Πρόσκληση ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου 30.10.2018

ScheduledΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Δημαρχείο Υμηττού, Στρατονίκης, Καλυκοποιείο, Υμηττός, Δημοτική Ενότητα Υμηττού, Δήμος Δάφνης - Υμηττού, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής, Αττική, 17237, ΕλλάδαMap

Δημοσίευση: 30 Οκτωβρίου 2018, 10:46

image_pdfimage_print

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 και τις όμοιες του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης)  όπως τροποποιήθηκε με τους  Ν. 3870/2010 και 4071/2012 και ισχύει και του Ν. 4172/2013,  καλείστε  σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την  Τρίτη 30 Οκτωβρίου  2018 και   ώρα   10:15 μ.μ. στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού)  Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, (αριθμ. 28/20-1-2011 αποφ. Δημ. Συμβουλίου), στην αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος,  με  μοναδικό θέμα συζήτησης και λήψης απόφασης:

 

 

  • Ψήφιση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων του Δήμου οικ. έτους 2019.

 

                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

                 Νικόλαος Ε. Τσιλίφης

Facebooktwitterpinterestlinkedin