056/2023) 9ΔΦΕΩ9Φ-ΥΤΠΔημοτικό Συμβούλιο
image_print